Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti Hrvatskom katoličkom sveučilištu:

  • pisanim putem na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242,  10000 Zagreb
  • putem elektroničke pošte: ppi@unicath.hr
  • telefonom na broj: + 385 (0)1 370 66 16

Službenik za informiranje: Mirjana Iličić, dipl. iur.
Kontakt službenika za informiranje: ppi@unicath.hr

Obrasci za ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Senat Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Članovi Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta

prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor
prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor za organizaciju i poslovanje
prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić, prorektor za međunarodnu suradnju
prof. dr. sc. Roko Mišetić, prorektor za nastavu
prof. dr. sc. Roberto Antolović, prorektor za znanost
prof. dr. sc. Dalibor Karlović, dekan Medicinskog fakulteta
prof. dr. sc. Danijel Labaš, pročelnik Sveučilišnog odjela za komunikologiju
doc. dr. sc. Dragan Glavaš, pročelnik Sveučilišnog odjela za psihologiju
izv. prof. dr. sc. Mario Kevo, pročelnik Sveučilišnog odjela za povijest
izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak, pročelnica Sveučilišnog odjela za sestrinstvo
izv. prof. dr. sc. Mario Bara, pročelnik Sveučilišnog odjela za sociologiju
prof. dr. sc. Tomislav Domazet-Lošo, Medicinski fakultet
doc. dr. sc. Ivana Brstilo Lovrić, Sveučilišni odjel za sociologiju
prof. dr. sc. Dubravko Habek, Medicinski fakultet
doc. dr. sc. Odilon Singbo, Sveučilišta katedra za teologiju
doc. dr. sc. Anto Mikić, zamjenik pročelnika Sveučilišnog odjela za komunikologiju
dr. sc. Filip Hren, Sveučilišni odjel za povijest
Matea Škomrlj, mag. soc., predstavnica studenata poslijediplomskih sveučilišnih studija
Josip Jurić-Šolto, predstavnik studenata diplomskih sveučilišnih studija
Nikolina Brešić, predstavnica studenata prijediplomskih sveučilišnih studija

Hrvatsko katoličko sveučilište