Sveučilišni odjel za sestrinstvo

Riječ pročelnice

izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak,
Pročelnica Sveučilišnog odjela za sestrinstvo

Studij sestrinstva

Hrvatsko katoličko sveučilište (HKS) u akademskoj godini 2015./2016. pokreće prvi studij iz područja biomedicine i zdravstva.

Prepoznavši potrebe suvremenog razvoja sestrinstva kao struke, ali i europskih standarda razvoja sestrinstva kao znanstvene biomedicinske discipline, studij sestrinstva na HKS-u organizirat će se u dvije razine:

– sveučilišni prijediplomski studij sestrinstva u trajanju od tri godine, nakon kojega se stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva (univ. bacc. med. techn.),

– sveučilišni diplomski studij sestrinstva u trajanju od dvije godine, nakon kojega se stječe akademski naziv sveučilišni magistar/ sveučilišna magistra sestrinstva (univ. mag. med. techn.).

quotesign

Vjerujemo kako će novoosnovani studiji sestrinstva unaprijediti razinu sestrinstva u Hrvatskoj i omogućiti budućim generacijama osuvremenjivanje stručnog i znanstvenog pristupa zdravstvenoj skrbi s naglaskom na ljudskosti.

Sveučilišni prijediplomski studij sestrinstva organiziran je tako da polaznicima omogući stjecanje osnovnih znanja i vještina za provođenje sestrinske skrbi u okviru multidisciplinarnoga pristupa u pružanju suvremene zdravstvene zaštite.

Sveučilišni diplomski studij sestrinstva pružit će već diplomiranim sveučilišnim prvostupnicima sestrinstva nastavak edukacije na području sestrinstva, s naglaskom na unapređenju stručnih i znanstvenih kompetencija koje će im omogućiti prakticiranje medicine utemeljene na dokazima, kao i nastavak akademske karijere i znanstvenoga pristupa sestrinstvu.

Kako se oba studija odvijaju u sklopu katolički integriranog sveučilišta, studenti će dobiti jedinstvenu priliku stjecanja biomedicinskih znanja ne samo kroz prizmu sestrinstva kao zdravstvene struke, već i društvene discipline koja se skrbi za čovjeka, i to onog najranjivijeg – bolesnog čovjeka. Stoga će kolegiji iz područja teologije, filozofije i etike u sestrinstvu, kao i zdravstvene psihologije i mentalnog zdravlja, s osobitim naglaskom na palijativnoj medicini, omogućiti nešto drukčije profiliranje sestrinstva od onoga kakvo se do sada nudilo u hrvatskom obrazovnom sustavu.

“Nikad u životu nemoj dopustiti da sretneš nekoga tko nakon susreta s tobom neće otići sretniji.”
Sveta Terezija iz Calcutte

Vjerujemo kako će novoosnovani studiji sestrinstva unaprijediti razinu sestrinstva u Hrvatskoj i omogućiti budućim generacijama osuvremenjivanje stručnog i znanstvenog pristupa zdravstvenoj skrbi s naglaskom na ljudskosti.

Hrvatsko katoličko sveučilište