Natječaj

 • RJEŠENJE O PRIJMU
  Na temelju članaka 45., 47. i 52. Zakona o državnim službenicima, članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 24., st. 3. Pravilnika o ustroju i o radu – pročišćeni tekst, Odluke, KLASA: 602-04/17-04/03, URBROJ: 498-05-17-142, o prijmu na slobodna radna mjesta izvan nastave, Odluke, KLASA: 602-04/17-04/03, URBROJ: 498-05-17-170, o izmjenama i dopunama Odluke, KLASA: 602-04/17-04/03, URBROJ: 498-05-17-142 od 14. studenoga 2017. godine i objavljenog Natječaja te Izvješća imenovane Komisije, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi     RJEŠENJE O PRIJMU   Mirta Pavić, mag. croat. et mag. educ. croat., izabire se na radno mjesto I. vrste stručni suradnik u Uredu rektora, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova 1,115.   Obrazloženje Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni suradnik u Uredu rektora, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci - 1 izvršitelj, objavljen u Narodnim novinama broj 110/2017 od 15. studenoga 2017. godine. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija je dostavila Izvješće čelniku Sveučilišta slijedom čega je odlučeno kao u izreci Rješenja.   ... Više
 • RJEŠENJE O PRIJMU
  Na temelju članaka 45., 47. i 52. Zakona o državnim službenicima, članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 24., st. 3. Pravilnika o ustroju i o radu – pročišćeni tekst, Odluke, KLASA: 602-04/17-04/03, URBROJ: 498-05-17-142, o prijmu na slobodna radna mjesta izvan nastave i objavljenog Natječaja te Izvješća imenovane Komisije, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi     RJEŠENJE O PRIJMU   Alen Mamić, bacc. ing. techn. inf., izabire se na radno mjesto II. vrste viši informatički referent u Sveučilišnoj informatičkoj službi; Odjel za informacijske sustave, aplikacije i podatkovno središte, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova 0,989.   Obrazloženje Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto viši informatički referent u Sveučilišnoj informatičkoj službi; Odjel za informacijske sustave, aplikacije i podatkovno središte , na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci - 1 izvršitelj, objavljen u Narodnim novinama broj 110/2017 od 15. studenoga 2017. godine. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija je dostavila Izvješće čelniku Sveučilišta slijedom čega je odlučeno kao u izreci Rješenja.   ... Više
 • RJEŠENJE O PRIJMU
  Na temelju članaka 45., 47. i 52. Zakona o državnim službenicima, članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 24., st. 3. Pravilnika o ustroju i o radu – pročišćeni tekst, Odluke, KLASA: 602-04/17-04/03, URBROJ: 498-05-17-142, o prijmu na slobodna radna mjesta izvan nastave i objavljenog Natječaja te Izvješća imenovane Komisije, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi     RJEŠENJE O PRIJMU   Lana Jurilj, mag. iur., izabire se na radno mjesto II. vrste viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova 0,970.   Obrazloženje Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci - 1 izvršitelj, objavljen u Narodnim novinama broj 110/2017 od 15. studenoga 2017. godine. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija je dostavila Izvješće čelniku Sveučilišta slijedom čega je odlučeno kao u izreci Rješenja. ... Više
 • OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA – TESTIRANJE KANDIDATA
  OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA - TESTIRANJE KANDIDATA   Testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: stručni suradnik u Uredu rektora na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci - 1 izvršitelj; objavljenog u ''Narodnim novinama'', broj 110/2017 od 15. studenoga 2017. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 24. studenoga 2017. godine (petak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u predavaonici broj 3 u 10 sati. Testiranje se sastoji od provjere poznavanja: - Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, - svjetskog jezika(prednost ima engleski jezik) i - rada na osobnom računalu.   Razgovor (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina održat će se 24. studenoga 2017. godine (petak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u Uredu broj 14 u 12,30 sati. 3. viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj; objavljenog u ''Narodnim novinama'', broj 110/2017 od 15. studenoga 2017. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 24. studenoga 2017. godine (petak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u predavaonici broj 4 u 10,30 sati. Testiranje se sastoji od provjere poznavanja: - Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - rada na osobnom računalu.   Razgovor (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina održat će se 24. studenoga 2017. godine (petak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u Uredu broj 103 u 15 sati. 4. spremač u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za opće i tehničke poslove; Odsjek za tehničke poslove na… ... Više
 • RJEŠENJE O PRIJMU
  Na temelju članaka 45., 47. i 52. Zakona o državnim službenicima, članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 24. st. 3. Pravilnika o ustroju i o radu – pročišćeni tekst, Odluke, KLASA: 602-04/17-04/03, URBROJ: 498-05-17-137, o prijmu na slobodna radna mjesta izvan nastave i objavljenog Natječaja te Izvješća imenovane Komisije, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi     RJEŠENJE O PRIJMU   Marija Dumić izabire se na radno mjesto IV. vrste spremač u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za opće i tehničke poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova 0,601.     Obrazloženje Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj (u daljnjem tekstu: Natječaj) za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto spremač u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za opće i tehničke poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj, objavljen u Narodnim novinama broj 100/2017 od 11. listopada 2017. godine. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija je dostavila Izvješće čelniku Sveučilišta slijedom čega je odlučeno kao u izreci Rješenja. ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje:    N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redovitog profesora u dijelu radnog vremena (30%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i antropologija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanrednog profesora u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje kognitivna znanost (biomedicina i zdravstvo); za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje višeg predavača, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, znanstvena grana genetika, evolucija i filogenija; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana psihologija obrazovanja; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, grana filozofijska bioetika; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje politologija, znanstvena grana komparativna politika; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija, grana antička arheologija; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest. Pristupnici moraju… ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
  Temeljem članka 4., stavka 6. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   Testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: 1. stručni suradnik u Uredu rektora na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci - 1 izvršitelj; objavljenog u ''Narodnim novinama'', broj 110/2017 od 15. studenoga 2017. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 24. studenoga 2017. godine (petak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u predavaonici broj 3 u 9 sati. Testiranje se sastoji od provjere poznavanja: - Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, - svjetskog jezika(prednost ima engleski jezik) i - rada na osobnom računalu. Razgovor (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina održat će se 24. studenoga 2017. godine (petak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u Uredu broj 14 u 12 sati. 2. stručni suradnik u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci - 1 izvršitelj; objavljenog u ''Narodnim novinama'', broj 110/2017 od 15. studenoga 2017. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 24. studenoga 2017. godine (petak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u predavaonici broj 10  u 9 sati. Testiranje se sastoji od provjere poznavanja: - Zakona o radu, - Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, - svjetskog jezika i - rada na osobnom računalu. Razgovor (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina održat će se 24. studenoga… ... Više
 • NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.
  Na temelju članka 86. i 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju, čl. 72., 123., 124., 137. i 138. Statuta, čl. 18. i 20. Pravilnika o studijima i studiranju, čl. 11. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije, čl. 3. Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda, Programa rada i Financijskoga plana za 2017. godinu, Izjave o donaciji KLASA: 602-04/17-05/05, URBROJ: 498-05-17-10, i Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije u akademskoj godini 2017./2018. KLASA: 602-04/17-07/03, URBROJ: 498-05-17-52 od 14. studenoga 2017. godine, raspisuje se NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018. I. Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje natječaj za  dodjelu  deset  (10) stipendija iz osiguranih novčanih sredstava donacijom Marka Franovića i šest (6) i više iz osiguranih novčanih sredstava Sveučilišta u slijedećim kategorijama:                                      Kategorija A (za izvrsnost postignutog uspjeha tijekom studija po studijima i usmjerenjima) – devet (9) stipendija Kategorija B (za studente – vrhunske sportaše) – jedna (1) stipendija Kategorija C (za studente slabijeg socio-ekonomskoga statusa) – četiri (4) stipendije Kategorija D (za studente s invaliditetom) – jedna (1) stipendija Kategorija E (za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi) – jedna (1) stipendija   II. Pravo na stipendije imaju redoviti studenti Sveučilišta hrvatski državljani i redoviti studenti Sveučilišta državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti upisani na preddiplomske sveučilišne studije i diplomske sveučilišne studije koje Sveučilište izvodi pod uvjetima određenim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije i ovom Odlukom (u daljnjem tekstu: studenti).   Uvjeti za dodjelu stipendija III. Za dodjelu stipendija mogu se natjecati redoviti studenti viših godina studija koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete: da su upisom na studije koje izvodi Sveučilište stekli status… ... Više
 • Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka natječaja
  Na temelju članka 50. b, stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima (''Narodne novine'', broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17), čl. 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (''Narodne novine'', broj 78/17), Odluke, KLASA: 602-04/17-04/03, URBROJ: 498-05-17-137, o prijmu na slobodna radna mjesta izvan nastave i raspisanog Natječaja, Izvješća o provedenom natječajnom postupku i članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi   ODLUKU O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA   I. Djelomično se obustavlja provedba postupka Natječaja, objavljenog u Narodnim novinama, broj 100/2017 od 11. listopada 2017. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam na radno mjesto: viši informatički referent u Sveučilišnoj informatičkoj službi; Odjel za informacijske sustave, aplikacije i podatkovno središte, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.   II. Ova Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta.   III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   Obrazloženje Sukladno Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi postupak provedbe Natječaja za prijam na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer nijedan kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i razgovoru (intervjuu). Slijedom navedenog valjalo je odlučiti kao u izreci ove Odluke.     ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE KANDIDATA
  PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE KANDIDATA   stručni suradnik u Uredu rektora na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;   - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15)   stručni suradnik u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;   - Zakon o radu ("Narodne novine", broj 93/14) - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15)   viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;   - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15)   spremač u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za opće i tehničke poslove; Odsjek za tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;   - utvrđivanje znanja, sposobnosti i vještina, interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije kandidata za rad u službi te rezultata ostvarenih u njihovu dosadašnjem radu   viši informatički referent u Sveučilišnoj informatičkoj službi; Odjel za informacijske sustave, aplikacije i podatkovno središte na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;   - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15)           ... Više
Stranica 2 od 1912345678910...Last »

Ostale objave

Najave događanja