Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Obitelj kroz povijest – iskazi i nositelji identiteta središnje i sjeverozapadne Hrvatske od kasnog srednjeg vijeka do modernog doba

Središnja ideja ovog projekta jest proučavanje obiteljske povijesti središnje i sjeverozapadne Hrvatske u predmoderno doba, uključivo i prijelaz k modernom dobu, u hrvatskim povijesnim zemljama do kraja 19. stoljeća. Projektno istraživanje za cilj ima utvrditi promjene u strukturi obitelji te prepoznati mehanizme koji presudno dovode do toga. U fokusu zanimanja nalaze se plemićke i građanske obitelji na području današnje središnje i sjeverozapadne Hrvatske, gdje hrvatski identitet postaje ključan u formaciji moderne države.

 

 

 

Osnovni podaci:

• Naziv projekta: Obitelj kroz povijest – iskazi i nositelji identiteta društava središnje i sjeverozapadne Hrvatske od kasnog srednjeg vijeka do modernog doba
• Naziv poziva: Višegodišnji natječaj za znanstvene projekte s temom „Obitelj“
• Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić
• Iznos potpore: 104.000,00 kn
• Izvor financiranja: Hrvatsko katoličko sveučilište

Ciljevi projekta

1. Istraživanje razvoja i mijene obiteljskih struktura plemstva i građanstva u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj u predmoderno doba.
2. Širenje perspektive razumijevanja povijesne uvjetovanosti oblikovanja moderne obiteljske strukture.
3. Dijakronijski sagledati utjecaj povijesnih okolnosti i utjecaja institucija vlasti (osobito u dijelu imovinskih i nasljednih prava) na oblikovanje obiteljske strukture.
4. Izrada interaktivne internetske stranice – kroz kontekstualizaciju genealogija obitelji, popraćenih izvornim podatcima, stranica će detaljizirati ulogu obitelji u razvoju identiteta znanstvenoj i široj javnosti, ali služiti i kao referentno mjesto za brzu objedinjenju konzultaciju temeljnih podatka za povijest obitelji te javnu komunikaciju o njima.

Hrvatsko katoličko sveučilište