Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

NATJEČAJ
za upis pristupnika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika

Hrvatsko katoličko sveučilište ( dalje u tekstu: Sveučilište) na temelju čl. 57. stavka 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i Odluke Senata Sveučilišta izvodi Program za stjecanje kompetencija nastavnika (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje) u sklopu izvođenja programa stručnog usavršavanja za potrebe cjeloživotnog učenja.

Program za stjecanje kompetencija nastavnika namijenjen je pristupnicima koji su stekli određenu kvalifikaciju završavanjem 6. ili 7. obrazovne razine sukladno Zakonu o Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) i koji namjeravaju raditi ili su dobili zaposlenje u odgojno-obrazovnoj ustanovi te pristupnicima koji su stekli određenu kvalifikaciju završavanjem obrazovne razine 4.1., 4.2 i/ili 5. sukladno Zakonu o Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) i koji namjeravaju raditi ili su dobili zaposlenje u odgojno-obrazovnoj ustanovi za vođenje praktične nastave i vježbi te strukovnim učiteljima i suradnicima u nastavi.

Prijave pristupnika za pohađanje Programa za stjecanje kompetencija nastavnika dostavljaju se, uz propisanu dokumentaciju, putem e-pošte na: cjelozivotno.ucenje@unicath.hr

Pristupnik se prijavljuje putem Prijavnog obrasca koji sadrži osnovne podatke o pristupniku. Prijavni obrazac moguće je preuzeti na mrežnoj stranici Sveučilišta www.unicath.hr u rubrici Cjeloživotno učenje.

Rok za podnošenje prijava pristupnika je od 5. do 25. veljače 2024. Nakon isteka roka za podnošenje prijava pristupnici će putem elektroničke pošte ili navedenog kontakta (broja telefona) biti obaviješteni o terminu upisa i početku izvođenja Programa za stjecanje kompetencija nastavnika.

Participacija (školarina) upisanog polaznika u troškovima izvođenja Programa za stjecanje kompetencija nastavnika (školarina) iznosi 1.100,00 eura, a troškovi upisa 100,00 eura.

Trošak upisa uplaćuje se u cijelosti pri upisu pristupnika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika, a iznos participacije (školarine) moguće je uplatiti u cijelosti pri upisu ili u dva (2) jednaka obroka: prvi dio u iznosu od 550,00 eura pri upisu, a drugi dio u iznosu od 550,00 eura najkasnije u roku pet (5) mjeseci od dana upisa u Program za stjecanje kompetencija nastavnika.

Prilikom prijave pristupnik je dužan priložiti:
1. Prijavni obrazac, ispunjen i vlastoručno potpisan
2. Dokaz o državljanstvu
3. Potvrdu ili diplomu o završenom studiju ili svjedodžbu o odgovarajućoj stručnoj spremi (preslika).

Prilikom upisa pristupnik je dužan priložiti:
1. Fotografiju (4×6 cm),
2. Dokaz o uplati troškova upisa (uplatu izvršiti na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisati OIB pristupnika, u opis plaćanja: Trošak upisa za PN B21,
3. Dokaz o uplati participacije (školarine ukupno ili obročno pristupnik uplaćuje na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisati OIB pristupnika, u opis plaćanja: Školarina za PN B21.

Pri upisu pristupnik potpisuje Privolu u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Prijavnica_PROGRAM ZA STJECANJE KOMPETENCIJA NASTAVNIKA
Obrazac_PRIVOLA

KLASA: 602-07/24-02/001
URBROJ: 498-03-02-04-04-24-001

U Zagrebu, 5. veljače 2024.

Hrvatsko katoličko sveučilište