U sklopu izbornog kolegija “Primijenjena istraživanja u sociologiji“, studenti sveučilišnog diplomskog studija sociologije su 26. listopada 2023., zajedno sa svojim nastavnicima doc. dr. sc. Josipom Ježovitom i dr. sc. Tonijem Ćosićem, posjetili agenciju za istraživanje tržišta Hendal.

U agenciji su se susreli s dr. sc. Marijom Stamać Ožanić, koordinatoricom njihove prakse u agenciji, koja im je predstavila rad, ciljeve i trenutne poslovne aktivnosti Hendala te im je objasnila kako će se odvijati njihova praksa do kraja semestra. Studenti će u sklopu prakse proširiti svoja znanja, steći praktično iskustvo i primijeniti svoja znanja iz područja sociologije na stvarnim problemima i situacijama na tržištu.

Hrvatsko katoličko sveučilište