Bodovanje

 

Hrvatska psihološka komora kategorizirala je Prvi međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta kao domaći stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Pozvanim predavačima bit će dodijeljeno 26 bodova, aktivnim sudionicima 22 boda, a slušačima 14 bodova. 

 

Hrvatska liječnička komora kategorizirala je Prvi međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta kao domaći tečaj druge kategorije. Sudionicima koji sudjeluju aktivno na skupu bit će dodijeljeno 15 bodova, a pasivnim sudionicima 10 bodova.

 

Agencija za odgoj i obrazovanje uvrstila je Prvi međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Katalog stručnih usavršavanja za stručne suradnike psihologe koji rade u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Više informacija možete potražiti na poveznici http://bit.ly/2i8F3Ch.

ORGANIZATOR

Odjel za psihologiju
Hrvatskog katoličkog sveučilišta

KONTAKTI

e-mail: psyconf2017@unicath.hr

tel: + 385 (0) 1 370 66 00

Hrvatsko katoličko sveučilište