Natječaji

 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redovitog profesora u dijelu radnog vremena (60%) u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i antropologija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku… ... Više
 • PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   objavljenog u Narodnom novinama broj 14/2019 od 7. veljače 2019. godine, pod točkom: 3. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.   Hrvatsko katoličko sveučilište KLASA: 100-01/19-02/03 URBROJ: 498-03-02-01-01/4-19-04 Zagreb, 4. lipnja 2019. godine                   ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Željka Belošić Halle
  Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (''Narodne novine'', broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta – pročišćeni tekst, članka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Ivan Milas
  Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (''Narodne novine'', broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta – pročišćeni tekst, članka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Ines Vukasović
  Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (''Narodne novine'', broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta – pročišćeni tekst, članka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Dubravka Petrović Štefanac
  Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (''Narodne novine'', broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta – pročišćeni tekst, članka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednice Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i… ... Više
 • Natječaj za dodjelu rektorove nagrade za studentski znanstveni rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i za promicanje katoličkog identiteta sveučilišta u ak. g. 2017./2018.
  Na temelju članka čl. 94. i 128. Statuta, čl. 11., 12,. 13., 14., 15. i 16. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade te ostalih nagrada i priznanja, Programa rada i Financijskoga plana za 2019. godinu i Odluke rektora KLASA: 121-13/19-01/30, URBROJ: 498-03-01-02/1-19-01, Hrvatsko katoličko sveučilište 10. svibnja 2019. godine raspisuje NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA STUDENTSKI ZNANSTVENI RAD, ZA DOPRINOS RAZVOJU SVEUČILIŠNE ZAJEDNICE I ZA PROMICANJE KATOLIČKOG IDENTITETA SVEUČILIŠTA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018. I. Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu… ... Više
 • Natječaj
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 ZAGREB Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J 1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti; 2. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te općim aktima Sveučilišta. Prijava na natječaj… ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske… ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
  Temeljem članka 4., stavka 6. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (″Narodne novine″, broj 78/17) i objavljenog Natječaja, Komisija za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: viši informatički referent u Sveučilišnoj informatičkoj službi; Odjel za računalne sustave i računalno-komunikacijsku mrežu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6… ... Više