Sveučilišna kapelanija

Riječ dana

Riječ dana: Ne ulazi u selo! (Mk 8, 22-26)

Riječ dana: Ne ulazi u selo! (Mk 8, 22-26)

Običaje (a selo je slika mjestâ gdje običaji pokazuju svoju moć i jakost) je teško promijeniti. Tek eventualno nakon što ne samo bude odbačen i ubijen, nego nakon što žene u strahu pobjegnu od praznoga groba, će biti moguće pošemeriti neke duboko ukorijenjene običaje. Na primjer onaj da mesija, Krist Pomazanik, ima silinom i snagom spasiti ljude.

read more
Riječ dana: Srcem vidjeti (Mk 8, 14-21)

Riječ dana: Srcem vidjeti (Mk 8, 14-21)

Učenici ne razumiju jer su zatvorili svoje srce, jer im se neće! Muče se oni u (ne)prihvaćanju Isusovog načina djelovanja. Ali strpljivo. I njihovo će srce naposljetku progledati.

read more
Hrvatsko katoličko sveučilište