Javna nabava

Objava o sukobu interesa
U skladu s odredbom članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske (NN 13/14), objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima je Sveučilište u sukobu interesa.

To su:
1. Spinor consulting d.o.o.,
Đuke Begovića 9, 10000 Zagreb,
OIB: 65889142554