HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
listopad 2020.

Popis članova odbora, povjerenstava i ovlaštenja

Odbor za osiguranje kvalitete

 • izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič, predsjednica
 • prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić, član
 • prof. dr. sc. Gordan Črpić, član
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Vrselja, članica
 • student Stipe Markota, Odjel za povijest

Odbor za izdavačku djelatnost

 • izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Marina Merkaš
 • doc. dr. sc. Anto Mikić
 • mr. sc. Tomislav Murati
 • Suzana Obrovac Lipar, prof.

Odbor za znanost

 • prof. dr. sc. Roberto Antolović, predsjednik
 • prof. dr. sc. Livia Puljak, član
 • izv. prof. dr. se. Tomislav Domazet Lošo, član
 • izv. prof. dr. sc. Mario Bara, član
 • doc. dr. sc. Marijana Kompes, član

Odbor za proračun

 • prof. dr. sc. Gordan Črpić, predsjednik Odbora
 • doc. dr. sc. Roman Šubić, član
 • Stanislava Rogić, dipl. oec., član

Knjižnični odbor

 • prof. dr. sc. Roberto Antolović, prorektor za znanost;
 • izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak, pročelnica Odjela za sestrinstvo;
 • izv. prof. dr. sc. Ljiljana Pačić – Turk, pročelnica Odjela za psihologiju;
 • prof. dr. sc. Jerko Valković, pročelnik Odjela za komunikologiju;
 • izv. prof. dr. sc. Mario Bara, pročelnik Odjela za sociologiju;
 • izv. prof. dr. sc. Mario Kevo, pročelnik Odjela za povijest;
 • mr. sc. Tomislav Murati, voditelj Sveučilišne knjižnice

Povjerenstvo za znanstvene skupove

 • izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić
 • izv. prof. dr. sc. Maja Jazvinšćak Jembrek
 • izv. prof. dr. sc. Filip Galović

Stegovno povjerenstvo za studente

 • izv. prof. dr. sc. Mario Bara, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Luka Šešo, zamjenik predsjednika
 • doc. dr. sc. Anto Mikić
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić
 • Nikolina Brešić, studentica, Odjel za sestrinstvo
 • Karlo Ložnjak, student (zamjena), Odjel za sestrinstvo

Povjerenstvo Sveučilišta za ECTS

 • izv. prof. dr. sc. Luka Šešo, Sveučilišni ECTS koordinator i predsjednik Povjerenstva
 • doc. dr. sc. Ivan Krešimir Lukić, ECTS koordinator Medicinskog fakulteta
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić, ECTS koordinator Odjela za povijest
 • doc. dr. sc. Mateja Plenković, ECTS koordinator Odjela za sociologiju
 • doc. dr. sc. Dragan Glavaš, ECTS koordinator Odjela za psihologiju
 • doc. dr. sc. Mate Car, ECTS koordinator Odjela za sestrinstvo
 • doc. dr. sc. Suzana Peran , ECTS koordinator Odjela za komunikologiju

Sveučilišno Vijeće poslijediplomskog (doktorskog) studija

 • prof. dr. sc. Stjepan Kušar – predsjednik
 • prof. dr. sc. Gordan Črpić, voditelj Odjelnog vijeća poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskom društvu – član,
 • izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič, voditeljica Odjelnog vijeća doktorskog studija Povijest
 • prof. dr. sc. Mirjana Matijević – Sokol – članica
 • prof. dr. sc. Anka Mišetić – članica
 • prof. dr. sc. Roberto Antolović, prorektor za znanost – član
 • prof. dr. sc. Roko Mišetić, prorektor za nastavu – član

Odjelno vijeće poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu

Odjelno vijeće doktorskog studija čine voditelj, na Odjelu stalno zaposleni nastavnici u znanstveno-nastavnim zvanjima izvanrednog ili redovitog profesora te tri vanjska suradnika u znanstveno-nastavnim zvanjima izvanrednog ili redovitog profesora, odnosno u znanstvenim zvanjima višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika, koji sudjeluju u izvođenju pojedinog doktorskog studija.

 • prof. dr. sc. Gordan Črpić, voditelj Odjelnog vijeća
 • prof. dr. sc. Stjepan Kušar, član
 • prof. dr. sc. Roko Mišetić, član
 • izv. prof. dr. sc. Mario Bara, član
 • izv. prof. dr. sc. Luka Šešo, član
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Domazet-Lošo, član
 • prof. dr. sc. Anka Mišetić, član
 • prof. dr. sc. Siniša Zriščak, član
 • dr. sc. Marko Miletić Geran, znanstveni savjetnik, član

Odjelno vijeće poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Povijest

Odjelno vijeće doktorskog studija čine voditelj, na Odjelu stalno zaposleni nastavnici u znanstveno-nastavnim zvanjima izvanrednog ili redovitog profesora te tri vanjska suradnika u znanstveno-nastavnim zvanjima izvanrednog ili redovitog profesora, odnosno u znanstvenim zvanjima višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika, koji sudjeluju u izvođenju pojedinog doktorskog studija.

  • izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič, voditeljica Odjelnog vijeća
  • izv. prof. dr. sc. Mario Kevo, član
  • izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić, član
  • izv. prof. dr. sc. Tomislav Anić, član
  • izv. prof. dr. sc. Ivica Miškulin, član
  • izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez, član
  • prof. dr. sc. Miroslav Akmadža, član
  • izv. prof. dr. sc. Mario Jareb, član
  • prof. dr. sc. Zdenka Janković-Römer, član

Studentski zbor

 • Stipe Markota, predsjednik Studentskog zbora
 • Josip Jurić-Šolto, potpredsjednik Studentskog zbora
 • Marta Čagalj, tajnica

Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacija

 • izv. prof. dr. sc. Mario Kevo
 • prof. dr. sc. Jerko Valković
 • izv. prof. dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk
 • izv. prof. dr.sc. Marta Čivljak
 • izv. prof. dr. sc. Mario Bara

Povjerenstvo PN-a

 • izv. prof. dr. sc. Krunoslav Matešić, predsjednik
 • prof. dr. sc. Roko Mišetić, član
 • izv. prof. dr. sc. Mario Kevo, član
 • izv. prof. dr. sc. Ljiljana Pačić Turk, član
 • izv. prof. dr. sc. Mario Bara, član
 • Stanislava Rogić, dipl.oec., član
 • Eva Basa, mag. phil., član

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu stipendija

 • prof. dr. sc. Roberto Antolović, predsjednik
 • doc. dr. sc. Odilon-Gbènoukpo Singbo
 • prof. dr. sc. Roko Mišetić

 

Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele Rektorove nagrade

 • prof. dr. sc. Roko Mišetić, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič
 • doc. dr. sc. Josip Bošnjaković

 

Povjerenstvo za odabir kandidata za mobilnost zaposlenika u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2021./2022.

 • izv. prof. dr. sc. Luka Šešo, Sveučilišni ECTS koordinator, predsjednik
 • izv. prof.  dr. sc. Filip Galović, član
 • izv. prof. dr. sc. Zoran Turza, član

 

Povjerenstvo za odabir kandidata za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2021./2022.

 • izv. prof. dr. sc. Luka Šešo, Sveučilišni ECTS koordinator, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić, ECTS kordinator Odjela za povijest, član
 • doc. dr. sc. Mateja Plenković, ECTS koordinator Odjela za sociologiju, član

 

Povjerenstvo za poticanje ostvarenja ravnopravnosti spolova Hrvatskog katoličkog sveučilišta

 • prof. dr. sc. Roberto Antolović, prorektor za znanost, predsjednik
 • prof. dr. sc. Jasna Čerkez Habek
 • dr. sc. Kristijan Sedak
 • Ivona Tenšek, voditeljica Službe za pravne, kadrovske i opće poslove
 • Marta Čagalj, studentica