Donatori

 

Grad Zagreb

Ured Gradonačelnika

Gradski ured za zdravstvo

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

 

Nestlé Adriatic d.o.o.

Kraš prehrambena industrija d.d.

 

 

 

ORGANIZATOR

Odjel za psihologiju
Hrvatskog katoličkog sveučilišta

KONTAKTI

e-mail: psyconf2017@unicath.hr

tel: + 385 (0) 1 370 66 00