Pozvani predavači

 

 

nansook-park

Nansook Park, Ph.D., NCSP

Redovna profesorica, Odjel za psihologiju

Ravnateljica Centra za pozitivnu psihologiju Sveučilišta Michigan

Sveučilište Michigan

Ann Arbor, MI, Sjedinjene Američke Države

 

Pozitivan razvoj mladih: Pristup temeljen na snagama

Pitanje koje brine roditelje, učitelje i društva jest kako odgojiti sretnu, produktivnu, otpornu djecu s usađenim moralnim vrijednostima. Tradicionalni pristup razvoju mladih, uvelike usmjeren na prepoznavanje i smanjivanje problema, donekle je prikladan kada je usmjeren na pitanja bolesti i problema. Međutim, taj je pristup ograničen prilikom odgovaranja na pitanje kako izgraditi i održati zdravlje i dobrobit. Pozitivan razvoj mladih uključuje više od same odsutnosti problema. Potreban je novi oblik znanosti i prakse koji proširuje postojeće pristupe. Istraživači i praktičari moraju pozornost skrenuti sa smanjivanja i uklanjanja problema i ozbiljno pristupiti odgovaranju na pitanje što znači živjeti dobro.

Novo područje pozitivne psihologije posjeduje potencijal za odgovaranje na ovo pitanje. Pozitivna psihologija predstavlja znanstveno proučavanje onoga što život čini vrijednim življenja. Nalazi istraživanja u području pozitivne psihologije imaju cilj pridonijeti potpunijem znanstvenom razumijevanju ljudskog iskustva, kao i pružiti vrijedne pouke o tome kako izgraditi sretan, zdrav i smislen život.

Pozitivna psihologija zauzima pristup temeljen na snagama, a jednako je usmjerena na snage i na slabosti, na izgrađivanje onog najboljeg u životu, kao i popravljanje onog najgoreg. Podsjeća nas da problemi postoje zajedno s ljudskim snagama i sposobnostima. Pristup temeljen na snagama usmjerava se na ono što ljudi rade dobro kako bi riješili svoje probleme i povećali svoju dobrobit. Iako pozitivna psihologija ne negira postojeće probleme, ona ukazuje na to da utvrđivanje onoga što pojedinac radi dobro i češće korištenje istog u životu predstavlja učinkovit način u izgradnji uspješnog života. Ovo predavanje ponudit će kratak pregled teorija i istraživanja unutar pozitivne psihologije i učinkovitih načina prepoznavanja ljudskih snaga i sposobnosti te njihova korištenja za pozitivan razvoj mladih.

 

Kratki životopis

Nansook Park profesorica je psihologije, ravnateljica Centra za pozitivnu psihologiju Sveučilišta Michigan, certificirani školski psiholog u Sjedinjenim Američkim Državama te ugledni gostujući profesor na Sveučilištu u Johannesburgu u Južnoafričkoj Republici. Magistarski i doktorski rad izradila je u Koreji i Sjedinjenim Američkim državama te se u znanstvenom i stručnom radu, prije svega, usavršavala u područjima kliničke i školske psihologije.

U svojim istraživanjima i radu bavi se ljudskim snagama i vrlinama te promicanjem pozitivnog razvoja i dobrobiti tijekom života čovjeka u različitim društvenim kontekstima i kulturama. Usko je specijalizirana u području ljudskih snaga i vrlina, otpornosti, životnom smislu i svrsi, pozitivnim iskustvima, pozitivnim odnosima te praksi utemeljenoj na ljudskim snagama. Njezino djelovanje u razvijanju načina za mjerenje ljudskih snaga i vrlina te proučavanje posljedica i načina poticanja razvoja dobrog karaktera smatra se jednim od najambicioznijih pothvata u području pozitivne psihologije.

Profesorica Park imala je značajnu ulogu tijekom provođenja projekta „Otpornost/rast vojnika i psihološki fitness“, „Pozitivan razvoj mladih“, „Pozitivno zdravlje“ i „Pozitivno obrazovanje“.  Njezin rad utjecao je na istraživanja i praksu u različitim okruženjima širom svijeta, uključujući obrazovanje, zdravstvo, poslovanje i vojsku. Trenutno vodi projekt „Otpornost siročadi u Južnoafričkoj Republici“.

Objavila je više od 120 znanstvenih publikacija. Dobitnica je nekoliko državnih i međunarodnih nagrada i priznanja uključujući Christopher Peterson zlatnu medalju 2015. godine, najveće priznanje koje dodjeljuje Međunarodno udruženje za pozitivnu psihologiju. Međunarodno udruženje za pozitivnu psihologiju i Udruženje za psihologijsku znanost dodijelilo joj je nagradu suradnika, Beijing Normal Sveučilište i Beijing institut obrazovanja nagradu za akademsku izvrsnost, Chungnam nacionalno sveučilište u Koreji i Sveučilište Južna Karolina u Sjedinjenim Američkim državama nagradu ugledna sveučilišna predavača, a dobitnica je i Templeton stipendije znanstvene suradnice u Centru za pozitivnu psihologiju Sveučilišta u Pennsylvaniji. Održala je više od 100 pozvanih predavanja i radionica u više od 20 zemalja, uključujući Kanadu, Kinu, Japan, Australiju, Italiju, Francusku, Španjolsku, Švicarsku, Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju, Meksiko i Keniju. Bila je suradnica urednika časopisa Primijenjena psihologija: Zdravlje i dobrobit. Članica je Upravnog odbora Međunarodnog udruženja za pozitivnu psihologiju i savjetnica urednika časopisa Časopis za pozitivnu psihologiju.

 

 

jose-rodrigo

Josefa Juana Amelia Rodrigo López, Ph.D.

Voditeljica diplomskog studija Obiteljske intervencije i medijacija na Sveučilištu de La Laguna

Sveučilištu de La Laguna

Tenerife, Španjolska

 

Programi obrazovanja roditelja temeljeni na dokazima koji promiču pozitivno roditeljstvo u Španjolskoj

Cilj je predavanja prikazati inicijativu vrjednovanja programa obrazovanja roditelja u Španjolskoj u prevenciji zlostavljanja djece. Programi su implementirani u lokalnim centrima socijalne skrbi prema Preporuci Vijeća Europe za pozitivno roditeljstvo. Programi roditeljstva (grupni, kod kuće ili programi preko interneta), koji se nude u preventivnoj mreži, podvrgnuti su strogoj procjeni, što je važan korak prema uvođenju pokreta temeljenog na dokazima u području službi zaduženih za djecu i obitelj. Vrjednovani programi slijede obrazac suradnje s nacionalnim, autonomnim ili lokalnim vlastima, primjenjuju se neprekidno i na raznim mjestima te ih podržavaju iskusni istraživači sa španjolskih sveučilišta. Ciljane populacije navedenih programa većinom su roditelji i obitelji niskog i srednjeg socioekonomskog statusa s djecom od rođenja pa sve do sedamnaest godina života te psihosocijalno rizični roditelji korisnici centara socijalne skrbi koji trebaju poboljšati svoje roditeljske vještine. Programi pozitivnog roditeljstva uspješno su primijenjeni u svrhu očuvanja obitelji, provođeni većinom preko centara socijalne skrbi i drugih nevladinih organizacija. Programi nude novi pristup tradicionalnim individualnim intervencijama s obiteljima u riziku na lokalnoj razini.

 

Kratki životopis

María José Rodrigo profesorica je psihologije na Sveučilištu Salamanca i voditeljica diplomskog studija Obiteljske intervencije i medijacija na Sveučilištu de La Laguna u Španjolskoj. Predsjedala je Europskim društvom za razvojnu psihologiju od 2008. do 2011. godine. Od 2010. godine članica je Društva za psihologijsku znanost zbog značajnih doprinosa razvoju psihologije kao znanosti. Organizirala je nekoliko poslijediplomskih predmeta o programima obrazovanja roditelja temeljenim na dokazima i najboljim praksama za promicanje pozitivnog roditeljstva pod pokroviteljstvom Vijeća Europe i Zaklade Jacobs.

Španjolsko Ministarstvo zdravstva, socijalne politike i ravnopravnosti odabralo je profesoricu Rodrigo za promicanje dobre prakse među stručnjacima u korištenju preventivnih i na dokazima temeljenim pristupima za rad s obiteljima. Koordinira konzorcijem sedam španjolskih sveučilišta u partnerstvu s Federacijom španjolskih općina i provincija od 2009. godine, pružajući temelje za razvoj obiteljske politike u Španjolskoj s glavnim fokusom na prevenciju i promicanje dobrobiti djece.

U svom istraživačkom radu usmjerena je na roditeljske programe temeljene na dokazima koji promiču pozitivno roditeljstvu u obiteljima u rizičnim okruženjima i sprječavanju zlostavljanja djece, o čemu je objavila velik broj međunarodnih radova. Profesorica Rodrigo i njezin tim osmislili su, proveli i vrjednovali grupne preventivne programe usmjerene na obitelji korisnike usluga lokalnih socijalnih službi, a koji su široko rasprostranjeni u Španjolskoj i trenutno se primjenjuju u Portugalu i Brazilu. Također, razvili su mrežnu stranicu za roditelje španjolskog govornog područja “Educar en Positivo” koja sadrži roditeljski program temeljen na dokazima (http://www.educarenpositivo.es).

Uz to, profesorica Rodrigo uključena je i u istraživanja iz područja razvojne neuroznanosti s dvjema temama, proučavanje neuroloških i individualnih osnova majčinske neosjetljivosti na dojenačke signale kod majki koje zanemaruju svoju djecu te proučavanje neuralnih mreža aktiviranih tijekom donošenja rizičnih odluka kod adolescenata u društvenim kontekstima.

 

 

ORGANIZATOR

Odjel za psihologiju
Hrvatskog katoličkog sveučilišta

KONTAKTI

e-mail: psyconf2017@unicath.hr

tel: + 385 (0) 1 370 66 00

Hrvatsko katoličko sveučilište