Dokumenti

STATUT I STRATEŠKI DOKUMENTI SVEUČILIŠTA:

 

Strategija razvoja do 2025. godine

Strategija razvoja do 2025. godine

Statut Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Statut Hrvatskog katoličkog sveučilišta-pročišćeni tekst 2016

 

PRAVILNICI I PRIRUČNICI:

 

Pravilnik o studijima i studiranju

Pravilnik o studijima i studiranju

Pravilnik o slobodnoj studijskoj godini

Pravilnik o slobodnoj studijskoj godini

Pravilnik o diplomskom radu

Pravilnik o diplomskom radu

 

Opće upute za izradu diplomskog rada

Odluka i obrasci diplomski rad

Upute za diplomski rad

D1_ v1 el.Obrazac prijave naslova mentora i povjerenstva 2021_

D2_v1 Obrazac promjene naslova i mentora

D3_ v1 Obrazac za ocjenu i obranu diplomskog rada. 2021

 

Posebne upute za diplomski rad – Odjel za psihologiju

Posebne upute – PSIH

 

Posebne upute za diplomski rad – Odjel za povijest

Posebne upute – POV

 

Posebne upute za diplomski rad – Odjel za sociologiju

Posebne upute – SOC

Posebne upute za pisanje i tehničko opremanje diplomskog rada – Odjel za sestrinstvo

Posebne upute – SES

Posebne upute za diplomski rad – Odjel za komunikologiju

Posebne upute – KOM

*Uvjeti završetka preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo od akademske godine 2019./2020.*

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo završava polaganjem svih ispita, prikupljanjem najmanje 180 ECTS bodova, polaganjem završnog ispita i ispunjavanjem svih drugih obveza u skladu sa studijskim programom i izvedbenim planovima nastave.

 

Etički kodeks

Etički kodeks – pročišćeni tekst.

 

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata-pročišćeni tekst

 

Pravilnik o ustroju i o radu

Pravilnik o ustroju i o radu

Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

 

Pravilnik o evidenciji drugih studentskih organizacija

Pravilnik o evidenciji drugih studentskih organizacija

 

Pravilnik o evidenciji studentskih udruga

Pravilnik o evidenciji studentskih udruga

 

Pravilnik o izboru u zvanja – pročišćeni tekst

Pravilnik o izboru u zvanja-pročišćeni tekst

 

Pravilnik o studentskoj ispravi

Pravilnik o studentskoj ispravi

 

Statut Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst

Statut Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta -pročišćeni tekst

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora HKS-a

 

Elaborat o obavljanju znanstvene djelatnosti

Elaborat o obavljanju znanstvene djelatnosti

 

Pravilnik o izvođenju Programa za stjecanje kompetencija nastavnika

Pravilnik o izvođenju Programa za stjecanje kompetencija nastavnika

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju Programa za stjecanje kompetenicja nastavnika

Pravilnik o sadržaju i obliku diploma, dopunskih isprava o studiju i potvrda

Pravilnik o sadržaju i obliku diploma dopunskih isprava i potvrda

 

Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete

Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu osiguranja kvalitete

 

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti.

 

Pravilnik o znanstvenom i stručnom usavršavanju i osposobljavanju

Pravilnik o znanstvenom i stručnom usavršavanju i osposobljavanju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenom i stručnom usavršavanju i osposobljavanju

Pravilnik o postupku predlaganja i vrednovanja studijskih programa

Pravilnik o postupku predlaganja i vrednovanja studijskih programa

 

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnoga gradiva – pročišćeni tekst

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnoga gradiva – pročišćeni tekst

 

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnog fonda Sveučilišne knjižnice – pročišćeni tekst

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnog fonda Sveučilišne knjižnice – pročišćeni tekst

 

Pravilnik o nastavnim bazama

Pravilnik o nastavnim bazama Hrvatskog katolickog sveucilista u Zagrebu
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nastavnim bazama Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o vrednovanju programa koji se temelje na načelima cjeloživotnog učenja

Pravilnik o vrednovanju programa koji se temelje na načelima cjeloživotnog učenja

 

Pravilnik o počasnom doktoratu

Pravilnik o počasnom doktoratu

 

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora – pročišćeni tekst

Poslovnik o radu Centra za psihološko savjetovanje

Poslovnik o radu Centra za psihološko savjetovanje

 

Pravilnik o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Pravilnik o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Prilog1 Prilog2 Prilog3 Prilog4

Plan promicanja ravnopravnosti spolova (GEP of the Catholic University of Croatia )

Plan promicanja ravnopravnosti spolova (GEP of the Catholic University of Croatia)

Pravilnik o plaćama

Pravilnik o plaćama

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije

Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju

Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju

Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima

Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima

 

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda – pročišćeni tekst

Pravilnik o nacinu koristenja vlastitih prihoda – procisceni tekst

Pravilnik o dodjeli stipendija studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Pravilnik o dodjeli stipendija studentima

Pravilnik o dodjeli rektorove nagrade te ostalih nagrada i priznanja

Pravilnik o dodjeli rektorove nagrade te ostalih nagrada i priznanja – pročišćeni tekst

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o obradi i zastiti osobnih podataka

Pravilnik o priznavanju i dodjeljivanju ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti

Pravilnik o priznavanju i dodjeljivanju ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti

Zahtjev za dodjelu ECTS-a_izvannastavna aktivnost

Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti

Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti

Pravilnik o zaštiti dostojanstva studenata

Pravilnik o zaštiti dostojanstva studenata

Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika

Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika

Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova

Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova

 

STUDENTSKE ORGANIZACIJE:

Program rada i djelovanja – Nexus

Program rada i djelovanja – Klub studenata sociologije – Nexus

Program rada i djelovanja – Homo volans

Program rada i djelovanja – Klub studenata povijesti – Homo volans

 

INFO PAKETI:

Info paket 2021./2022.

INFO PAKET 2021-2022

Info paket 2020./2021.

INFO PAKET 2020-2021

Info paket 2019./2020.

INFO PAKET 2019-2020

Info paket 2018./2019.

INFO PAKET 2018-2019

Info paket 2017./2018.

INFO-PAKET-2017-2018

Info paket 2016./2017.

INFO-PAKET-2016-2017

Info paket 2015./2016.

INFO-PAKET-2015-2016

Revizorsko izvješće

Dostupno je na poveznici.