Sveučilišni odjel za sestrinstvo

NAJČEŠĆA PITANJA O STUDIJU SESTRINSTVO

Mogu li se upisati sa stručnog na sveučilišni studij?
Da, ali samo na  diplomskoj razini sveučilišnog studija Sestrinstvo, uz polaganje razlikovnih predmeta. Više o uvjetima upisa možete pročitati na poveznici: (link)

Mogu li na preddiplomskom studiju ostvariti upis na višu godinu prijelazom sa niže godine preddiplomskog stručnog studija?
Nažalost, prijelaz sa stručnog preddiplomskog studija na sveučilišni preddiplomski studij nije moguć

Kako se upisati u višu godinu putem Studomata?
Obavijest o upisu više godine putem Studomata studenti dobiju iz Službe za studentska pitanja. Tada pristupaju Studomatu preko računala, ulogiraju se u Studomat sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Unutar Studomata se pokaže opcije upis godine, odaberu se predmeti, slijede se upute o povratku u raniju stranicu i pohrani se izmjena. Student na zaslonu Studomata dobije obavijest o uspješnom upisu.

 

Koliki su troškovi studiranja?
Troškovi studiranja za studente preddiplomskog studija (izvanredni) iznose 9.000,00 kn participacije + 300,00 kn upisnine po godini studija, a za studente diplomskog studija (izvanredni) 15.000,00 kn participacije + 300,00 kn upisnine po godini studija. Redovni studenti plaćaju po linearnom modelu, više možete pročitati na poveznici.


Koliko moram platiti razlikovne predmete?  

Preddiplomska razina studija:
Studenti koji upisuju višu godinu studija prijelazom s nekog drugog preddiplomskog sveučilišnog studija dužni su do završetka studija položiti razlikovne predmete i to: Uvod u teologiju, Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku. Troškove tih razlikovnih predmeta pokriva Sveučilište.

Diplomska razina studija:
Svi pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij  Sestrinstvo te ostvarili pravo upisa po rang-listi, a nisu preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo završili na Hrvatskom katoličkom sveučilištu dužni su do završetka studija položiti razlikovne predmete i to: Uvod u teologiju, Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku. Razlikovni predmeti mogu odslušati u 4. (ljetnom semestru) te studentima troškove pokriva Sveučilište.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa (rang-lista), a završili su preddiplomski stručni studij dužni su položiti osim gore navedenih razlikovnih predmeta (Uvod u teologiju, Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku) i razlikovne predmete: Istraživanje u sestrinstvu i Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja, za koje studenti pri upisu na diplomski studij uplaćuju naknadu u iznosu od 900,00 kn,

 

Kako je organizirana nastava za izvanredne studente?
Uzimajući u obzir da većina naših izvanrednih studenata radi, nastavu za njih, na preddiplomskoj i diplomskoj razini, organiziramo isključivo poslijepodne.
Izuzetak je nastava subotom kao i klinička nastava koja se u pravilu izvodi prijepodne. Nadalje, naši izvanredni studenti smiju izostati s predavanja i seminara do 40% satnice predviđene programom.


Gdje mogu pronaći raspored?
Raspored se nalazi na poveznici.


Mogu li mi se priznati predmeti s drugog Visokog učilišta?
Student može Studentskoj službi, četrnaest dana prije početka akademske godine, podnijeti zamolbu za priznavanjem predmeta, ocjene i ECTS bodova. Za svaki predmet potrebno je uplatiti naknadu od 50,00 kn te dokaz o uplati priložiti uz obrazac. Obrazac je moguće zatražiti u Službi za studentska pitanja ili putem e-pošte na: studentska.sluzba@unicath.hr.

Zamolba s potrebnom dokumentacijom (ovjereni izvod iz studijskog programa i izvedbenog plana nastave, preslika studentske isprave: indeks ili studentska isprava, ovjereni prijepis ocjena) podnosi se putem Studentske službe pročelniku odjela najmanje četrnaest dana prije početka nastave u akademskoj godini. Odluku o priznavanju donosi pročelnik odjela na temelju pisanog izvješća ECTS koordinatora odjela i nositelja predmeta za koji se traži priznavanje ocjene.


Koje razlikovne predmete trebam položiti?

Student koji upisuje diplomski studij na Hrvatskom katoličkom sveučilištu , a završio je preddiplomski stručni studij do kraja studija mora položiti slijedeće razlikovne predmete:

 • Uvod u teologiju,
 • Uvod u bioetiku,
 • Socijalni nauk Crkve,
 • Istraživanje u sestrinstvu, i
 • Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja.

Student koji upisuje diplomski studij na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, a završio je preddiplomski sveučilišni studij na nekom drugom Sveučilištu do kraja studija mora položiti sljedeće razlikovne predmete:

 • Uvod u teologiju,
 • Uvod u bioetiku,i
 • Socijalni nauk Crkve.

Student koji upisuje višu godinu studija prijelazom s nekog drugog preddiplomskog sveučilišnog studija do kraja studija mora položiti sljedeće razlikovne predmete:

 • Uvod u teologiju,
 • Socijalni nauk Crkve, i
 • Uvod u bioetiku.

Kada upisujemo razlikovne predmete, u kojem semestru koje godine studija?
Razlikovni predmeti upisuju se odmah prilikom upisa studija na HKS-u, ali se u pravilu na diplomskoj razini izvode i polažu u 4. semestru (ljetni semestar druge godine studija), a na preddiplomskoj razini u terminu koji je organizacijski moguć.


Što trebam poduzeti da prijavim temu diplomskog rada?
Kod prijave teme diplomskog rada studentu se preporuča proučiti Posebne upute za pisanje i tehničko opremanje diplomskog rada i Pravilnik o diplomskom radu.
Obrazac za prijavu diplomskog rada dostupan je na MERLIN-u.


Što trebam poduzeti da prijavim obranu diplomskog rada?
Prema članku 78. Pravilnika o studijima i studiranju student mora imati sve položene ispite, vraćene knjige koje je posudio iz knjižnice, podmirenu školarinu/upisninu i dr. , a sama prijava ocjene i obrane diplomskog rada regulirana je  Pravilnikom o diplomskom radu, posebno čl. 15.
Nakon što mentor/komentor potpisom na obrascu odobrava pokretanje postupka ocjene i obrane diplomskog rada, student dostavlja putem Službe za studentska pitanja popunjeni i potpisani propisani obrazac D3 te diplomski rad u Word i PDF inačici na CD-u/DVD-u. Epidemiološka situacija promijenila je način dostave D3 i diplomskih radova. Diplomske radove u Wordu i PDF-u, studenti mogu poslati putem e-pošte studentska.sluzba@unicath.hr

Kada mogu prijaviti ispit?
Student može pristupiti završnom ispitu ako je izvršio sve propisane nastavne obveze iz predmeta. Ako nije izvršio nastavne obveze, tj dobio je uskratu iz predmeta, student treba ponovo upisati i slušati predmet sljedeće akademske godine, kako bi stekao uvjet za izlazak na završni ispit.


U kojem ispitnom roku mogu izaći na ispit?
S obzirom da se nastava izvodi turnusno, prvi ispit rok se organizira nakon održanog turnusa. Preostale ispitne rokove prijavljujete na sljedeći način:

 • Za predmete koje slušate u zimskom semestru, ispite prijavljujete u zimskom i jesenskom ispitnom roku.
 • Za predmete koje slušate u ljetnom semestru, ispite prijavljujete u ljetnom i jesenskom ispitnom roku.

Ispit je potrebno prijaviti najkasnije 48 sati prije ispitnoga roka.

Ispit je moguće odjaviti najkasnije 24 sata prije ispitnoga roka.

Student koji nije uredno prijavio ispit ne smije pristupiti ispitu


Koliko puta mogu polagati ispit?

Ispit je moguće prijaviti i polagati ukupno četiri (4) puta. Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom, predajom zamolbe pročelniku odjela putem Službe za studentska pitanja, te uplaćujete naknadu u visini  500,00 kn.

Ako student ne položi ispit iz četvrtog pokušaja, upisuje ponavljanje godine studija, dužan je ponovo upisati i odslušati predmet (ispuniti nastavne obveze iz predmeta) te pristupiti završnom ispitu (3+1). Ukoliko ni tada student ne položi ispit, gubi pravo studiranja.


Gdje mogu pronaći lokaciju održavanja ispita?
U zimskom, ljetnom i jesenskom ispitnom roku lokacija ispita se objavljuje na webu dan prije ispita, a na dan ispita na oglasnoj ploči. Lokacija prvog ispitnog roka nakon turnusa objavljuje se u studomatu ili ju nastavnik šalje studentima elektronskom poštom.


Gdje mogu pronaći informacije vezane uz moja prava i obveze kao studenta?
Studenti su obvezni pročitati Pravilnik o studijima i studiranju u kojem se nalaze odgovori na sva pitanja vezana uz studij, poveznica: (link)


Što je MERLIN?
Merlin je platforma za elektronsko učenje koja omogućuje dijeljenje obrazaca (zamolbe vezane s člancima i aktima Pravilnika o studijima i studiranju, obrasce za prijavu teme diplomskog rada, itd.) nastavnih materijala, predaju zadaća, odabir tema seminarskih radova i organiziranje online ispita.  (link)

Hrvatsko katoličko sveučilište