HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
listopad 2023.

Popis članova odbora, povjerenstava i ovlaštenja

Odbor za osiguravanje kvalitete

 • izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič, predsjednica
 • prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić, član
 • prof. dr. sc. Roko Mišetić, član
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Vrselja, članica
 • student Stipe Markota, Sveučilišni odjel za povijest
 • Martina Tolić, članica
 • Katarina Perić Pavišić, vanjska članica

Odbor za izdavačku djelatnost

 • izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Marina Merkaš
 • doc. dr. sc. Anto Mikić
 • mr. sc. Tomislav Murati
 • dr. sc. Suzana Obrovac Lipar

Odbor za znanost

 • prof. dr. sc. Roberto Antolović, predsjednik
 • prof. dr. sc. Livia Puljak, članica
 • izv. prof. dr. se. Tomislav Domazet-Lošo, član
 • izv. prof. dr. sc. Mario Bara, član
 • doc. dr. sc. Marijana Kompes, članica

Odbor za proračun

 • prof. dr. sc. Gordan Črpić, predsjednik Odbora
 • doc. dr. sc. Roman Šubić, vanjski član
 • Stanislava Rogić, dipl. oec., vanjska članica

Odbor za korištenje fonda Sveučilišne knjižnice Hrvatskog katoličkog sveučilišta

 • prof. dr. sc. Roberto Antolović, prorektor za znanost
 • izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak, pročelnica Sveučilišnog odjela za sestrinstvo
 • doc. dr. sc. Dragan Glavaš, pročelnik Sveučilišnog odjela za psihologiju
 • prof. dr. sc. Danijel Labaš, pročelnik Sveučilišnog odjela za komunikologiju
 • izv. prof. dr. sc. Mario Bara, pročelnik Sveučilišnog odjela za sociologiju
 • izv. prof. dr. sc. Mario Kevo, pročelnik Sveučilišnog odjela za povijest
 • prof. dr. sc. Dalibor Karlović, dekan Medicinskog fakulteta
 • izv. prof. dr. sc. Zoran Turza, pročelnik Sveučilišne katedre za teologiju
 • mr. sc. Tomislav Murati, voditelj Sveučilišne knjižnice

Povjerenstvo za znanstvene skupove

 • izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Maja Jazvinšćak Jembrek, članica
 • izv. prof. dr. sc. Filip Galović, član

Stegovno povjerenstvo za studente

 • izv. prof. dr. sc. Mario Bara, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Luka Šešo, zamjenik predsjednika
 • doc. dr. sc. Anto Mikić, član
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić, zamjenik člana
 • Nikolina Brešić, Sveučilišni odjel za sestrinstvo, studentica
 • Karlo Ložnjak, Sveučilišni odjel za sestrinstvo, student (zamjena)

Povjerenstvo za ECTS bodove

 • prof. dr. sc. Tamara Holjevac Grgurić, sveučilišna ECTS koordinatorica i predsjednica Povjerenstva
 • doc. dr. sc. Ivan Krešimir Lukić, ECTS koordinator Medicinskog fakulteta
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić, ECTS koordinator Sveučilišnog odjela za povijest
 • doc. dr. sc. Mateja Plenković, ECTS koordinatorica Sveučilišnog odjela za sociologiju
 • doc. dr. sc. Martina Knežević, ECTS koordinatorica Sveučilišnog odjela za psihologiju
 • doc. dr. sc. Mate Car, ECTS koordinator Sveučilišnog odjela za sestrinstvo
 • doc. dr. sc. Suzana Peran, ECTS koordinatorica Sveučilišnog odjela za komunikologiju

Sveučilišno vijeće doktorskih studija

 • prof. dr. sc. Stjepan Kušar – predsjednik
 • prof. dr. sc. Gordan Črpić, voditelj Odjelnog vijeća doktorskog studija Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskom društvu – član
 • izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič, voditeljica Odjelnog vijeća doktorskog studija Povijest
 • prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol – vanjska članica
 • prof. dr. sc. Anka Mišetić – vanjska članica
 • prof. dr. sc. Roberto Antolović, prorektor za znanost – član
 • prof. dr. sc. Roko Mišetić, prorektor za nastavu – član

Odjelno vijeće doktorskog studija Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu

Odjelno vijeće doktorskog studija čine voditelj, na Sveučilišnom odjelu stalno zaposleni nastavnici u znanstveno-nastavnim zvanjima izvanrednog ili redovitog profesora te tri vanjska suradnika u znanstveno-nastavnim zvanjima izvanrednog ili redovitog profesora, odnosno u znanstvenim zvanjima višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika, koji sudjeluju u izvođenju pojedinog doktorskog studija.

 • prof. dr. sc. Gordan Črpić, voditelj Odjelnog vijeća
 • prof. dr. sc. Stjepan Kušar, član
 • prof. dr. sc. Roko Mišetić, član
 • izv. prof. dr. sc. Mario Bara, član
 • izv. prof. dr. sc. Luka Šešo, član
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Domazet-Lošo, član
 • prof. dr. sc. Anka Mišetić, vanjska članica
 • prof. dr. sc. Siniša Zriščak, vanjski član
 • dr. sc. Marko Miletić Geran, znanstveni savjetnik, vanjski član

Odjelno vijeće doktorskog studija Povijest

Odjelno vijeće doktorskog studija čine voditelj, na Sveučilišnom odjelu stalno zaposleni nastavnici u znanstveno-nastavnim zvanjima izvanrednog ili redovitog profesora te tri vanjska suradnika u znanstveno-nastavnim zvanjima izvanrednog ili redovitog profesora, odnosno u znanstvenim zvanjima višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika, koji sudjeluju u izvođenju pojedinog doktorskog studija.

  • izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič, voditeljica Odjelnog vijeća
  • izv. prof. dr. sc. Mario Kevo, član
  • izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić, član
  • izv. prof. dr. sc. Tomislav Anić, član
  • izv. prof. dr. sc. Ivica Miškulin, član
  • izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez, član
  • prof. dr. sc. Miroslav Akmadža, vanjski član
  • izv. prof. dr. sc. Mario Jareb, vanjski član
  • prof. dr. sc. Zdenka Janković-Römer, vanjska članica

Studentski zbor

 • Stipe Markota, predsjednik Studentskog zbora
 • Josip Jurić-Šolto, potpredsjednik Studentskog zbora
 • Marta Čagalj, tajnica

Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacija

 • izv. prof. dr. sc. Mario Kevo, predsjednik
 • prof. dr. sc. Jerko Valković
 • izv. prof. dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk
 • izv. prof. dr.sc. Marta Čivljak
 • izv. prof. dr. sc. Mario Bara

Povjerenstvo Programa za stjecanje kompetencija nastavnika

 • Vjera Brković, prof., v. pred, predsjednica
 • prof. dr. sc. Roko Mišetić, član
 • doc. dr. sc. Dragan Glavaš, član
 • doc. dr. sc. Snježana Mališa, član
 • doc. dr. sc. Stipe Ledić, član
 • Kristina Mašić, mag. phil., član
 • Stanislava Rogić, dipl. oec., član

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu stipendija

 • prof. dr. sc. Roberto Antolović, predsjednik
 • doc. dr. sc. Odilon-Gbènoukpo Singbo, član
 • prof. dr. sc. Roko Mišetić, član

 

Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele Rektorove nagrade

 • prof. dr. sc. Roko Mišetić, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič, članica
 • doc. dr. sc. Josip Bošnjaković, član

 

Povjerenstvo za odabir kandidata za mobilnost zaposlenika u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2022./2023.

 • izv. prof. dr. sc. Zoran Turza, sveučilišni ECTS koordinator studentske mobilnosti, predsjednik
 • izv. prof.  dr. sc. Filip Galović, član
 • mr. sc. Dalibor Čavić, član

 

Povjerenstvo za odabir kandidata za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2022./2023.

 • izv. prof. dr. sc. Zoran Turza, sveučilišni ECTS koordinator studentske mobilnosti, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić, ECTS kordinator Odjela za povijest, član
 • doc. dr. sc. Mateja Plenković, ECTS koordinator Odjela za sociologiju, član

 

Povjerenstvo za poticanje ostvarenja ravnopravnosti spolova Hrvatskog katoličkog sveučilišta

 • prof. dr. sc. Roberto Antolović, prorektor za znanost, predsjednik
 • prof. dr. sc. Jasna Čerkez Habek
 • dr. sc. Kristijan Sedak
 • Ivona Tenšek, voditeljica Službe za pravne, kadrovske i opće poslove
 • Marta Čagalj, studentica

 

Hrvatsko katoličko sveučilište