Doc. dr. sc. Josip Ježovita sudjelovao je na metodološkoj ljetnoj školi održanoj na Fakultetu društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani, u organizaciji European Survey Research Association (ESRA) i Centra za društvenu informatiku tog fakulteta. Škola je održana od 1. do 3. srpnja 2024. godine.
Predavači s različitih instituta i sveučilišta održali su četiri opsežna predavanja o najnovijim znanstvenim spoznajama i primjenjivim praksama vezanima uz razne istraživačke postupke u društvenim znanostima.

Predavanje pod nazivom “Measuring Citizen’s Digital Behaviour using Web Trackers and Data Donations” održao je Oriol Bosch-Jover s University of Oxford. Govorio je o načinima mjerenja digitalnog ponašanja opće populacije, prednostima tih metoda u odnosu na konvencionalne, te uvjetima i problemima koje treba uzeti u obzir.
Caroline Roberts s Institute of Social Sciences at the University of Lausanne održala je predavanje “The Essentials of Survey Methodology”, u kojem je raspravljala o mogućnostima mjerenja različitih latentnih konstrukata metodom ankete.
Treće predavanje, pod nazivom “Probability Samples in the Social Sciences”, održala je Olga Maslovskaya s University of Southampton. Predstavila je najnovija znanstvena saznanja o korištenju probabilističkih uzoraka u suvremenim društvenim istraživanjima, ali i specifične studije u kojima su se neprobabilistički uzorci pokazali boljim izborom.

Posljednje predavanje, “Total Survey Error (TSE) in Cross-National Surveys”, održala je Vera Lomazzi s University of Bergamo. Profesorica Lomazzi je predstavila sustavan prikaz svih grešaka i pristranosti koje se mogu pojaviti tijekom cijelog procesa anketnog istraživanja.

Hrvatsko katoličko sveučilište