Natječaji

 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – zamjena za odsutnog zaposlenika.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) te općim aktima Sveučilišta.   Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o… ... Više
 • NATJEČAJ
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija ili za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija ili za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno… ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje     N A T J E Č A J     za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti… ... Više
 • Natječaj
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje     N A T J E Č A J     za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, za rad na projektu UIP-2019-04-7547 Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece, radno mjesto financirano od Hrvatske zaklade za znanost temeljem natječaja „Uspostavni istraživački projekti, rok UIP-2019-04“, na određeno vrijeme od 4 godine, pod mentorstvom doc. dr. sc. Marine Merkaš.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete… ... Više
 • NATJEČAJza upis polaznika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE  raspisuje NATJEČAJ za upis polaznika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika Hrvatsko katoličko sveučilište na osnovu čl. 76 a. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke Senata Sveučilišta izvodi Program za stjecanje kompetencija nastavnika  (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje). Program je namijenjen polaznicima koji su stekli određenu kvalifikaciju završavanjem 6. ili 7. obrazovne razine sukladno Zakonu o HKO-u i koji namjeravaju raditi ili su dobili zaposlenje u odgojno-obrazovnoj instituciji, te polaznicima koji su stekli određenu kvalifikaciju završavanjem obrazovne razine 4.1., 4.2 i/ili 5.… ... Više
 • NATJEČAJ
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u interdisciplinarnom području znanosti (povijest, informacijske i komunikacijske znanosti).   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te općim aktima Sveučilišta. Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, presliku domovnice ili… ... Više
 • Izbor predstavnika zaposlenih u nastavnom zvanju, suradničkom zvanju i knjižnice u Senat HKSa
  Izbor predstavnika zaposlenih u nastavnom zvanju, suradničkom zvanju i knjižnice u Senat HKSa nalazi se na linku. ... Više
 • NATJEČAJ
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna… ... Više
 • NATJEČAJ o dodjeli Rektorove nagradeza studentski istraživački rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2018./2019. 
  NATJEČAJ o dodjeli Rektorove nagrade za studentski istraživački rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2018./2019.   I. Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za studentski istraživački rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2018./2019. s ciljem promicanja izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta.   Sveučilište nagrađuje studente radi podizanje svijesti, promicanja izvrsnosti i poticanja zalaganja na svim područjima studentskih aktivnosti, odnosno… ... Više
 • NATJEČAJ za dodjelu rektorove nagrade za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija
  NATJEČAJ za dodjelu rektorove nagrade za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija   I. Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade najboljem sveučilišnom prvostupniku između kandidata svih preddiplomskih sveučilišnih studija koje izvodi Sveučilište, a koji su preddiplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2018./2019. Rektorova nagrada se dodjeljuje s ciljem promicanja izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta.   II. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju sveučilišni prvostupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2018./2019.     III.… ... Više