Tematska područja

 

 • Rani razvoj djece i podrška roditeljstvu djece najmlađe životne dobi
 • Odrednice roditeljstva, dobrobiti roditelja i podrška odgovornom roditeljstvu
 • Rizični i zaštitni čimbenici pozitivnih i negativnih razvojnih ishoda
 • Partnerski, bračni i obiteljski odnosi i dobrobit djece i mladih
 • Uloga obrazovanja u razvoju djece i mladih
 • Mladi na tržištu rada: izazovi i rješenja
 • Obilježja, dobrobit i otpornost djece, mladih i obitelji u riziku i nepovoljnim životnim i društvenim okolnostima
 • Nove tehnologije i mediji u kontekstu zaštite i promicanja dobrobiti djece i mladih
 • Tradicionalni i suvremeni teorijski i metodološki pristupi u istraživanju dobrobiti
 • Savjetodavni i terapijski rad s djecom, mladima i obitelji u svrhu prevencije razvoja psihopatologije i unaprjeđenja pozitivnog razvoja
 • Programi i socijalne politike usmjerene unaprjeđenju dobrobiti i kvalitete života djece, mladih i obitelji
 • Pronatalitetna politika, trendovi i perspektive demografskog razvoja u Hrvatskoj

ORGANIZATOR

Odjel za psihologiju
Hrvatskog katoličkog sveučilišta

KONTAKTI

e-mail: psyconf2017@unicath.hr

tel: + 385 (0) 1 370 66 00

Hrvatsko katoličko sveučilište