Natječaj

 • Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka natječaja
  Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka natječaja dostupna je na linku. ... Više
 • Rješenje o prijmu – viši stručni referent (tajnik)
  Rješenje o prijmu – viši stručni referent (tajnik) dostupno je na linku. ... Više
 • Obavijest o nastupnom predavanju – dr. sc. Joško Žanić
  Na temelju čl. 92. i 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 77. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva te Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T    dr. sc. Joško Žanić, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 14. prosinca 2018. godine (petak) u vremenu od 15:00 sati do 15:45 sati u predavaonici 11 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, s temom:   “ETIČKI IZAZOVI NOVOG DOBA UMJETNE INTELIGENCIJE“   I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika. ... Više
 • Obavijest o nastupnom predavanju – dr. sc. Anto Čartolovni
    Na temelju čl. 92. i 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 77. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva te Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  dr. sc. Anto Čartolovni, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 14. prosinca 2018. godine (petak) u vremenu od 14:00 sati do 14:45 sati u predavaonici 11 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, s temom:   “ETIČKI IZAZOVI NOVOG DOBA UMJETNE INTELIGENCIJE“    I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika. ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Josip Bošnjaković
  Na temelju čl. 92. i 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 77. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva te Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T    dr. sc. Josip Bošnjaković, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 10. prosinca 2018. godine (ponedjeljak) u vremenu od 15:00 sati do 15:45 sati u predavaonici 2 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u interdisciplinarnom području znanosti, polje teologija i psihologija, s temom:   ''EMPATIJA I MILOSRĐE''    I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.     ... Više
 • Obavijest o testiranju kandidata
  Temeljem članka 4., stavka 6. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi i objavljenog Natječaja, Komisija za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa objavljenog u Narodnim novinama broj 100/2018 od dana 14. studenoga 2018. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 29. studenoga 2018. godine (četvrtak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u Informatičkoj dvorani (I. kat lijevo) prema sljedećem rasporedu:   viši stručni referent (tajnik)u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj; u 10 sati   Testiranje se sastoji od provjere poznavanja: - Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i - rada na osobnom računalu.   Razgovor (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina održat će se 3. prosinca 2018. godine (ponedjeljak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u uredu broj 14 u 9 sati. stručni suradnik u Uredu za međunarodnu suradnju na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za vrijeme trajanja projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda, "Razvoj združenog diplomskog studija sofverskog inženjerstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Katoličkog sveučilišta Pazmany Peter", UP.03.1.1.02 uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj; u 9 sati   Testiranje se sastoji od provjere poznavanja: - Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, - dva svjetska jezika (obvezan je engleski jezik) i - rada na osobnom računalu.   Razgovor (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina održat će se 3. prosinca 2018. godine (ponedjeljak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb… ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukama Rektorskog zbora te općim aktima Sveučilišta. Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, preslik domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, preslik dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja, preslik odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (samo za točku 1.) prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD). Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr. Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ''ZA NATJEČAJ''.   ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE KANDIDATA
  PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE KANDIDATA     viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;   - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (²Narodne novine², broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)   stručni suradnik u Uredu za međunarodnu suradnju na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za vrijeme trajanja projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda, "Razvoj združenog diplomskog studija sofverskog inženjerstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Katoličkog sveučilišta Pazmany Peter", UP.03.1.1.02 uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;   - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (²Narodne novine², broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)     viši informatički referent u Sveučilišnoj informatičkoj službi; Odjel za informacijske sustave, aplikacije i podatkovno središte na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;   - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (²Narodne novine², broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)         ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen preddiplomski studij iz društvenog ili humanističkog područja, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje rada na osobnom računalu. stručni suradnik u Uredu za međunarodnu suradnju na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za vrijeme trajanja projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda, "Razvoj združenog diplomskog studija sofverskog inženjerstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Katoličkog sveučilišta Pazmany Peter", UP.03.1.1.02 uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja, - jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - aktivno poznavanje dvaju svjetskih jezika (obvezan je engleski jezik), -poznavanje rada na osobnom računalu. viši informatički referent u Sveučilišnoj informatičkoj službi; Odjel za informacijske sustave, aplikacije i podatkovno središte na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti (elektrotehnike i računarstva ili informatike), - najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima iz područja informacijskih tehnologija, - poznavanje jednog svjetskog jezika (prednost ima engleski jezik), - poznavanje rada na osobnom računalu.   U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje… ... Više
 • Nastupno predavanje – Mihaela Kranjčević-Ščurić
  Na temelju čl. 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 77. i 83. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednice Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T   Mihaela Kranjčević-Ščurić, pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na radno mjesto predavač održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 14. studenog 2018. godine (srijeda) u vremenu od 19:00 sati do 19:45 sati u predavaonici 4 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnica u postupku za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na radno mjesto predavač u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje klinička medicina, grana sestrinstvo, s temom:   ''SPECIFIČNOSTI SESTRINSKE SKRBI KOD HITNIH INTERNISTIČKIH STANJA''    I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika. ... Više