NATJEČAJI

PROJEKTI

Projekti

Ured za projekte, infrastrukturne projekte i razvoj
- projekti

Integracija ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj – UKR22
Integration of Ukrainian refugees in Croatia – UKR22 Integracija ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj – UKR22   Glavni cilj ovog projekta je pružiti jezična i sociokulturološka znanja koja će polaznicima obrazovnog programa omogućiti stjecanje potrebnih kompetencija za bržu i uspješniju integraciju u hrvatsko društvo. Konkretnije, projekt će pridonijeti boljem razumijevanju kulturnih posebnosti Hrvatske i hrvatskoga jezika. Dugoročno gledano, jezična i sociokulturna znanja pridonijet će i svakodnevnoj uključenosti u međuljudsku komunikaciju uspostavljanjem društvenih veza s drugim stanovnicima Hrvatske i olakšavanjem njihova sudjelovanja u društvenim...

Pročitaj više >

Sociopsihološke odrednice i načini ojačanja percepcije rizika zbog klimatskih promjena

Prema sociopsihološkom modelu percepcije rizika zbog klimatskih promjena (van der Linden, 2005), postoji niz odrednica percepcije ovog rizika, a koje se općenito mogu svrstati u četiri kategorije: kognitivne odrednice (npr. znanje o klimatskim promjenama), emocionalne (npr. zabrinutost zbog klimatskih promjena), sociokulturalne (npr. vrijednosti) i sociodemografske (npr. spol, obrazovanje) odrednice. Iako u literaturi postoji relativno velik broj sociopsiholoških istraživanja percepcije rizika zbog klimatskih promjena, nijedno nije provedeno u hrvatskom kontekstu.

Pročitaj više >

Tjelesna aktivnost i psihološka dobrobit: od navike do identiteta

Projekt Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Pročitaj više >

Toma Kovačević – Katalog zagrebačkih biskupa i kanonika

Zagrebačka (nad)biskupija te Prvostolni kaptol zagrebački u povijesti su hrvatskih zemalja imali nemjerljivu ulogu sjedišta duhovnog, političkog i intelektualnog života. Posebice je bila važna uloga Kaptola kao vjerodostojnoga mjesta potvrđivanja isprava. Iz njegovog je arhiva dokumenata i isprava za svoje studije o povijesti biskupije crpio i Toma Kovačević (1664. – 1724.).

Pročitaj više >

 


Hrvatsko katoličko sveučilište