Poštovani budući studenti,

program preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva na Hrvatskome katoličkom sveučilištu usklađen je s Direktivom 2005/36/EC, Direktivom 2013/55/EU, Zakonom o sestrinstvu (NN 121/03, 117/08 i 57/11), Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/09, 45/11 i 74/14), te udovoljava navodima Pravilnika o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/13) i Pravilnika o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara (NN, 139/09 i 32/12), kao i pravilnicima i aktima Hrvatske komore medicinskih sestara Republike Hrvatske.

quotesign

Ovaj studij omogućava da medicinske sestre/tehničari koji se obrazuju u Republici Hrvatskoj budu u ravnopravnom položaju s medicinskim sestrama i tehničarima koji se obrazuju u zemljama Europske unije

Ključne kompetencije medicinskih sestara i tehničara odnose se na zaštitu, održavanje i promicanje zdravlja pojedinca. Cilj je preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija sestrinstva na Hrvatskome katoličkom sveučilištu formiranje profesionalaca koji pružaju kvalitetne usluge zdravstvene skrbi, uz djelotvorno i učinkovito vodstvo i korištenje prakse utemeljene na dokazima te ustraju na razvijanju humanističkih aspekata medicine i skrbi usredotočene na pacijenta. Kao studenti ovih studija naučit ćete raditi u timu, voditi tim, organizirati sveukupnu zdravstvenu njegu, zdravstveno obrazovati pojedince, skupine i zajednicu. Tijekom studiranja steći ćete odgovarajuća znanja o znanosti na kojima se temelji opća zdravstvena njega, o etici sestrinstva te o općim načelima zdravlja. Steći ćete i odgovarajuće kliničko iskustvo, sposobnost sudjelovanja u praktičnoj izobrazbi zdravstvenog osoblja, iskustvo u radu s članovima ostalih profesija u zdravstvenom sektoru i sposobnost vođenja i planiranja unutar zdravstvenoga sektora.

Ovaj studij omogućava da medicinske sestre/tehničari koji se obrazuju u Republici Hrvatskoj budu u ravnopravnom položaju s medicinskim sestrama i tehničarima koji se obrazuju u zemljama Europske unije, jer omogućava da se tijekom obrazovanja stječu kompetencije navedene u Direktivama, kao i empatičan i profesionalan pristup svakom pacijentu ili korisniku.

“Nije važno činiti velike stvari, već male stvari velikim srcem.”
Sveta Terezija iz Calcutte