Novosti

HKS – partner projekta koji financira EU

Hrvatsko katoličko sveučilište kreće sa svojim prvim projektom koji će financirati Europska unija. Naziv projekta je „Skrb za socijalnu dimenziju obrazovanja“ (Welfare for Improved Social Dimension of Education – WISE). Hrvatsko katoličko sveučilište je partner u projektu, dok je projektni koordinator Università Cattolica del Sacro Cuore iz Milana, točnije sveučilišna zaklada EDUCatt (Ente per il Diritto allo Studio universitario dell’Università Cattolica).

...Više