Natječaji

 • Obavijest o testiranju kandidata – NN 109/2019 (za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pod rednim brojem 5.)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 2. prosinca 2019. godine   Temeljem objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA     Testiranje (razgovor/intervju) kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Namještenik na radnom mjestu IV. vrste (Spremač) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za pomoćne poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 1 mjesec… ... Više
 • Obavijest o testiranju kandidata – NN 109/2019 (za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta pod rednim brojem: 2.,3. i 4.)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 28. studenoga 2019. godine Temeljem objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 2. Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi (Voditelj Službe za pravne, kadrovske i opće poslove) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6… ... Više
 • NASTUPNO PREDAVANJE – dr. sc. Mario Bogdanović
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 25. studenoga 2019. godine   Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta – pročišćeni tekst, članka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u… ... Više
 • NASTUPNO PREDAVANJE – dr. sc. Petra Palić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 25. studenoga 2019. godine   Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta – pročišćeni tekst, članka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u… ... Više
 • OBAVIJEST o promjeni vremena održavanja nastupnog predavanja – dr. sc. Kristian Turkalj
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb       O B A V I J E S T o promjeni vremena održavanja nastupnog predavanja     dr. sc. Kristian Turkalj, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta (bez zasnivanja radnog odnosa – naslovno zvanje) održat će   NASTUPNO PREDAVANJE dana 29. studenoga 2019. godine (petak) u vremenu od 8:00 sati do 8:45 sati u predavaonici 2 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje… ... Više
 • NASTUPNO PREDAVANJE – dr. sc. Kristian Turkalj
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 20. studenoga 2019. godine   Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta – pročišćeni tekst, članka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Ivana Brstilo Lovrić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 18. studenoga 2019. godine Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta – pročišćeni tekst, članka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno -nastavna… ... Više
 • NATJEČAJ
    HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 ZAGREB   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA
  PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA       Javni službenik na radnom mjestu I. vrste - stručni suradnik (Stručni suradnik) u Uredu prorektora na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj;   Pravni izvori: - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)   Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja): provjere… ... Više
 • Natječaj
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste - stručni suradnik (Stručni suradnik) u Uredu prorektora na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj; Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni ili specijalistički diplomski stručni studij, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje jednog svjetskog… ... Više