Novosti

Digitainable proljetna škola 2022
Ana Tomičić, članica istraživačke grupe Digit-HeaL tima od 4. ožujka do 11. ožujka sudjelovala je na Digitainable proljetnoj školi Sveučilišta u Bonnu. Sudionici su se upoznali s mogućnostima i rizicima digitalizacije i umjetne inteligencije (D&AI) za održivi razvoj. Digitainable proljetna škola 2022 (DSS 2022) temelji se na logici interdisciplinarnog znanja, usmjerenog na promicanje produktivnih, kolaborativnih, kritičnih i kreativnih rasprava između različitih disciplina i škola mišljenja, između teorije, istraživanja i trenutne prakse o promišljenoj primjeni D&AI u pogledu održivog razvoja. DSS 2022 bila je prilika za suradnju s vrhunskim stručnjacima u toj...

Pročitaj više >

Novi rad Ethical, legal, and social considerations of AI-based medical decision-support tools: A scoping review
Objavljen je drugi znanstveni rad Laboratorija za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu pod nazivom Ethical, legal, and social considerations of AI-based medical decision-support tools: A scoping review u visokorangiranom časopisu International Journal of Medical Informatics (Q1 – IF = 4.046). Autori rada su doc. dr. sc. Anto Čartolovni, voditelj istraživačke grupe Digit-HeaL laboratorija, dr. sc. Ana Tomičić, članica istraživačke grupe Digit-HeaL laboratorija i doc. dr. sc. Elvira Lazić Mosler, prodekanica Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Cilj ovog rada je otkriti etičke, pravne i društvene implikacije (ELSI) razvoja umjetne...

Pročitaj više >

Digit-HeaL na European Congress Qualitative Inquiry 2022
U sklopu European Congress Qualitative Inquiry 2022 koji se održao od 2. do 4. veljače 2022. u organizaciji KU Leuvena,  Anamaria Malešević, dr. sc. Miriam Mary Brgles, dr. sc. Ana Tomičić i doc. dr. sc. Anto Čartolovni prezentirali su interaktivni poster na temu Engaging critical thinking around future possibilities – health 4.0. and the scenario method. Na posteru su izložili vizualni prikaz dva scenarija koja su korištena u kvalitativnoj fazi istraživanja Laboratorija za etiku digitalnih tehnologija (Digit-HeaL), a tiču se digitalizacije i inovacija u zdravstvu u Hrvatskoj. Scenariji predstavljaju imaginarni opis primjene digitalnih tehnologija u zdravstvu u...

Pročitaj više >

Usavršavanje Anamarije Malešević u Europskom parlamentu
Anamaria Malešević, asistentica iz Laboratorija za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu Digit-Heal trenutno se nalazi u Europskom parlamentu na usavršavanju u uredu zastupnika Karla Resslera. Anamaria je 2021. godine sudjelovala na Natječaju koju je raspisao Ured Karla Resslera na temu Digitalne i zelene transformacije Hrvatske i osvojila prvo mjesto te time dobila priliku da aktivno sudjeluje u radu samog zastupnika u Parlamentu u Bruxellesu. Karlo Ressler potpredsjednik je Posebnog odbora za umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu (AIDA) što omogućava i asistentici Malešević praćenje i vođenje bilješki kako s ovog odbora tako i ostalih koji su blisko povezani sa...

Pročitaj više >

KONTAKT

E-mail: digit-heal@unicath.hr

Telefon: + 385 1 370 66 90

SPONZORI