Mobilnost

Studentice na razmjeni u sklopu Erasmus+ programa

U srijedu 27. siječnja 2016. godine rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić i tajnik Hrvatskog katoličkog sveučilišta Darko Štaudinger susreli su se sa studenticama koje odlaze na studentsku razmjenu u sklopu Erasmus+ programa.

Više >

Istraživanje u okviru projekta Europske unije Welfare for Improved Social Dimension of Education

    U četvrtak, 14. siječnja 2016. godine uslijedio je nastavak istraživanja procjena potreba studenata i usluga koje im se pružaju u okviru njihovog studiranja, a koje se provodi u okviru projekta Europske unije Welfare for Improved Social Dimension of Education (WISE). Hrvatsko katoličko sveučilište u tome je projektu partner zajedno s talijanskom organizacijom...

Više >

Radni sastanak Erasmus Plus projekta Welfare for Improved Social dimension of Education

Radni sastanak Erasmus Plus projekta Welfare for Improved Social dimension of Education (WISE) održao se na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 16. i 17. travnja 2015. godine. Kao partner na tom projektu, Hrvatsko katoličko sveučilište je ugostilo osam predstavnika drugih partnerskih ustanova (Zaklada EduCatt Katoličkog sveučilišta Svetog Srca iz Milana u Italiji, Katoličko...

Više >

Gost-predavač u programu Erasmus+ dr. sc. Piotr Janusz Mamcarz

U razdoblju od 13. do 17. travnja 2015. godine kao gost-predavač u programu Erasmus+ na Hrvatskom katoličkom sveučilištu boravi dr. sc. Piotr Janusz Mamcarz. Dr. sc. Mamcarz je profesor psihologije na Institutu za psihologiju Katoličkog sveučilišta Ivana Pavla II. u Lublinu. U ponedjeljak 13. travnja 2015. dr. sc. Mamcarz susreo se sa Upravom našegaSveučilišta na čelu sa...

Više >

Course Catalogue

ECTS koordinatori
  • izv. prof. dr. sc. Luka Šešo, Sveučilišni ECTS koordinator i predsjednik Povjerenstva
  • doc. dr. sc. Ivan Krešimir Lukić, ECTS koordinator Medicinskog fakulteta
  • doc. dr. sc. Suzana Peran, ECTS koordinator Odjela za komunikologiju
  • izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić, ECTS koordinator Odjela za povijest
  • doc. dr. sc. Martina Knežević, ECTS koordinator Odjela za psihologiju
  • doc. dr. sc. Mate Car, ECTS koordinator Odjela za sestrinstvo
  • doc. dr. sc. Mateja Plenković, ECTS koordinator Odjela za sociologiju