Natječaji

 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske… ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
  Temeljem članka 4., stavka 6. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (″Narodne novine″, broj 78/17) i objavljenog Natječaja, Komisija za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: viši informatički referent u Sveučilišnoj informatičkoj službi; Odjel za računalne sustave i računalno-komunikacijsku mrežu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Krešimir Kužić
  Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju(''Narodne novine'', broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta – pročišćeni tekst, članka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE KANDIDATA
  Viši informatički referent u Sveučilišnoj informatičkoj službi; Odjel za računalne sustave i računalno-komunikacijsku mrežu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj; - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (²Narodne novine², broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)         ... Više
 • NATJEČAJ
  Na temelju članka čl. 21., 94. Statuta, čl. 17., 18. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade te ostalih nagrada i priznanja, Programa rada i Financijskoga plana za 2019. godinu i Odluke Stručnog vijeća Odjela za psihologiju KLASA: 121-13/19-01/01; URBROJ: 498-03-02-01-01/2-19-01 od 15. siječnja 2019. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA ODJELA ZA PSIHOLOGIJU U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.   Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Odjel).   Raspisuje se Natječaj… ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: viši informatički referent u Sveučilišnoj informatičkoj službi; Odjel za računalne sustave i računalno-komunikacijsku mrežu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: -završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz tehničkog (elektrotehnike i računarstva ili informatike) ili drugog odgovarajućeg područja, -najmanje godina dana radnog iskustva na poslovima iz… ... Više
 • Natječaj
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242 Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest (grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest); za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom… ... Više
 • PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA
  PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA objavljenog u Narodnom novinama broj 114/2018 od 19. prosinca 2018. godine, pod točkom: 2. Za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – zamjena za odsutnog zaposlenika.   Hrvatsko katoličko sveučilište ... Više
 • Raspisan natječaj za upis polaznika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE  raspisuje NATJEČAJ za upis polaznika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika Hrvatsko katoličko sveučilište na osnovu čl. 76 a. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke Senata Sveučilišta izvodi Program za stjecanje kompetencija nastavnika  (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje). Program je namijenjen polaznicima koji su stekli određenu kvalifikaciju završavanjem 6. ili 7. obrazovne razine sukladno Zakonu o HKO-u i koji namjeravaju raditi ili su dobili zaposlenje u odgojno-obrazovnoj instituciji, te polaznicima koji su stekli određenu kvalifikaciju završavanjem obrazovne razine 4.1., 4.2 i/ili 5.… ... Više
 • NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA ODJELA ZA POVIJEST U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.
  Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje: Odjel). Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018. za sljedeće kategorije: najbolji akademski uspjeh; najbolji diplomski rad; izniman izvannastavni angažman Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti Odjela svih godina i razina studija. Odluku o dodjeli priznanja Odjela donosi Stručno vijeće Odjela na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka i predlaganje dodjele priznanja Odjela (dalje: Odjelno povjerenstvo). Priznanje se sastoji… ... Više