Organizator

 

Odjel za psihologiju

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Programski odbor

 

Marina Merkaš – predsjednica

Anamarija Bogović

Andreja Brajša-Žganec

Tihana Brkljačić

Robert Cvetek

Christian Gostečnik

Krunoslav Matešić

Sandra Nakić Radoš

Josip Obradović

Ljiljana Pačić-Turk

Zvjezdana Prizmić-Larsen

Marija Šakić Velić

Mia Šetić

Ivana Vrselja

 

Organizacijski odbor

 

Barbara Brdovčak – predsjednica

Maja Anđelinović

Lana Batinić

Josip Bošnjaković

Dragan Glavaš

Ivan-Pavao Matić

Marijana Matijaš

Mario Pandžić

 

ORGANIZATOR

Odjel za psihologiju
Hrvatskog katoličkog sveučilišta

KONTAKTI

e-mail: psyconf2017@unicath.hr

tel: + 385 (0) 1 370 66 00

Hrvatsko katoličko sveučilište