O nama

Laboratorij za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL) je znanstveno-istraživačka jedinica Hrvatskog katoličkog sveučilišta koja se bavi etičkim, društvenim i pravnim implikacijama upotrebe digitalnih tehnologija (poput Velikih podataka, Umjetne inteligencije itd.) u području zdravstva i zdravstvene skrbi.

Digit-HeaL laboratorij okuplja interdisciplinarnu istraživačku grupu, koja će pridonijeti konstruktivnoj etičkoj refleksiji i društvenoj analizi.

Primarni cilj istraživačke grupe je preko svojih aktivnosti doprinijeti odgovornijoj inovaciji, razvoju i implementaciji digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi. Uspostava ovog laboratorija financirana je sredstvima Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i Hrvatskog katoličkog Sveučilišta (HKS).

KONTAKT

E-mail: digit-heal@unicath.hr

Telefon: + 385 1 370 66 90

SPONZORI

Hrvatsko katoličko sveučilište