Kontakt

Laboratorij za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL)
Hrvatsko katoličko sveučilište
Adresa: Ilica 242, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
Telefon: + 385 (0) 1 370 66 90
E-mail: digit-heal@unicath.hr

Gdje se nalazimo

KONTAKT

E-mail: digit-heal@unicath.hr

Telefon: + 385 1 370 66 90

SPONZORI

Hrvatsko katoličko sveučilište