Sveučilišni nastavnici – Odjel za sestrinstvo

Klikom na ime otvorite pregled kontakt podataka.
doc. dr. sc. Marta Čivljak,  dr. med.,
pročelnica Odjela za sestrinstvo
 

Telefon:   +385 1 370 66 18

Email:   marta.civljak@unicath.hr

CV:    HR  / EN

Termin konzultacija:   

Soba:   

prof. dr. sc. Dinko Puntarić
 

Email:   dinko.puntaric@unicath.hr

CV:    HR  / EN

Termin konzultacija:   

Soba:   207

izv. prof. dr. sc. Mladen Stanec
 

Telefon:   +385 1 3706 633

Email:   mladen.stanec@unicath.hr

CV:    HR  / EN

Termin konzultacija:   Srijeda, 13:00-14:00

Soba:   205

izv. prof. dr. sc. Dubravko Habek
 

Email:   dhabek@unicath.hr

CV:    HR  / EN

Termin konzultacija:   Ponedjeljak, 14:15 - 15:15

Soba:   207

izv. prof. dr. sc.  Zvonimir Koporc

Telefon:   +385 1 3706 611

Email:   zvonimir.koporc@unicath.hr

CV:    HR  / EN

Termin konzultacija:   

Soba:   319

doc. dr. sc. Dario Sambunjak
 

Telefon:   +385 1 3706 642

Email:   dario.sambunjak@unicath.hr

CV:    HR  / EN

Termin konzultacija:   Srijeda, 15:00-16:00

Soba:   322

doc. dr. sc. Ivan Šklebar

Email:   ivan.sklebar@unicath.hr

CV:    HR  / EN

Termin konzultacija:   

Soba:   

doc. dr. sc. Ingrid Marton

Email:   ingrid.marton@unicath.hr

CV:    HR  / EN

Termin konzultacija:   

Soba:   

doc. dr. sc. Ana Tikvica Luetić

Email:   ana.luetic@unicath.hr

CV:    HR  / EN

Termin konzultacija:   

Soba:   

doc. dr. sc. Vanja Slijepčević Saftić

Email:   vanja.saftic@unicath.hr

CV:    HR  / EN

Termin konzultacija:   

Soba:   

prof. dr. sc. Roberto Antolović

Email:   roberto.antolovic@unicath.hr

CV:    HR  / EN

Termin konzultacija:   

Soba:   

mr. sc. Renata Marđetko

Email:   renata.mardetko@unicath.hr

CV:    HR  / EN

Termin konzultacija:   

Soba:   

mr. sc. Dalibor Čavić

Telefon:   +385 1 370 66 19

Email:   dalibor.cavic@unicath.hr

CV:    HR  / EN

Termin konzultacija:   

Soba:   206