NATJEČAJI

PROJEKTI

Projekti

Ured za projekte, infrastrukturne projekte i razvoj
- projekti

DATACROSS
O projektu NovostiPartneri projekta Hrvatsko katoličko sveučilište partner je na projektu „Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima (DATACROSS)“, koji se provodi unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Projekt se bavi istraživačkim problemima razvoja naprednih metoda i tehnologija analize heterogenih podataka. DATACROSS predstavlja prekretnicu jer će snažno ojačati istraživački kapacitet ZCI-a zapošljavanjem i usavršavanjem oko 40 novih mladih istraživača na projektu, čime će omogućiti visoki intenzitet vrhunskih znanstvenih istraživanja te prijenos znanja i tehnologija u gospodarstvo, što će dugoročno imati značajne...

Pročitaj više >

U društvu mikroba
O projektu NovostiPartneri projekta U društvu mikroba   Hrvatsko katoličko sveučilište partner je na projektu „U društvu mikroba“ čiji je nositelj Hrvatsko mikrobiološko društvo u Zagrebu (HMD). Projekt je povezan s Operativnim programom „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.“ Osnovna svrha projekta je doprinijeti uvođenju, razvoju i održivosti programa društveno korisnog učenja na fakultetima kroz jačanje suradnje Organizacija civilnog društva i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Veterinarskog fakulteta i Hrvatskog katoličkog sveučilišta te poboljšati stjecanje znanja i vještina studenata...

Pročitaj više >

Suvremene migracije Hrvata u Njemačku
Ovaj projekt bavi se aktualnom temom iseljavanja Hrvata u Njemačku, budući da je danas u Hrvatskoj vrlo malo stručnih, a još manje znanstvenih radova koji se bave najnovijim analizama migracija hrvatskih građana. U projektu se nastoji dokazati tezu da su potisni čimbenici iz Hrvatske jači nego privlačni čimbenici u Njemačkoj. Odnosno korupcija, pravna nesigurnost i nemoral političkih elita, kao i negativni stav medija prema zemlji u kojoj djeluju, više utječu na iseljavanje od težnje za boljom zaradom. Osnovni podaci: Naziv projekta: Suvremene migracije Hrvata u Njemačku Naziv poziva: Natječaj za dodjelu donacija u 2018. Voditelj projekta: doc. dr. sc. Tado Jurić Ukupna...

Pročitaj više >

Pisanje udžbenika iz Socijalnog nauka Crkve na Karl-Franzens Sveučilištu u Grazu
Projekt izdavanja udžbenika iz Socijalnog nauka Crkve je motiviran činjenicom da ne postoji niti jedan hrvatski udžbenik iz područja Socijalnog nauka Crkve. Udžbenik je pisan u sklopu istraživačkog boravka na Sveučilištu u Grazu (na Institutu za etiku i društveni nauk, Katoličko-teološkog fakulteta). Vremenski plan je podijeljen na jedan mjesec istraživanja u Hrvatskoj (listopad 2017.) i četiri mjeseca istraživanja i rada na Sveučilištu u Grazu. Za svaki su mjesec planirani konkretni istraživački ciljevi, tematska područja tj. poglavlja i brojevi strana. Cilj udžbenika je u tome da bude uključen kao obvezna literatura u nastavni, izvedbeni plan iz kolegija Socijalni...

Pročitaj više >

Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja
Cilj projekta je razvijanje i testiranje novih neurodinamičkih modela vidne percepcije i kategorijalnog učenja. Dosadašnji računalni modeli neuronskih mreža ne uspijevaju na zadovoljavajući način objasniti veliku količinu empirijskih podataka o vidnoj percepciji, učenju i njihovim neutralnim osnovama. Projekt se fokusira na nekoliko važnih perceptivnih i kognitivnih funkcija kao što su mentalno praćenje kontura, selekcija podražaja na osnovu obilježja, te interakcija između percepcije i pojmovnog znanja. Percepciju, kategorijalno učenje i mišljenje proučava se empirijski kroz seriju eksperimenata na ispitanicima. Posebna pažnja posvećuje se metakognitivnim procjenama o...

Pročitaj više >