Natječaji

 • Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade magistrima struke za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija
  NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA IZVRSNOST TIJEKOM DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA   I. Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade magistrima struke za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija, koji su diplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2019./2020. Cilj nagrade je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta.   II. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju magistri struke koji su diplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2019./2020.   III. Odluku o dodjeli Rektorove nagrade donosi Rektor, na prijedlog… ... Više
 • NATJEČAJ
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa  u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand, bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand (u dijelu radnog vremena 50%) u znanstvenom području… ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA – NN 100/2020 (Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica/ Voditelj Odjela za studentski standard i potporu studentima u Službi za poslove studija; Odjel za studentski standard i potporu studentima)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 22. rujna 2020. godine   Temeljem Odluke, KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-04  i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica/ Voditelj Odjela za studentski standard i potporu studentima u Službi za poslove studija; Odjel za studentski… ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA – NN 98/2020 (Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/Stručni suradnik u Uredu rektora na određeno vrijeme -zamjena za odsutnog zaposlenika)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 22. rujna 2020. godine   Temeljem Odluke, KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-03  i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Uredu rektora na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj;   objavljenog u… ... Više
 • Nastupno predavanje – promjena teme nastupnog predavanja – Ines Kulić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 22. rujna 2020. godine   Na temelju članka 92. i  98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj… ... Više
 • Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2019./2020.
  Na temelju članka čl. 21., 94. Statuta, čl. 17., 18., 19. i 20. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade te ostalih nagrada i priznanja – pročišćeni tekst, Programa rada i Financijskoga plana za 2020. godinu i Odluke Stručnog vijeća Odjela za sociologiju, KLASA: 121-13/20-01/09; URBROJ: 498-03-02-04-01/2-20-01 od 18. rujna 2020. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA ODJELA ZA SOCIOLOGIJU U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.   Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u… ... Više
 • Nastupno predavanje – Mirna Žulec
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 21. rujna 2020. godine   Na temelju članka 92. i  98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj… ... Više
 • Nastupno predavanje – Rosana Svetić Čišić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 21. rujna 2020. godine   Na temelju članka 92. i  98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj… ... Više
 • Nastupno predavanje – Nenad Dakić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 21. rujna 2020. godine   Na temelju članka 92. i  98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj… ... Više
 • Nastupno predavanje – promjena vremena održavanja – Ružica Mrkonjić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 21. rujna 2020. godine   Na temelju članaka 92. i 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva… ... Više