Kategorizacija skupa od Hrvatske psihološke komore

25.10.2017.

Poštovane kolegice i poštovani kolege,

obavještavamo vas da je Hrvatska psihološka komora kategorizirala Prvi međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta kao domaći stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Pozvanim predavačima bit će dodijeljeno 26 bodova, aktivnim sudionicima 22 boda, a slušačima 14 bodova. 

S poštovanjem,

Programski i Organizacijski odbor skupa

 

ORGANIZATOR

Odjel za psihologiju
Hrvatskog katoličkog sveučilišta

KONTAKTI

e-mail: psyconf2017@unicath.hr

tel: + 385 (0) 1 370 66 00

Hrvatsko katoličko sveučilište