Diplomski studij povijesti

Diplomski studij traje dvije godine i njime se stječe 120 ECTS bodova (60 ECTS bodova po godini).

Diplomski sveučilišni studij služi produbljivanju znanja i usavršavanju vještina koje su stečene tijekom diplomskog studija, tj. kritičkog promišljanja i samostalnosti u radu, ovladavanja istraživačkom metodologijom i vještinama izradbe i izlaganja znanstvenog rada. Diplomski sveučilišni studij povijesti omogućuje studentu progresivnu orijentaciju, od temeljne izobrazbe prema sve većoj specijalizaciji i to kroz dva usmjerenja Stari vijek i srednji vijek te Suvremena povijest.

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija povijesti stječe se akademski naziv magistar/magistra povijesne struke. Student stječe diplomu visoke stručne spreme i mogućnost upisa na poslijediplomski sveučilišni studij.

Od početka akademske godine 2013./2014. studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta omogućeno je stjecanje kompetencija za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

Izvedbeni planovi za diplomski studij povijesti nalaze se na ovom linku.

 

 

 

 

Obavijesti studentima

Konzultacije

Raspored konzultacija izvođača nastave za zimski semestar akademske godine 2018./2019. možete preuzeti OVDJE.

Satnica

Satnicu HKS-a možete preuzeti OVDJE