NATJEČAJI

PROJEKTI

Projekti

Ured za projekte, infrastrukturne projekte i razvoj
- projekti

Uloga ultrazvuka kao komplementarne metode u tehnologiji prirodne prokreacije i sličnih neinvazivnih metoda poboljšanja plodnosti
Opći podatci: Projekt se bavi istraživanjima ljudske plodnosti i metodama njenog poboljšanja prema crkveno prihvatljivim načelima. Uključuje kohortno praćenje parova uključenih u dijagnostiku i liječenje neplodnosti. Cilj projekta je istražiti povezanost volumena i prokrvljenosti žutog tijela s ishodom, tj. stopom trudnoće i porođaja u prirodnim ciklusima i onima koji su stimulirani po načelima tehnologije prirodne prokreacije i sličnih neinvazivnih metoda poboljšanja plodnosti. Dobiveni parametri se uspoređuju sa drugim subjektivnim i objektivnim pokazateljima plodnosti, kao i stopom postignutih trudnoća i porođaja. Rezultati pokazuju kako suplementacijska terapija u...

Pročitaj više >

Povezanost majčinog emocionalnog stanja u trudnoći i placentarne metilacije DNA gena uključenih u regulaciju serotoninske signalizacije
Projekt istražuje utjecaj određenih prenatalnih čimbenika, specifično, majčinog emocionalnog stanja u trudnoći na oblikovanje serotoninske signalizacije tijekom ranog razvoja organizma. Ovo istraživanje doprinosi boljem razumijevanju etiologije složenih kroničnih bolesti, od depresije, anksioznosti i autizma do metaboličkih poremećaja poput pretilosti i dijabetesa, te vodi prema učinkovitijim strategijama njihovog suzbijanja koje su usmjerene na rano prepoznavanje osoba s povećanim rizikom za razvoj bolesti i personalizaciju preventivnih mjera. Tijekom projekta uspostavljen je protokol za prikupljanje relevantnih podataka o sudionicima i perinatalnih bioloških uzoraka....

Pročitaj više >

Drugost kao društvena i kulturna odrednica hrvatske prošlosti
Projekt nastoji istražiti kako je drugost formirala hrvatsko društvo i kulturu tog društva kroz prošlost te utvrditi elemente drugosti koji su gradili ključne društvene identitete. Pritom je naglasak na lokalnoj razini, propitkivanju teorije drugotvorenja te tekstualnoj manifestaciji drugotvorenja. U žarištu projekta se nalazi tekst kao izvor, koji je shodno zadanim ciljevima projekta kritički analiziran. Na taj način preispituje se utjecaj drugosti na formiranje lokalnih i nacionalnih identiteta kroz prošlost te konstrukciju ili instrumentaliziranje tih identiteta. Cilj projekta je usmjeravanje na tekstualne izričaje drugosti kroz hrvatsku prošlost kako bi se utvrdila...

Pročitaj više >

Religioznost, svjetonazor i stavovi prema osjetljivim pitanjima palijativne skrbi među studentima preddiplomskih studija na dva hrvatska sveučilišta
Cilj projekta je istražiti i usporediti odnos religioznosti, svjetonazora i stavova prema osjetljivim pitanjima palijativne skrbi (osobito pedijatrijske) među studentima prvih godina preddiplomskih studija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (HKS), te studentima bliskih studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (FFST). Ovaj projekt pomaže rasvjetljavanju religioznosti i svjetonazora mladih, te njihovih stavova prema nekim osjetljivim pitanjima života i smrti te daje osnovu za oblikovanje budućih odgojnih i pastoralnih aktivnosti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, ali i širem kontekstu Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj.  Tijekom projekta ostvarena je...

Pročitaj više >

Percepcije hrvatskih, slavonskih i dalmatinskih elita u kasnom srednjem i ranom novom vijeku
Cilj ovog projekta je produbiti dosadašnje spoznaje o percepcijama hrvatskih, slavonskih i dalmatinskih elita u kasnom srednjem i ranom novom vijeku, pri čemu je fenomen društvenih elita promatran kao cjelina, i to u njegovom društvenom, gospodarskom, vjerskom i prostornom kontekstu. Ovaj projekt je svojevrsni nastavak projekta „Porijeklo, strukture i percepcije društvenih elita hrvatskoga srednjeg i ranog novog vijeka“, također financiranog od strane Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a koji se provodio tijekom 2016. godine. U projekt su uključeni mladi znanstvenici koji su se radom na projektu upoznali sa novim znanstvenim metodama, još uvijek uglavnom neprimijenjenim...

Pročitaj više >