Oblici sudjelovanja

 

Program skupa obuhvaća prikaz znanstvenih i stručnih radova iz svih područja psihologije i srodnih znanosti u okviru teme Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji.

 

Mogući oblici sudjelovanja su:

  • usmeno izlaganje
  • poster izlaganje
  • simpozij
  • radionica
  • okrugli stol
  • studentska sekcija.

Napomena: Moguće je prijaviti sažetke radova na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

Usmeno izlaganje

Izlaganje pojedinačnog rada u predviđenom trajanju do 10 minuta, nakon kojeg slijedi rasprava u trajanju od 5 minuta. Prijava sažetka usmenog izlaganja mora uključivati ime i prezime te naziv institucije ili institucija autora, naslov izlaganja, opis istraživačkih problema, metodologije rada, dobivenih rezultata i zaključaka (do 300 riječi, što ne uključuje naslov rada, ime autora i naziv institucije).

 

Poster izlaganje

Prikaz pojedinačnog rada u obliku postera veličine B1 (100 cm visina x 70 cm širina). Prijava sažetka poster izlaganja mora uključivati ime i prezime te naziv institucije ili institucija autora, naslov izlaganja, opis istraživačkih problema, metodologije rada, dobivenih rezultata i zaključaka (do 300 riječi, što ne uključuje naslov rada, ime autora i naziv institucije).

 

Simpozij

Integrirani skup prezentacija pojedinačnih radova različitih autora koji se bave zajedničkom temom pod organizacijom voditelja simpozija. Simpozij treba imati najmanje 4 izlaganja uz završni ekspertni usmeni osvrt diskutanta po vlastitom izboru ili 5 izlaganja bez završnog osvrta. Predviđeno trajanje simpozija je do 120 minuta, uz vremensko ograničenje pojedinačnih izlaganja na 15 minuta, pri čemu je potrebno ostaviti minimalno 15 minuta za završnu raspravu. U sažetku simpozija, koji prijavljuje voditelj simpozija, potrebno je obrazložiti njegovu središnju ideju uz navođenje imena diskutanta (do 300 riječi). Sažetke pojedinačnih radova također prijavljuje voditelj simpozija. Sažetci pojedinačnih radova izrađuju se prema uputama za usmena izlaganja. Svi sudionici simpozija trebaju se samostalno registrirati ( Obrazac za registraciju ).

 

Radionica

Primjena praktičnih aktivnosti s ciljem povećanja znanja i vještina prijavljenih sudionika koju organizira jedan ili više voditelja u trajanju do 90 minuta. U prijavi sažetka radionice potrebno je ukratko opisati tematski okvir, svrhu, cilj, ishode radionice (do 300 riječi) te navesti naziv i predviđeno trajanje radionice, ciljanu skupinu kojoj je radionica namijenjena i, ako je potrebno,  ograničenje broja sudionika.

 

Okrugli stol

Rasprava o relevantnoj stručnoj i/ili znanstveno-istraživačkoj temi čija je primarna svrha razmjena teorijskih, stručnih i metodoloških ideja, spoznaja i mišljenja. Organizira ju i vodi prijavljeni moderator koji priprema niz pitanja za raspravu s minimalno 4 sudionika po vlastitome izboru. Predviđeno vrijeme trajanja okruglog stola je do 90 minuta, pri čemu je vrijeme za središnju raspravu sudionika okruglog stola ograničeno na 60 minuta, uz dodatnih 30 minuta za raspravu  i odgovore na pitanja publike. Prijava sažetka okruglog stola mora uključivati kratki opis relevantnosti teme te 3 do 5 središnjih pitanja o kojima će se raspravljati (do 300 riječi). Prilikom prijave potrebno je navesti podatke o sudionicima okruglog stola (ime i prezime, institucija, e-mail adresa).

 

Studentska sekcija

Studenti psihologije i srodnih znanosti mogu prijaviti svoje znanstvene i/ili stručne radove. Mogući oblici sudjelovanja su: održavanje usmenog izlaganja, poster izlaganja i/ili organiziranje radionice. Prilikom prijave radova unutar Studentske sekcije, potrebno je pridržavati se svih gore navedenih uputa o prijavi usmenog izlaganja, poster izlaganja i/ili radionice. Prilikom prijave sažetka u Obrascu za prijavu sažetka, pod vrstom izlaganja potrebno je odabrati „Studentska sekcija“ te konkretan oblik sudjelovanja (usmeno izlaganje, poster izlaganje, radionica). 

 

Napomena:

Rokove za prijavu sažetaka možete provjeriti ovdje. Programski odbor recenzirat će prijavljene radove i donijeti odluku o njihovu prihvaćanju za izlaganje na skupu. Obavijest autorima o prihvaćanju rada bit će poslana do 15. 10. 2017. Sažeci prihvaćenih radova bit će tiskani u knjizi sažetaka. S obzirom na to da se knjiga sažetaka tiska prije početka skupa, u program i knjigu sažetaka bit će uvršteni samo radovi prihvaćeni za izlaganje čiji autori uplate kotizaciju najkasnije do 1. 11. 2017.

Izlagači svoje prezentacije trebaju ponijeti sa sobom i presnimiti na računala u prostoriji gdje se održava izlaganje najkasnije 10 minuta prije početka sekcije. Materijale za postavljanje poster izlaganja osigurat će organizatori skupa, a izlagači trebaju donijeti isprintane postere u zadanoj veličini (veličina B1: 100 cm visina x 70 cm širina). 

ORGANIZATOR

Odjel za psihologiju
Hrvatskog katoličkog sveučilišta

KONTAKTI

e-mail: psyconf2017@unicath.hr

tel: + 385 (0) 1 370 66 00

Hrvatsko katoličko sveučilište