Novosti

Ljetna škola u Tallinnu
Članice Digit-HeaL tima, Ana Tomičić i Anamaria Malešević sudjelovale su od 19. do 30. srpnja na ljetnoj školi Sveučilišta u Tallinnu. Tečaj pod nazivom Design of Digital Service for Health Behavior Change pružio je sudionicima osnovno znanje o bihevioralnim promjenama i tehnikama koje su mogu koristiti u digitalnoj domeni kako bi se odgovorilo na zdravstvene probleme. Kroz radionice i grupni rad, sudionici su sami primjenjivali naučeno izrađujući prototip aplikacije na uočeni zdravstveni problem. Ana i Anamaria s ostalim članovima svoje grupe dizajnirale su aplikaciju koja ima za cilj educirati žene i podići svijest o raku dojke i važnosti samopregleda. Ovaj tečaj...

Pročitaj više >

Susret Digit-Heal tima s AI4Health.Cro
Članovi Digit-HeaL tima susreli su se s predstavnicima tima AI4Health.Cro i Mreže znanja na Institutu Ruđer Bošković. Dr. sc. Anja Barešić predstavila je projekt EDIH-a (European Digital Innovation Hub) i AI4Health.Cro konzorcij koji se sastoji od dionika iz gospodarskog, javnog, medicinskog i akademskog sektora uključenog u razvoj digitalnih rješenja u zdravstvu i medicini, s posebnim fokusom na umjetnoj inteligenciji. Članovi Digit-HeaL tima također su prezentirali svoj dosadašnji rad i planove, s naglaskom na kvalitativnu fazu istraživanja koja je u tijeku. S obzirom na preklapanja u znanstvenim i akademskim interesima, susret s timom AI4Health.Cro, osim upoznavanja,...

Pročitaj više >

Ljetna škola u Leuvenu
Anto Čartolovni, voditelj Digit-HeaL tima od 28. lipnja do 3. srpnja sudjelovao je na ljetnoj školi Katoličkog sveučilišta Leuven na temu Law, Ethics & Policy of Artificial Intelligence (AI). Sudionici, među kojima je i voditelj našeg tima, na ljetnoj školi  su se upoznali s najnovijim uvidima u umjetnu inteligenciju iz različitih perspektiva. Kroz niz tema omogućeno je bolje razumijevanje pravnih, etičkih i političkih implikacija razvoja i upotrebe umjetne inteligencije u društvu. Predavanja su održali akademici, donositelji javnih politike iz europskih i međunarodnih institucija, koji su sudionicima pružili uvid u konkretne učinke korištenja umjetne inteligencije...

Pročitaj više >

Ljetna škola u Oslu
Članice Digit-HeaL tima, Ana Tomičić i Anamaria Malešević od 28. lipnja do 2. srpnja sudjelovale su na ljetnoj školi Sveučilišta u Oslu. Tema ljetne škole bila je Controversy mapping and computational anthropology: digital methods between the qualitative-quantitative divide. Sudionici, među kojima su i članice našeg tima, imali su priliku upoznati se s ovom istraživačkom metodom, isprobati korisne alate i primijeniti naučeno za vlastite istraživačke projekte.  Radionicu koja se ove godine iznimno održala online,  vodio je profesor sa Sveučilišta Aalborg, Anders Kristian...

Pročitaj više >

KONTAKT

E-mail: digit-heal@unicath.hr

Telefon: + 385 1 370 66 90

SPONZORI