Natječaj

 • Nastupno predvanje – Armano Srbljinović
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242, Zagreb Zagreb, 19. lipnja 2018. godine Na temelju čl. 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 19. i čl. 20. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću O B A V I J E S T Armano Srbljinović, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na radno mjesto predavača održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana 27. lipnja 2018. godine (srijeda) u vremenu od 16:00 sati do 16:45 sati u predavaonici 10 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na radno mjesto predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, s temom: ''KONCEPT „ROMBA KULTURE“ WENDY GRISWOLD'' I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja. Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika. TAJNIK SVEUČILIŠTA: dr. sc. Hrvoje Meštrić, dipl. ing. fiz. ... Više
 • Nastupno predavanje – Damir Mravunac
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242, Zagreb Zagreb, 19. lipnja 2018. godine Na temelju čl. 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 19. i čl. 20. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću O B A V I J E S T Damir Mravunac, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na radno mjesto predavača održat će NASTUPNO PREDAVANJE dana 27. lipnja 2018. godine (srijeda) u vremenu od 15:00 sati do 15:45 sati u predavaonici 10 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na radno mjesto predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, s temom: ''KONCEPT „ROMBA KULTURE“ WENDY GRISWOLD'' I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja. Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika. TAJNIK SVEUČILIŠTA: dr. sc. Hrvoje Meštrić, dipl. ing. fiz. ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Miro Kovač
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T  Dr. sc. Miro Kovač, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 27. lipnja 2018. godine (srijeda) u vremenu od 16:00 sati do 16:45 sati u predavaonici 4 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, s temom:   ''ULOGA FRANCUSKE U FORMIRANJU KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA''    I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama. II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.     ... Više
 • NATJEČAJ za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Povijest
  NATJEČAJ za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Povijest  dostupan je na linku.  ... Više
 • NATJEČAJ za upis na poslijediplomski sveučilišni studij “Sociologija: vrijednost, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu”
  NATJEČAJ za upis na poslijediplomski sveučilišni studij "Sociologija: vrijednost, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu" dostupan je na linku. ... Više
 • NATJEČAJ
    N A T J E Č A J za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija; za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne društvene znanosti.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukama Rektorskog zbora te općim aktima Sveučilišta.   Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva (za sve točke Natječaja) i stupnja (za točku 1.), presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (za točku 1.), prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD). Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: ... Više
 • PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA
  PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA objavljenog u Narodnom novinama broj 45/2018 od 16. svibnja 2018. godine, pod točkom: 4. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje višeg predavača bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.     ... Više
 • NATJEČAJ
    N A T J E Č A J za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u interdisciplinarnom području znanosti, filozofija i kliničke medicinske znanosti; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje višeg predavača bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo; za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na radno mjesto predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukama Rektorskog zbora te općim aktima Sveučilišta.   Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva (za sve točke Natječaja) i stupnja (osim za točke 4. i 5.), presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (osim za točke 4. i 5.), prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze, popis znanstvenih i stručnih radova, separate radova, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).   Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD). Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke. Opis poslova i… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Viktorija Trninić
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T   Dr. sc. Viktorija Trninić, pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta održat će   NASTUPNO PREDAVANJE dana 21. svibnja 2018. godine (ponedjeljak) u vremenu od 11:00 sati do 11:45 sati u predavaonici 9 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnica u postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta, u području društvenih znanosti, polje psihologija – zamjena za duže bolovanje odsutnog zaposlenika, s temom:   ''SOCIJALNI MOZAK I ODRASTANJE''   I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.   II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.     ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Martina Knežević
  Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću   O B A V I J E S T   Dr. sc. Martina Knežević, pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta održat će   NASTUPNO PREDAVANJE   dana 21. svibnja 2018. godine (ponedjeljak) u vremenu od 10:00 sati do 10:45 sati u predavaonici 9 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnica u postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta, u području društvenih znanosti, polje psihologija – zamjena za duže bolovanje odsutnog zaposlenika, s temom:   ''SOCIJALNI MOZAK I ODRASTANJE''    I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.   II.Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.   Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.     ... Više
Stranica 1 od 2112345678910...20...Last »