Sveučilišni odjel za sestrinstvo

Upiši sestrinstvo na Hrvatskom katoličkom sveučilištu!

Oduvijek sanjaš o studiju sestrinstva? Upiši smjer broj 1 sa svojeg popisa želja i postani dio malog dinamičnog Sveučilišta s najmodernijom opremom, sveučilišnim kampusom u centru Zagreba, pristupačnim nastavnicima i malim studentskim grupama.

PREUZMI BROŠURU

Preuzmi brošuru i provjeri:

 • prednosti studija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu
 • detaljne informacije o preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo, uključujući izvedbeni plan, najčešće postavljana pitanja i načine plaćanja
 • informacije o uvjetima upisa za redovite i izvanredne studente

 

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - redoviti studenti putem aplikacije Postani student
Opći uvjeti 
 • završena četverogodišnja škola (općeg medicinskog smjera, primaljskog, fizioterapeutskog, farmaceutskog, laboratorijskog, sanitarnog, veterinarskog, zubotehničkog smjera ili smjera medicinskog kozmetičara) ili petogodišnja medicinska škola (općeg medicinskog smjera – prema važećem programu) ili gimnazija
 • položena državna matura
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

 

Rang-lista za upis  sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (30,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (15,00%) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (15,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (15,00%)
 • pristupni intervju – HKS – Sestrinstvo (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

 

UPISNA KVOTA

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – redoviti studenti: kapacitet: 43

Kvota za EU državljane: 40 (40 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja)

Kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo na: https://www.unicath.hr/sestrinstvo

KLIKNI i Postani student sestrinstva!

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - izvanredni studenti putem aplikacije Postani student
Opći uvjeti 
 • završena četverogodišnja škola (općeg medicinskog smjera, primaljskog, fizioterapeutskog, farmaceutskog, laboratorijskog, sanitarnog, veterinarskog, zubotehničkog smjera ili smjera medicinskog kozmetičara) ili petogodišnja medicinska škola (općeg medicinskog smjera – prema važećem programu) ili gimnazija
 • položena državna matura
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)

Rang-lista za upis  sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (30,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (15,00%) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (15,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (15,00%)
 • pristupni intervju – HKS – Sestrinstvo (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

 

UPISNA KVOTA

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – izvanredni studenti: kapacitet: 45 (20 + 25)  (20 pristupnika u kvoti putem aplikacije Postani student uz mogućnost proširivanja kvote u slučaju nepopunjavanja unutar kvote 24+, a 25 pristupnika u kvoti 24+)

Kvota za EU državljane: 20  mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja

Kvota za 24+: 25 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja (pristupnici koji su srednje obrazovanje u RH završili prije 2010. godine i do 31. siječnja 2020. godine navršili 24 godine života.)

Kvota za strane državljane: 0

Pristupnik s pravom prednosti: 0

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 0

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo na: https://www.unicath.hr/sestrinstvo

KLIKNI i Postani student sestrinstva!

Izvanredni sveučilišni studij Sestrinstvo u kvoti 24+

Pravo natjecanja u kvoti 24+ imaju pristupnici koji su srednje obrazovanje u RH završili prije 2010. godine.

Sveučilište će proširiti redovitu upisnu kvotu za broj upisnih mjesta koja su ostala nepopunjena unutar kvote rezervirane za pristupnike starije od 24 godine.

Opći uvjeti 
 • završena srednja četverogodišnja škola (općeg medicinskog smjera, primaljskog, fizioterapeutskog, farmaceutskog, laboratorijskog, sanitarnog, veterinarskog, zubotehničkog smjera ili smjera medicinskog kozmetičara) ili petogodišnja medicinska škola (općeg medicinskog smjera – prema važećem programu) ili gimnazija
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis izvanrednih studenata na studij Sestrinstvo 24+ sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • opći uspjeh u svim razredima srednje škole (15,00 %)
 • prosječna ocjena završnog ispita/mature (5,00 %)
 • prosječne ocjene iz svih predmeta koji se odnose na Zdravstvenu njegu u svim razredima srednje škole ili iz predmeta Biologija za gimnaziju i ostale srednje četverogodišnje škole navedene u općim uvjetima koje u programu nemaju predmete iz Zdravstvene njege (20,00 %)
 • prosječne ocjene iz predmeta Anatomija, Fiziologija, odnosno Anatomija i fiziologija ili prosječne ocjene ekvivalentnih predmeta (Građa tijela, Funkcija tijela) u svim razredima srednje škole ili predmeta Kemija za gimnaziju (20,00 %)
 • prosječne ocjene iz predmeta Kliničke medicine u svim razredima srednje škole, odnosno prosječne ocjene predmeta ekvivalentnih predmetu Klinička medicina (Interna medicina, Neurologija, Infektologija, Kirurgija, Dermatologija, Ginekologija i porodništvo, Pedijatrija, Anesteziologija, Reanimatologija, Ortopedija, Traumatologija, Oftalmologija, Otorinolaringologija, Psihijatrija, Urologija i Fizikalna medicina) ili predmeta Fizika za gimnaziju i ostale srednje četverogodišnje škole navedene u općim uvjetima koje u programu nemaju predmete Kliničke medicine (20,00 %)
 • pristupni intevju (20,00 %)

UPISNA KVOTA

Kvota: 25 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja (pristupnici koji su srednje obrazovanje u RH završili prije 2010. godine).

Kvota za strane državljane: 0

Pristupnik s pravom prednosti: 0

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 0

NAČIN PRIJAVE

Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote 24+ prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu. Prijavni obrazac preuzima se u Službi za studentska pitanja ili OVDJE. Prijave bez traženih dokumenata neće se razmatrati.

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo na: https://www.unicath.hr/sestrinstvo


Studenti o studiju sestrinstva na HKS-u:

Lovro Ačkar

Lovro Ačkar

Kliničke vježbe sestrinstva na Sveučilištu organizirane su na najbolji mogući način, s najboljim uvjetima u Zagrebu. Raspoređeni smo po skoro svim bolnicama, a radimo pod vodstvom mentora koji su prošli stručno usavršavanje na našem Sveučilištu.

David Mlakić

David Mlakić

Naši profesori su visokoobrazovani utjecajni ljudi u zdravstvu i edukaciji zdravstvenih radnika. Unatoč obavezama, uvijek su pristupačni, dragi i voljni pomoći — bilo savjetima oko našeg mentalnog i fizičkog zdravlja, bilo odgovaranjem na naša pitanja.


Sveučilišni nastavnici o studiju sestrinstva na HKS-u:

Roberto Antolović

prof. dr. sc. Roberto Antolović

HKS je mlado, integrirano i strukturirano interdisciplinarno Sveučilište s velikim potencijalom daljnjeg razvoja u nastavnom i znanstveno-istraživačkom radu. Edukacija studenata je prilagođena njihovim potrebama tako da omogućava studentima boravak u krugu kampusa Sveučilišta, što potencira druženje, blisku suradnju i komunikaciju samih studenata te studenata s njihovim predmetnim nastavnicima i mentorima.

Ana Tikvica Luetić

doc. dr. sc. Ana Tikvica Luetić, dr. med.

Obzirom da imam iskustva rada i na drugim sveučilištima, čini mi se meritornim za istaknuti kako je odnos prema studentima na Hrvatskom katoličkom sveučilištu puno brižniji, uključujući stalnu brigu o duhovnim potrebama studenata. Zbog svega navedenog mogu reći da smo mi na Odjelu za sestrinstvo, ali i na cijelom Sveučilištu, jedna velika profesionalna obitelj čiji je primarni fokus briga o sveobuhvatnoj edukaciji naših studenata.

Hrvatsko katoličko sveučilište