Odjel za sociologiju

Novosti

Novi izborni predmeti

Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba u suradnji s Odjelom za psihologiju predstavlja dva nova izborna predmeta u zimskom semestru za studente preddiplomskih sveučilišnih studija povijesti, psihologije, sociologije i komunikologije. Prvi izborni predmet Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba obuhvaća upoznavanje osnovnih pojmova o oblicima zlostavljanja i...

Više >

Objavljen raspored nastave za zimski semestar ak. g. 2021./2022.

Raspored nastave nalazi se u rubrici “Studiji i nastava” i ondje možete uvijek vidjeti zadnju ažuriranu verziju rasporeda.  Raspored u zimskom semestru ak. g. 2021./2022. – Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju i Odjel za komunikologiju Objavljeno: 29. rujna 2021. Raspored za zimski semestar akademske godine 2021./2022. za studente...

Više >

Međunarodna znanstvena konferencija: “Komentari, govor mržnje, dezinformacije i regulacija javne komunikacije”

Asistentice na Odjelu za sociologiju, Marija Žagmešter, Nika Đuho i Matea Škomrlj sudjelovale su na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Komentari, govor mržnje, dezinformacije i regulacija javne komunikacije koja se održavala u Hotelu Sheraton 16. i 17. rujna 2021. Naše asistentice imale su izlaganje na temu Uloga medijskog izvještavanja u razdoblju prvog vala pandemije...

Više >

Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za sociologiju u ak. god. 2020./2021.

Na temelju članka 21., 94. i 128. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 17., 18., 19. i 20. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade te ostalih nagrada i priznanja, Programa rada i Financijskoga plana za 2021. godinu i Odluke Stručnog vijeća Odjela za sociologiju, KLASA: 121-13/21-01/08, URBROJ: 498-03-02-04-04/2-21-01 od 9. rujna 2021. godine, Hrvatsko katoličko...

Više >