Sveučilišni odjel za sestrinstvo

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO

Ukratko o studiju!

Akademski naziv: sveučilišni magistar/sveučilišna magistra sestrinstva (univ. mag. med. techn.)

Trajanje studija: 4 semestra

Završetak studija: najmanje 120 ECTS bodova, polaganje svih ispita i obrana diplomskoga rada

U svakom semestru studenti upisuju obvezne i izborne kolegije. Studenti se na većini kolegija uglavnom ocjenjuju kroz kontinuiranu provjeru znanja koja se sastoji od seminara, kolokvija, (kliničkih) vježbi i drugih aktivnosti te završnog ispita. Taj model potiče studente da kontinuirano uče i uspješnije svladavaju nastavno gradivo.

Studijski program sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo dostupan je na poveznici.

Ishode učenja za sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo preuzmite na poveznici.

Što ćete naučiti?
Sveučilišni diplomski studij služi usavršavanju kritičkog promišljanja i samostalnosti u radu, ovladavanja istraživačke metodologije i vještinama izrade i izlaganja znanstvenog rada te preuzimanja osobne i timske odgovornosti u izvršavanju svakodnevnih i složenih zadataka u stalnim i izvanrednim uvjetima zdravstvene skrbi. Tijekom ovoga studija studenti stječu posebna znanja i vještine u palijativnoj medicini i palijativnoj skrbi. Na završetku ovoga studija studenti stječu socijalne vještine kojima će unaprijediti komunikaciju s radnom okolinom, bolesnicima i njihovim obiteljima, kao i s društvenom zajednicom.

Što nakon završetka studija?
Studenti će se nakon završetka sveučilišnog diplomskog studija moći zaposliti na svim razinama zdravstvene zaštite (primarne, sekundarne, tercijarne), kao i izvan sustava zdravstvene zaštite u odgojno-obrazovnim ustanovama te drugim ustanovama socijalne skrbi.

 Saznaj više:

Hrvatsko katoličko sveučilište