HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 3. travnja 2024. godine

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

Javni službenik na radnom mjestu III. vrste – Radnik III. vrste (Vratar) u Odsjeku za pomoćne poslove, Odjelu za opće poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od jednog mjeseca – 1 izvršitelj.

Opis poslova:
– nadzire ulaz i izlaz iz zgrade
– čuva ključeve svih prostorija u zgradi
– tijekom i po završetku radnog vremena dužan je provjeriti cijeli prostor: zatvaranje prozora, gašenje svjetla i sl.
– radi na telefonskoj centrali i odgovoran je za ispravnost rada centrale
– daje osnovne obavijesti strankama
– pomaže pri pripremi prostorija za sastanke i događanja
– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja (šefa) Odsjeka i voditelja Odjela.

Podaci o plaći:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,25 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište