Sveučilišni odjel za sociologiju

DOKTORSKI STUDIJ SOCIOLOGIJA,
vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu

Doktorski studij Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu  započeo je s izvođenjem u akademskoj godini 2018./2019. i upisalo ga je dvadeset i dvoje studenata.

Studiji traje tri godine, čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova te akademski naziv doktora znanosti u području društvenih znanosti (dr. sc. socio.).  Studiji će se izvoditi na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Ilica 242 u Zagrebu. Optimalan broj studenata iskazan u elaboratu o izvođenju studijskog programa je 20 studenata.

Izvođenjem doktorskih studija Hrvatsko katoličko sveučilište omogućit će studentima stjecanje akademskog stupnja na svim razinama od sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih diplomskih do doktorskih studija. Prigodom pokretanja doktorskih studija rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić je izjavio: “Radosni smo što smo dobili dopusnice za doktorske studije iz područja povijesti i sociologije. Ovime naše Sveučilište zaokružuje sva tri ciklusa studija te nakon osam godina izvođenja nastave započinje razdoblje u kojem će moći podjeljivati doktorate. Ovo je važan iskorak u razvoju našeg Sveučilišta koji će pokazati njegovu sposobnost u oblikovanju generacije novih znanstvenika i istraživača važnih za hrvatsko društvo. Zahvaljujem svima koji su radili na ovom projektu i nadam se uspješnom početku doktorskih studija.“

Informacije o upisu dostupne su na linku.

 


„Doktorski kolokvij“, zbornik preglednih radova poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija „Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu“ - Knjiga 1.

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu objavljen je „Doktorski kolokvij“, zbornik preglednih radova poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija
„Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu“.
Knjiga 1.

„U okviru Poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu na Hrvatskome katoličkom sveučilištu doktorandima je obvezom održati strukturirano izlaganje, a potom i napisati pregledni rad koji je povezan s njihovim interesima, tj. s onime što će sutra biti dijelom njihove doktorske disertacije. Ovaj Zbornik tako sadržava pregledne radove dviju generacija doktoranada – generacije 2018./2019. i generacije 2019./2020. Već se iz naslovnih ključnih riječi uočava interdisciplinarnost tema i fenomena ovoga Zbornika – mediji, duhovnost, povjerenje, rad, starenje, migracije, glazbene preferencije, gradske tržnice, ljudsko tijelo, stigma(tizacija), psihijatrijski sustav, hibridne zajednice… Puninu znanstvene heterogenosti dalje reflektira autorska analitička pozornost za različite društvene skupine kakve su osobe s kroničnim bolestima, radno aktivni, umirovljenici, žene, kao i za slojevite nacionalne i globalne procese poput tranzicije za hrvatsko društvo, migracija za europsko, a onda i globalno društvo, s dijeljenim kontekstom COVID-19 pandemije, različitih tehnoloških, virtualnih i postmodernih tokova. Imajući u vidu da ovaj doktorski studij sociologije u nazivniku vrijednosti, identiteta i društvenih promjena u hrvatskome društvu potiče horizontalnu i vertikalnu znanstvenu raspravu i suradnju, pohvalno je što su sami doktorandi svoju znanstvenu i stručnu putanju otisnuli prema tomu horizontu“ – stoji u predgovoru zbornika.

U zborniku je objavljeno osamnaest preglednih radova. Uredništvo zbornika čine izv. prof. dr. sc. Mario Bara, dr. sc. Miriam Mary Brgles, doc. dr. sc. Ivana Brstilo Lovrić, prof. dr. sc. Gordan Črpić, izv. prof. dr. sc. Filip Galović i dr. sc. Geran Marko Miletić.

Cijeli zbornik nalazi se na poveznici.

Hrvatsko katoličko sveučilište