Identitet Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Apostolska konstitucija „Ex corde Ecclesiae“ kazuje da su katolička sveučilišta proizašla iz srca Crkve.  Sveti Papa Ivan Pavao II. u tom dokumentu definira katoličko sveučilište kao mjesto posvećeno istraživanju, poučavanju i odgoju studenata, slobodno okupljenih sa svojim učiteljima u istoj ljubavi prema znanju. U istom dokumentu sv. Ivan Pavao II. ističe da katoličko sveučilište, po susretu koji ono uspostavlja između neistraženog bogatstva spasenjske poruke evanđelja i mnogovrsnosti i veličine polja znanja u koja ga utjelovljuje, Crkvi dopušta uspostaviti dijalog neusporedive plodnosti sa svim ljudima bilo koje kulture. Blagopokojni Papa poziva cijelu Crkvu da podupire katolička sveučilišta uvjeren da su ona potrebna njezinom rastu i razvoju kršćanske kulture te ljudskom napretku.

Hrvatsko katoličko sveučilište ima svoje uporište u gore navedenoj apostolskoj konstituciji.

Katolički identitet je kulturna i etička pozadina Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

U tom kontekstu, katolički identitet na HKS-u  oblikuje se kroz nastavni i znanstveno-istraživački proces te kroz sve druge sveučilišne djelatnosti.

Težimo tome da postanemo akademska zajednica s istraživačima koji predstavljaju razna polja ljudske spoznaje te akademska institucija u kojoj je katoličanstvo prisutno na živ način.

Hrvatsko katoličko sveučilište