NATJEČAJI

PROJEKTI

Projekti

Ured za projekte, infrastrukturne projekte i razvoj
- projekti

Komunikacijski treninzi za visokoškolske nastavnike
Predloženi projekt obuhvaća cjeline čiji je zajednički cilj jačanje prezentacijskih vještina te komunikacijskih kompetencija nastavnog osoblja sveučilišta u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na kritičkom razmišljanju, argumentaciji, kreativnoj te asertivnoj komunikaciji, kao i vođenju argumentiranih rasprava te mirnom rješavanju sukoba. Polaznici upoznaju pojam i važnost komunikacije, njezine oblike, mogućnosti i doseg. Nadalje upoznaju prezenzacijske vještine kao presudne vještine za izlaganje vlastitih ideja i rezultata pomoću interaktivnih vježbi. Treninzi obuhvaćaju i učenje o motivaciji, traženju i prezentiranju argumenata, ulozi aktivnog slušača u komunikaciji,...

Pročitaj više >

Porijeklo, strukture i percepcije društvenih elita hrvatskog srednjeg i ranog novog vijeka
Osnovni ciljevi predviđenog znanstvenog projekta su produbiti dosadašnje spoznaje o društvenoj, gospodarskoj, kulturnoj, političkoj i identitetskoj ulozi srednjovjekovnih i novovjekovnih društvenih elita na hrvatskim povijesnim prostorima uz upotrebu novih metodoloških obrazaca u istraživanju. Dinamika promjena društvenih elita je društveno-povijesni fenomen koji još uvijek nije dovoljno niti sustavno istraživan kako u hrvatskoj historiografiji, tako i u srodnim društveno-humanističkim znanostima. Vremenski okvir istraživanja obuhvaća razvijeni i kasni srednji vijek, kao i razdoblje ranoga novoga vijeka, tj. razdoblje od 13. do kraja 16. stoljeća. S druge strane, u...

Pročitaj više >

Mehanizam neuroprotektivnog djelovanja zolpidema u uvjetima oksidacijskog stresa izazvanog visokim koncentracijama glutamata
  Cilj projekta je istražiti neuroprotektivni učinak zolpidema na neuronima P19 koji se izlažu toksičnom djelovanju visokih koncentracija glutamata, kao i istražiti specifične stanične i molekularne mehanizme koji su odgovorni za potencijalne neuroprotektivne učinke zolpidema. Projekt se bavi vrlo aktualnim područjem istraživanja neurodegenerativnih promjena, ali i molekularnih i staničnih mehanizama s potencijalom zaštite neurona od eksitotoksičnosti i oksidacijskog oštećenja, odnosno očuvanja funkcije neurona tijekom starenja.  Rezultati istraživanja pokazuju da zolpidem, hipnotik koji djeluje putem GABAA receptora, djeluje neuroprotektivno tj. povećava...

Pročitaj više >

Rad roditelja, ekonomske teškoće obitelji i dobrobit roditelja i djece
  Znanstveni cilj projekta je istražiti izravne i neizravne procese putem kojih ekonomske teškoće obitelji ostvaruju negativne učinke na dobrobit roditelja i djece. Istraživanjem se želi dobiti uvid u percepciju roditelja i djece o mjerama za koje oni smatraju da bi im pomogle u boljem suočavanju s nepovoljnim materijalnim uvjetima života. U istraživanju sudjeluju djeca i njihovi roditelji te se prikupljaju podaci o socioekonomskom statusu i ekonomskim teškoćama obitelji, obilježjima posla i radnog mjesta roditelja te školskog okruženja djece, kvaliteti socijalnih odnosa djece i roditelja te bliskih odnosa u obitelji, individualnim obilježjima, dobrobiti,...

Pročitaj više >

Studija utjecaja karakteristika različitih oblika nastavnih materijala na proces učenja
Ideja ovog projekta je nadopuna projektu eduMINE, koji se provodi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a koja će se usredotočiti na analizu karakteristika različitih oblika nastavnih materijala na motivaciju i uspješnost usvajanja znanja na kolegijima koji podučavaju društvene predmete. Osnovni znanstveni cilj projekta je odrediti i popisati te sustavno pohraniti podatke o oblicima korištenih nastavnih materijala te njihovim karakteristikama uz razradu algoritma procjene utjecaja tih karakteristika na konačno i dugoročno usvajanje znanja od strane studenata, što u konačnici omogućuje i njegovu upotrebu.     Kroz projekt je oformljen innterdisciplinarni...

Pročitaj više >