Natječaji

 • Obavijest o testiranju kandidata – NN 109/2019 (za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta pod rednim brojem: 2.,3. i 4.)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 28. studenoga 2019. godine Temeljem objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 2. Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi (Voditelj Službe za pravne, kadrovske i opće poslove) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6… ... Više
 • NATJEČAJ
    HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 ZAGREB   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA
  PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA       Javni službenik na radnom mjestu I. vrste - stručni suradnik (Stručni suradnik) u Uredu prorektora na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj;   Pravni izvori: - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)   Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja): provjere… ... Više
 • Natječaj
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste - stručni suradnik (Stručni suradnik) u Uredu prorektora na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj; Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni ili specijalistički diplomski stručni studij, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje jednog svjetskog… ... Više
 • ODLUKA O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb KLASA: 100-01/19-03/02 URBROJ: 498-03-02-01-01/4-19-02 Zagreb, 7. studenoga 2019. godine Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst i Pravilnika o ustroju i o radu, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi ODLUKU O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA I. Djelomično se obustavlja provedba postupka Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 67/2019 od 12. srpnja 2019. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam na radno mjesta pod točkom:… ... Više
 • Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade
  Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade nalazi se na linku. ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne društvene znanosti; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, zamjena za odsutnog zaposlenika; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje… ... Više
 • Natječaja za dodjelu priznanja studentima Odjela za sestrinstvo u ak. god. 2018./2019
  Natječaja za dodjelu priznanja studentima Odjela za sestrinstvo u ak. god. 2018./2019. nalazi se na linku. ... Više
 • Natječaj za dodjelu priznanja Odjela za sociologiju
  Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Odjel).  Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2018./2019. za sljedeće kategorije: najbolji akademski uspjeh; najbolji diplomski rad; izniman izvannastavni angažman. Detalji natječaja za dodjelu priznanja Odjela za sociologiju nalaze se na linku. ... Više
 • ODLUKA O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   KLASA: 100-01/19-03/02 URBROJ: 498-03-02-01-01/4-19-01   Zagreb, 2. rujna 2019. godine   Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst i Pravilnika o ustroju i o radu, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi   ODLUKU O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA   I. Djelomično se obustavlja provedba postupka Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 67/2019 od 12. srpnja 2019. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam… ... Više