Sveučilišna kapelanija

Život u Duhu

Život u Duhu: Upravljanje kriznim situacijama

Život u Duhu: Upravljanje kriznim situacijama

Ispitno razdoblje koji puta me podsjeća na krizne situacije u kojima se nerijetko zna naći svemirski brod “Voyager” na svojem putu kući. Samo da je i nama – poput njegove kapetanice Kathryn Janeway – u takvim situacijama zadržati potrebnu smirenost, razboritost i sabranost!

read more
Život u Duhu: Molitva na kraju dana

Život u Duhu: Molitva na kraju dana

Iako živimo užurbano, u svakome danu za neke stvari bez izuzetka nađemo vremena. Zašto među njima ne bi bila i moliva, makar kratka i na svršetku dana? Evo jednog ignacijanskog prijedloga!

read more
Hrvatsko katoličko sveučilište