U ponedjeljak 16. listopada 2023. izv. prof. dr. sc. Zoran Turza, Sveučilišni Erasmus+ koordinator HKS-a sudjelovao je na edukaciji o provedbi Erasmus+ projekata zajedno s Erasmus+ koordinatoricom Evanđeoskog teološkog fakulteta Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Editom Plašćak.

Erasmus+ ambasadorica u Republici Hrvatskoj Maša Šašinka sa Sveučilišta u Rijeci srdačno je primila goste i provela ih kroz različite procedure, nove postupke i različita pitanja koja se u praksi postavljalju. Vjerujemo kako će se uskoro otvoriti nove brojne prilike za studente Hrvatskog katoličkog sveučilišta za studiranje u inozemstvu, kao i one koji bi željeli doći na naše Sveučilište.

****
Hrvatsko katoličko sveučilište