Select Page

Novosti

Digit-Heal – o nama
Laboratorij za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL) je znanstveno-istraživačka jedinica Hrvatskog katoličkog sveučilišta koja se bavi etičkim, društvenim i pravnim implikacijama upotrebe digitalnih tehnologija (poput Velikih podataka, Umjetne inteligencije itd.) u području zdravstva i zdravstvene skrbi. Digit-HeaL laboratorij okuplja interdisciplinarnu istraživačku grupu, koja će pridonijeti konstruktivnoj etičkoj refleksiji i društvenoj analizi. Primarni cilj istraživačke grupe je preko svojih aktivnosti doprinijeti odgovornijoj inovaciji, razvoju i implementaciji digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi. Uspostava ovog laboratorija...

Pročitaj više >

KONTAKT

E-mail: digit-heal@unicath.hr

Telefon: + 385 (0) 1 370 66 28

SPONZORI