NATJEČAJI

PROJEKTI

Projekti

Ured za projekte, infrastrukturne projekte i razvoj
- projekti

Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju sestrinstva
Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte Naslovnica EU projekti Projekt znanstvene infrastrukture Instituta za kompleksne sustave HKS-a Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju sestrinstva Europska noć istraživača PRO-RES Razvoj združenog diplomskog studija softverskog inženjerstva U društvu mikroba DATACROSS WISE Znanstveni projekti Projekti Sveučilišta 2013 2016 2017 2018 2019 HRZZ Digit Heal D.E.C.I.D.E. Ostali projekti Razvojni projekti Sveučilišna knjižnica TV i radijski studio Institut za kompleksne sustave Natječaji Arhiva projekata O projektuNovosti Partneri projekta Razvoj novog modela stjecanja kliničkih...

Pročitaj više >

Digit Heal
Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta Projekti Aktivni projekti EU projekti Znanstveni projekti Razvojni projekti Arhiva završenih projekata Natječaji Arhiva završenih natječaja O projektuNovosti Projektni tim (Novi) etički i društveni izazovi digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi – Digit-HeaL Uspostavni istraživački projekti HRZZ-a (UIP-2019-04)  voditelj projekta: doc. dr. sc. Anto Čartolovni Ovaj uspostavni istraživački projekt ima namjeru, prije svega, kritički analizirati etičke i društvene implikacije razvoja i primjene pojedinih digitalnih tehnologija (umjetne inteligencije, velikih podataka, digitalne fenotipizacije) u domeni zdravstvene...

Pročitaj više >

Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i ustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu
O projektu Novosti Partneri projekta Hrvatsko katoličko sveučilište partner je na projektu “Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu”. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva Provedba HKO-a na razini viskokog obrazovanja. Nositelj projekta je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  U suradnji 8 visokoobrazovnih ustanova, projektom će se razviti 7 standarda zanimanja i 11 standarda kvalifikacija. Na temelju novoizrađenih standarda, revidirati će se postojeći studijski programi u području psihologije, lingvistike, fonetike i anglistike, uz izradu...

Pročitaj više >

Komunikacijski treninzi za visokoškolske nastavnike
Predloženi projekt obuhvaća cjeline čiji je zajednički cilj jačanje prezentacijskih vještina te komunikacijskih kompetencija nastavnog osoblja sveučilišta u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na kritičkom razmišljanju, argumentaciji, kreativnoj te asertivnoj komunikaciji, kao i vođenju argumentiranih rasprava te mirnom rješavanju sukoba. Polaznici upoznaju pojam i važnost komunikacije, njezine oblike, mogućnosti i doseg. Nadalje upoznaju prezenzacijske vještine kao presudne vještine za izlaganje vlastitih ideja i rezultata pomoću interaktivnih vježbi. Treninzi obuhvaćaju i učenje o motivaciji, traženju i prezentiranju argumenata, ulozi aktivnog slušača u komunikaciji,...

Pročitaj više >

Porijeklo, strukture i percepcije društvenih elita hrvatskog srednjeg i ranog novog vijeka
Osnovni ciljevi predviđenog znanstvenog projekta su produbiti dosadašnje spoznaje o društvenoj, gospodarskoj, kulturnoj, političkoj i identitetskoj ulozi srednjovjekovnih i novovjekovnih društvenih elita na hrvatskim povijesnim prostorima uz upotrebu novih metodoloških obrazaca u istraživanju. Dinamika promjena društvenih elita je društveno-povijesni fenomen koji još uvijek nije dovoljno niti sustavno istraživan kako u hrvatskoj historiografiji, tako i u srodnim društveno-humanističkim znanostima. Vremenski okvir istraživanja obuhvaća razvijeni i kasni srednji vijek, kao i razdoblje ranoga novoga vijeka, tj. razdoblje od 13. do kraja 16. stoljeća. S druge strane, u...

Pročitaj više >

 


Hrvatsko katoličko sveučilište