Diseminacija

Samopraćenje biometrijskih podataka

 

 

 

Liječnik 4.0. i budućnost medicine

KONTAKT

E-mail: digit-heal@unicath.hr

Telefon: + 385 1 370 66 90

SPONZORI