Sveučilišni odjel za psihologiju

Novosti

Nastavnici psihologije na međunarodnoj konferenciji

Nastavnici Odjela za psihologiju sudjelovali su na 42. godišnjoj konferenciji društva Society for Reproductive and Infant Psychology (SRIP) koja se održala online 15.-16. rujna 2022. Doktorandica Maja Žutić imala je usmeno izlaganje, u koautorstvu s Marinom Horvatiček, Marinom, Ivanišević, Majom Brekalo, Sandrom Nakić Radoš i Jasminkom Štefulj, na temu Prevalence and...

Više >

Sudjelovanje na međunarodnoj psihologijskoj konferenciji Alpe Adria

Doc. dr. sc. Dragan Glavaš, voditelj projekta Tjelesna aktivnost i psihološka dobrobit: od navike do identiteta financiranog od našeg Sveučilišta, sudjelovao je na ovogodišnjoj Alpe Adria konferenciji (14th Alps Adria Psychology conference, University of Milano-Bicocca) održanoj na Milano-Biccoca sveučilištu. Usmenim izlaganjem: How do we stick to physical activity: Is...

Više >

Sudjelovanje na 11th Conference of the European Family Therapy Association (EFTA) – Systemic Resonances and Interferences

EFTA konferencija je najveća europska konferencija u području obiteljske terapije na kojoj je ove godine sudjelovalo preko 1000 sudionika i 400 aktivnih izlagača iz cijele Europe.

Više >

Radni sastanak COST Akcije DEVOTION na Trinity College Dublin

Izv. prof. dr. sc. Sandra Nakić Radoš i Lucija Prepušt, diplomantica s Odjela za psihologiju sudjelovale su na dvodnevnom radnom sastanku Core Group unutar COST Akcije

Više >

Hrvatsko katoličko sveučilište