Obavijest o obrani teme doktorskog rada (sinopsisa) nalazi se na linku.

Hrvatsko katoličko sveučilište