Natječaji

 • NATJEČAJ – Asistent
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 ZAGREB   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J  za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, za rad na projektu IP-2018-01-6547, Utjecaj majčinog metaboličkog stanja na serotoninski sustav posteljice i neonatusa: od metilacije DNA do funkcije proteina, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost temeljem natječaja Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti DOK-2020-01, na određeno vrijeme od 4 godine,… ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA – NN 73/2020 (2. (43.) Javni službenik na radnom mjestu III. vrste – stručni referent/Stručni referent u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 14. srpnja 2020. godine   Temeljem Odluke, KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-01 i KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-02 i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA     Testiranje (razgovor/intervju) kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   (43.) Javni službenik na radnom mjestu III. vrste – stručni referent/Stručni referent u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek… ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA – NN 73/2020 (1. (60.) Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja; Odjel za redovite i izvanredne studente)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 3. srpnja 2020. godine Temeljem Odluke, KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-01 i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: 1. (60.) Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja; Odjel za redovite i izvanredne studente na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6… ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti i sociologija; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija; za izbor pet nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području biomedicina… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA
    PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA   -za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:   (60.) Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja; Odjel za redovite i izvanredne studente na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;   Pravni izvori: - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13,… ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: (60.) Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja; Odjel za redovite i izvanredne studente na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj; Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, -… ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, za rad na projektu UIP-2019-04-3212 „(Novi) etički i društveni izazovi digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi (Digit-HeaL)“, radno mjesto financirano od Hrvatske zaklade za znanost temeljem natječaja „Uspostavni istraživački projekti, rok UIP-2019-04“, na određeno vrijeme od 4 godine, pod mentorstvom doc. dr. sc. Ante Čartolovnog.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene… ... Više
 • Natječaj
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine, broj 122/17) te općim… ... Više
 • Natječaj za upis u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE   Na temelju čl. 77. i 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 72. i 105. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, studijskih programa preddiplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni), čl. 11., 12., 13. i 14. Pravilnika o studijima i studiranju,  Odluke Senata od 13. studenoga 2019. godine, KLASA: 602-04/19-08/05, URBROJ: 498-03-01-01/1-19-85 i Odluke Senata o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima upisa u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Povijest… ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – zamjena za odsutnog zaposlenika.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) te općim aktima Sveučilišta.   Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu, presliku dokaza o… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište