Natječaj

 • Obavijest o testiranju
  Temeljem članka 4. stavka 5. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupaka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 59/2017 od 21. lipnja 2017. godine, točke 1. do 4. Natječaja, obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 6. srpnja 2017. godine u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, prema sljedećem rasporedu:   viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno administrativne i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj   Kandidati s početnim slovom prezimena A-M: Informatička učionica(1. kat lijevo) u 8.30 sati Kandidati s početnim slovom prezimena N-Ž: Informatička učionica (1. kat lijevo) u 9.30 sati.   viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno administrativne i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme dužeg bolovanja odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom - 1 izvršitelj   Kandidati s početnim slovom prezimena A-M: Informatička učionica (1. kat lijevo) u 10.30 sati Kandidati s početnim slovom prezimena N-Ž: Informatička učionica (1. kat lijevo) u 11.30 sati.   voditelj Odjela u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom - 1 izvršitelj   Informatička učionica (1. kat lijevo) u 12.30 sati   voditelj Ureda u Uredu za osiguranje kvalitete, na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj   Informatička učionica (1. kat lijevo) u 12.30 sati   Pismeno… ... Više
 • NATJEČAJ
      Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana novinarstvo; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje politologija, znanstvena grana komparativna politika; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i na radno mjesto asistenta u interdisciplinarno područje znanosti, polje geografija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (''Narodne novine'', broj 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 02/2007, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014, 60/2015), Odlukama Rektorskog zbora (''Narodne novine'', broj 106/2006 i broj 13/2012) te općim aktima Sveučilišta.   Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva (za sve točke Natječaja) i stupnja (za točku 3.), presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (za točku 3.), prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD). Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica… ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno administrativne i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: – završen preddiplomski studij društvenog ili humanističkog područja, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – poznavanje rada na osobnom računalu. viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno administrativne i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme dužeg bolovanja odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom - 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: – završen preddiplomski studij društvenog ili humanističkog područja, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – poznavanje rada na osobnom računalu. voditelj Odjela u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom - 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz društvenog područja (polje: pravo), - najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje jednog svjetskog jezika, - poznavanje rada na osobnom računalu. voditelj Ureda u Uredu za osiguranje kvalitete, na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja, - tri godine radnog iskustva na… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Dražan Butorac
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. sc. Dubravko Habek, predsjednik Povjerenstva, doc. dr. sc. Ana Tikvica Luetić, član i doc. dr. sc. Vesna Elveđi-Gašparović, član te Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  Dr. sc. Dražan Butorac, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 11. srpnja 2017. godine (utorak) u vremenu od 14:00 sati do 14:45 sati u predavaonici 4 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija, s temom:   ''MINIMALNO INVAZIVNO LIJEČENJE PREMALIGNIH I RANIH MALIGNIH PROMJENA VRATA MATERNICE''    I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.     ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Berislav Mažuran
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Davor Trnski, predsjednik Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Dubravko Habek, član i doc. dr. sc. Ivan Šklebar, član te Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  dr. sc. Berislav Mažuran, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 4. srpnja 2017. godine (utorak) u vremenu od 14:00 sati do 14:45 sati u predavaonici 4 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, kliničke medicinske znanosti, grana urologija, s temom:     ''HITNA STANJA U UROLOGIJI''   I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.         ... Više
 • Nastupno predavanje dr. sc. Marija Kušan Jukić
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  dr. sc. Marija Kušan Jukić, pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta održat će   NASTUPNO PREDAVANJE dana 26. lipnja 2017. godine (ponedjeljak) u vremenu od 14:00 sati do 14:45 sati u predavaonici 4 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnica u postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno  mjesto docenta u dijelu radnog vremena (20%), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, s temom:   ''MOLEKULARNO BIOKEMIJSKI DIJAGNOSTIČKI POKAZATELJI PSIHIJATRIJSKIH POREMEĆAJA''    I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupnici postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnice.     ... Više
 • Nastupno predavanje dr. sc. Branka Aukst-Margetić
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  dr. sc. Branka Aukst-Margetić, pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 26. lipnja 2017. godine (ponedjeljak) u vremenu od 13:00 sati do 13:45 sati u predavaonici 4 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnica u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija, s temom:   ''MOLEKULARNO BIOKEMIJSKI DIJAGNOSTIČKI POKAZATELJI PSIHIJATRIJSKIH POREMEĆAJA''  I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupnici postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnice. ... Više
 • Obavijest o promjeni termina – nastupno predavanje dr. sc. Vjekoslav Peitl
  O B A V I J E S T o promjeni termina i naslova teme nastupnog predavanja    dr. sc. Vjekoslav Peitl, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 26. lipnja 2017. godine (ponedjeljak) u vremenu od 12:00 sati do 12:45 sati u predavaonici 4 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno  mjesto docenta u dijelu radnog vremena (20%), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, s temom:   ''MOLEKULARNO BIOKEMIJSKI DIJAGNOSTIČKI POKAZATELJI PSIHIJATRIJSKIH POREMEĆAJA''     ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Vjekoslav Peitl
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T   Dr. sc. Vjekoslav Peitl, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno  mjesto docenta održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 19. lipnja 2017. godine (ponedjeljak) u vremenu od 13:00 sati do 13:45 sati u predavaonici 4 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno  mjesto docenta u dijelu radnog vremena (20%), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, s temom:   ''POREMEĆAJI RASPOLOŽENJA''   I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.     ... Više
 • NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studiranja i stručne prakse u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2017./2018.
  Hrvatsko katoličko sveučilište (u daljnjem tekstu: Sveučilište) u okviru Erasmus+ programa, objavljuje Natječaj (u daljnjem tekstu: Natječaj) u svrhu dodjeljivanja financijske potpore za sufinanciranje studiranja i stručne prakse studenata Sveučilišta na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji u akademskoj godini 2017./2018.   Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti   Studiranje i stručnu praksu moguće je ostvariti od 1. rujna 2017. do 15. srpnja 2018. godine.   Studiranje i stručna praksa odnosi se na boravak redovitih studenata preddiplomskog ili diplomskog studija na inozemnoj partnerskoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji. Studiranje može trajati najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci, a stručna praksa 1 mjesec.   Gdje je moguće realizirati mobilnost u svrhu studiranja   U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost u svrhu studiranja na visokoškolskim i znanstvenim ustanovama s kojima Sveučilište ima potpisan Erasmus+ sporazum i to:   za studij povijesti: KU Leuven, Belgija; Institut Catholique de Paris, Francuska; Université Paris Sorbonne, Francuska; Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Poljska; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka   za studij psihologije: Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Italija; Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, Poljska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Poljska; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Slovenija; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka   za studij sociologije: Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka; Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, Poljska   za studij komunikologije: Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Italija; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka… ... Više
Stranica 2 od 1712345678910...Last »

Ostale objave

Najave događanja