Select Page

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
listopad 2020.

Popis članova odbora, povjerenstava i ovlaštenja

Etičko povjerenstvo

 • doc. dr. sc. Anto Čartolovni – predstavnik Katedre za teologiju,
 • izv. prof. dr. sc. Jasna Ćurković Nimac – predstavnik Odjela za komunikologiju,
 • dr. sc. Miriam Mary Brgles – predstavnik Odjela za sociologiju,
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Anić – predstavnik Odjela za povijest,
 • doc. dr. sc. Krunoslav Matešić – predstavnik Odjela za psihologiju,
 • izv. prof. dr. sc. Zvonimir Koporc – predstavnik Odjela za sestrinstvo,
 • prof. dr. sc Livia Puljak – Odjel za sestrinstvo,
 • dr. sc. Dominik-Borna Ćepulić, Odjel za psihologiju,
 • doc. dr. sc. Odilon-Gbenoupko Singbo, sveučilišni kapelan,
 • Anamaria Malešević, mag. soc., Laboratorij za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL)
 •  

Odbor za osiguranje kvalitete

 • izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič, predsjednica
 • prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić
 • izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Vrselja
 • student Jakov Blagojević, Odjel za povijest

Odbor za izdavačku djelatnost

 • prof. dr. sc. Emilio Marin, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Marina Merkaš
 • doc. dr. sc. Anto Mikić
 • mr. sc. Tomislav Murati
 • Suzana Obrovac Lipar, prof.

Odbor za znanost

 • prof. dr. sc. Roberto Antolović, predsjedni
 • prof. dr. s. Livia Puljak, član
 • izv. prof. dr. se. Tomislav Domazet Lošo, član
 • doc. dr. sc. Marijana Kompes, član
 • doc. dr. sc. Mario Bara, član

Odbor za proračun

 • prof. dr. sc. Gordan Črpić, predsjednik Odbora
 • doc. dr. sc. Roman Šubić – član
 • Stanislava Rogić, dipl. oec. – član

Knjižnični odbor

 • prof. dr. sc. Roberto Antolović, prorektor za znanost;
 • izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak, pročelnica Odjela za sestrinstvo;
 • doc. dr. sc. Ljiljana Pačić – Turk, pročelnica Odjela za psihologiju;
 • prof. dr. sc. Jerko Valković, pročelnik Odjela za komunikologiju;
 • doc. dr. sc. Mario BAra, pročelnik Odjela za sociologiju;
 • izv. prof. dr. sc. Mario Kevo, pročelnik Odjela za povijest;
 • mr. sc. Tomislav Murati, voditelj Sveučilišne knjižnice

Povjerenstvo za znanstvene skupove

 • izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić
 • izv. prof. dr. sc. Maja Jazvinšćak Jembrek
 • doc. dr. sc. Filip Galović

Stegovno povjerenstvo za studente

 • doc. dr. sc. Mario Bara, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Luka Šešo
 • doc. dr. sc. Anto Mikić
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić
 • Daniel Rehlički, student, Odjel za sestrinstvo
 • Nikola Novosel, student (zamjena), Odjel za psihologiju

Povjerenstvo Sveučilišta za ECTS

 • prof. dr. sc. Hrvoje Kekez, Sveučilišni ECTS koordinator i predsjednik Povjerenstva
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić, ECTS koordinator Odjela za povijest
 • doc. dr. sc. Jadranka Kraljević, ECTS koordinator Odjela za sociologiju
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Vrselja, ECTS koordinator Odjela za psihologiju
 • izv. prof. dr. sc. Jasna Ćurković Nimac , ECTS koordinator Odjela za komunikologiju
 • izv. prof. dr. sc. Marica Miletić Medved, ECTS koordinator Odjela za sestrinstvo

Sveučilišno Vijeće poslijediplomskog (doktorskog) studija

 • prof. dr. sc. Stjepan Kušar – predsjednik
 • prof. dr. sc. Gordan Črpić, voditelj Odjelnog vijeća poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskom društvu – član,
 • prof. dr. sc. Emilio Marin, voditelj Odjelnog vijeća poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Povijest – član,
 • dr. sc. Ivana Vrselja, ECTS koordinator Odjela za psihologiju
 • prof. dr. sc. Mirjana Matijević – Sokol – član,
 • prof. dr. sc. Anka Mišetić – član
 • prof. dr. sc. Roberto Antolović, prorektor za znanost – član
 • izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić, prorektor za nastavu – član

Odjelnog vijeća poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskom društvu

Odjelno vijeće doktorskog studija čine voditelj, na Odjelu stalno zaposleni nastavnici u znanstveno-nastavnim zvanjima izvanrednog ili redovitog profesora te tri vanjska suradnika u znanstveno-nastavnim zvanjima izvanrednog ili redovitog profesora, odnosno u znanstvenim zvanjima višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika, koji sudjeluju u izvođenju pojedinog doktorskog studija.

 • prof. dr. sc. Gordan Črpić, voditelj Odjelnog vijeća poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskom društvu – voditelj,
 • prof. dr. sc. Anka Mišetić
 • prof. dr. sc. Siniša Zriščak
 • dr. sc. Geran-Marko Miletić, znanstveni savjetnik

Odjelnog vijeća poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Povijest

Odjelno vijeće doktorskog studija čine voditelj, na Odjelu stalno zaposleni nastavnici u znanstveno-nastavnim zvanjima izvanrednog ili redovitog profesora te tri vanjska suradnika u znanstveno-nastavnim zvanjima izvanrednog ili redovitog profesora, odnosno u znanstvenim zvanjima višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika, koji sudjeluju u izvođenju pojedinog doktorskog studija.

 • prof. dr. sc. Emilio Marin, voditelj Odjelnog vijeća poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Povijest
 • prof. dr. sc. Miroslav Akmadža
 • izv. prof. dr. sc. Mario Jareb, znanstveni savjetnik
 • prof. dr. sc. Zdenka Janković-Römer, znanstveni savjetnik

Studentski zbor

 • Hrvoje Barić, predsjednik Studentskog zbora
 • Matija Vinković, potpredsjednik Studentskog zbora
 • Lucija Josipa Hercezi, administracija