Novosti

Doktorand Digit-HeaL laboratorija na ljetnoj školi u Šibeniku
Naš doktorand iz Laboratorija za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL) Luka Poslon sudjelovao je kao predavač na dvije ljetne škole i to u nacionalnom terminu za mlade iz Hrvatske u razdoblju od 31. srpnja do 6. kolovoza 2023. te u međunarodnom terminu za mlade iz cijeloga svijeta u razdoblju od 7. kolovoza do 13. kolovoza 2023. Navedene ljetne škole održale su se u organizaciji Svjetskog saveza mladih Hrvatska i Svjetskog saveza mladih Europa. Na ljetnoj školi u nacionalnom terminu sudjelovao je jedan student Hrvatskog katoličkog sveučilišta s Odjela za povijest. Navedene ljetne škole održale su se u Šibeniku i okupile su renomirane stručnjake iz...

Pročitaj više >

Doktorand Digit-HeaL laboratorija na ljetnoj školi u Stuttgartu
Naš doktorand iz Laboratorija za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL) Luka Poslon sudjelovao je na ljetnoj školi Trust and Machine Learning koja se održala od 26. do 28. srpnja 2023. u Stuttgartu. Ljetna škola je održana u organizaciji High-Performance Computing Center (HLRS) pri Sveučilištu u Stuttgartu. Tema ljetne škole bila je vezana uz povjerenje u metode umjetne inteligencije koje su se našle u središtu pozornosti zbog nedavnih relevantnih tehnoloških dostignuća poput ChatGPT-a, autonomnih vozila i prometnih nesreće koje su prouzročili te zbog nedostatka pravne regulacije u gorućim pitanjima koje se tiču umjetne inteligencije. Povjerenje zauzima...

Pročitaj više >

Doktorandica Anamaria Malešević sudjeluje u istraživačkom programu interneta i drugih digitalnih tehnologija na Sveučilištu u Oxfordu
Asistentica u Laboratoriju za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL), Anamaria Malešević u sklopu programa za doktorande ljeto provodi na Sveučilištu u Oxfordu. Oxford Internet Institut kroz Ljetni doktorski program okuplja izvrsne doktorande iz cijelog svijeta na vodećem svjetskom Sveučilištu Oxford. Ove godine, na ovaj prestižni program pozvano je 30 doktoranda iz Sjeverne i Južne Amerike, Azije, Australije i Europe koji se u svojim disertacijama bave istraživanjima u vezi s internetom i drugim digitalnim tehnologijama. To je ujedno prilika za  prezentaciju svojih istraživanja i povezivanje sa studentima i stručnjacima iz područja. Program se sastoji od...

Pročitaj više >

Digit-Heal sudjelovao na 11. konferenciji Ethics Education
Od 15. do 17. lipnja u Zagrebu se održavala 11. Međunarodna konferencija Ethics Education – Ethics Education, Interdisciplinarity and Pluriperspectivism  u organizaciji International Association for Education in Ethics. Članovi istraživačke grupe Digit-HeaL, Anamaria Malešević, Mária Kolesárová i Anto Čartolovni prezentirali su rad pod nazivom I (Don’t) Understand How Medical AI Works: Attitudes of Medical Students on Ethical Issues of Digital Technologies Applied in Healthcare. Izlaganje se temeljilo na rezultatima kvantitativnog istraživanja na studentima medicine u Hrvatskoj i Slovačkoj kojeg su kao istraživačka grupa ranije proveli. Knjižicu sažetaka moguće je...

Pročitaj više >

KONTAKT

E-mail: digit-heal@unicath.hr

Telefon: + 385 1 370 66 90

SPONZORI

Hrvatsko katoličko sveučilište