Preddiplomski sveučilišni studiji

Natječaj i uvjeti upisa

Svi studijski programi Hrvatskog katoličkog sveučilišta izvode se na temelju Dopusnica izdanih od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Za upis na preddiplomske sveučilišne studije i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina Hrvatskog katoličkog sveučilišta, potrebno je zadovoljiti  opće i dodatne uvjete koje možete pročitati u Natječaju za upis u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija i u 1. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina u ljetnom upisnom roku u akademskoj godini 2022./2023.  

Ako biste imali pitanja, nakon što pročitate Natječaj i uvjete, možete nam pisati na:  studentska.sluzba@unicath.hr

Želimo Vam puno uspjeha!

 

Opći i dodatni uvjeti ovisno o studiju
Preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrjednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (25,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (20,00 %) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (10,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00%)
 • izborni dio državne mature: bilo koji izborni predmet (5,00 %)
 • pristupni intervju – HKS – Komunikologija (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00 %)

UPISNA KVOTA:

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 45 (40+5) (od 1. do 40. upisnog mjesta po lineranom modelu, od 41. do 45. upisnog mjesta uz punu participaciju u troškovima studiranja)

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 48

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Komunikologija možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/komunikologija

KLIKNI i Postani student komunikologije!

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Povijest sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrjednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (20,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (25,00%) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (10,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00%)
 • izborrni dio državne mature: Povijest – nije obvezan (5,00 %)
 • pristupni intervju – HKS – Povijest (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 25

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 28

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Povijest možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/povijest

KLIKNI i Postani student povijesti!

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest - dvopredmetni
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Povijest sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (20,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (25,00%) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (10,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00%)
 • izborrni dio državne mature: Povijest – nije obvezan (5,00 %)
 • pristupni intervju – HKS – Povijest (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 25

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 28

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Povijest (dvopredmetni) možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/povijest

KLIKNI i Postani student povijesti!

Preddiplomski sveučilišni studij Teološko-religijske znanosti (dvopredmetni) (KBF) i Povijest (dvopredmetni) (HKS)

Od akademske godine 2022./2023.  počinje s izvođenjem preddiplomski sveučilišni studij Teološko-religijske znanosti (dvopredmetni) i Povijest (dvopredmetni) u suradnji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.

Vrsta studija: Dvopredmetni studij

Izvođenje studija: Preddiplomski sveučilišni studij (dvopredmetni), izvodi se kao redoviti.

Trajanje: Studij traje 3 godine (ukupno 6 semestara).

ECTS bodovi: najmanje 180 (ukupno na oba dvopredmetna studija)

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) teološko-religijskih znanosti (univ. bacc.theol.-relig.) i Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) povijesti (univ. bacc. hist.)

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

Studij osposobljava za suradnike u nastavi vjeronauka u osnovnoj i srednjoj školi, za pastoralno-katehetsko djelovanje u župi, za rad u socijalnim i humanitarnim ustanovama  te za rad u sredstvima  društvenog priopćavanja.

Preddiplomskim sveučilišnim studijem povijesti student/ica stječe osnovna znanja u različitim područjima povijesti te osnovne kompetencije i vještine za povjesničarski rad. Istodobno stječe uvid u posebnosti i doprinos drugih znanstvenih disciplina.

 Opći uvjeti 

 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura

Dodatni uvjeti

 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu
 • prijeđen prag na testu motivacije

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrjednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (30,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (20,00%) ( kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjskog vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (5,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (10,00%)
 • izborni dio državne mature: Bilo koji izborni predmet –  obvezan (5,00 %)
 • razredbeni ispit na Katoličkom bogoslovnom fakultetu za kandidate koji su završili četverogodišnje obrazovanje prije 2010. ili su završili izvan RH – obvezno (40,00 %)
 • pristupni intervju – HKS – Povijest (15,00 %)
 • test motivacije – pismeni dio (pismeni i usmeni dio vrednuje se kumulativno) (15,00 %)
 • test motivacije – usmeni dio (pismeni i usmeni dio vrednuje se kumulativno); obavezan: ne; ne vrjednuje se
 • državno natjecanje bilo koja disciplina (razred 1. -4.; plasman 1. – 3.), (3,00 %)
 • državno natjecanje, bilo koja disciplina (razred 1. – 4.); (2,00 %)
 • kategorija sportaša (I. – II.); (2,00 %)
 • završena još jedna srednja škola (4,00 %)
 • znanje stranog jezika kojeg kandidat nije učio u srednjoj školi (2,00 %)
 • Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 10,00 %

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 10

Kapacitet: 10

Prijave putem KBF-a! https://www.kbf.unizg.hr/prijave-i-upisi-trz-dvopredmetni/

Više o upisu na studij i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na: https://www.kbf.unizg.hr/prijave-trz-dvopredmetni/

O studiju povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu https://www.unicath.hr/povijest/prediplomski-studij

Pristupnici za upis na dvopredmetni studij  informacije mogu dobiti na: tajnistvo.studija@kbf.unizg.hr  i na broj telefona: 01/4890 437

KLIKNI i Postani student

 

Preddiplomski sveučilišni studij Psihologija
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na testu apstraktnog mišljenja
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Psihologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (25,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (15,00%) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – A (15,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (10,00%)
 • test apstraktnog mišljenja (15,00 %)
 • pristupni intervju – HKS – Psihologija (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 45 (40+5) (od 1. do 40. upisnog mjesta po lineranom modelu, od 41. do 45. upisnog mjesta uz punu participaciju u troškovima studiranja)

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 48

 

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Psihologija možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/psihologija

KLIKNI i Postani student psihologije!

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - redoviti studenti putem aplikacije Postani student
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola ili završena petogodišnja medicinska škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis  sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (30,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (15,00%) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (15,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (15,00%)
 • pristupni intervju – HKS – Sestrinstvo (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

 

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: 40

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 43

 

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/sestrinstvo

KLIKNI i Postani student sestrinstva!

 

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - izvanredni studenti putem aplikacije Postani student
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola ili završena petogodišnja medicinska škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis  sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (30,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (15,00%) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (15,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (15,00%)
 • pristupni intervju – HKS – Sestrinstvo (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

 

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: 20

Upisna kvota za strane državljane: 0

Pristupnik s pravom prednosti: 0

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 0

Kapacitet: 20

U slučaju nepopunjavanja upisne kvote koja je unutar kvote za EU državljane rezervirana za pristupnike starije od 24 godine (Kvota 24+), Sveučilište će povećati utvrđenu upisnu kvotu za broj upisnih mjesta koja su ostala nepopunjena unutar kvote rezervirane za pristupnike starije od 24 godine.

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/sestrinstvo

KLIKNI i Postani student sestrinstva!

 

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - izvanredni studenti u Kvoti 24+

Pravo natjecanja u Kvoti 24+ imaju pristupnici koji su srednje obrazovanje u RH završili prije 2010. godine i do 31. siječnja 2017. godine navršili 24 godine života. U slučaju nepopunjavanja upisne kvote koja je unutar kvote za EU državljane rezervirana za pristupnike starije od 24 godine, Sveučilište će proširiti redovitu upisnu kvotu za broj upisnih mjesta koja su ostala nepopunjena unutar kvote rezervirane za pristupnike starije od 24 godine.

Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola ili petogodišnja medicinska škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu
 • Rang-lista za upis  sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • opći uspjeh u svim razredima srednje škole – vrjednovanje 15,00 %
 • prosječne ocjene završnog ispita/mature – vrjednovanje 5,00 %
 • prosječne ocjene iz svih predmeta koji se odnose na zdravstvenu njegu u svim razredima srednje škole ili Biologije za gimnaziju i ostale srednje četverogodišnje škole navedene u općim uvjetima koje u programu nemaju predmete iz zdravstvene njege – vrjednovanje 20,00 %
 • prosječne ocjene iz Anatomije, Fiziologije, odnosno Anatomije i fiziologije ili prosječne ocjene ekvivalentnih predmeta (Građa tijela, Funkcija tijela) u svim razredima srednje škole ili Kemije za gimnaziju – vrjednovanje 20,00 %
 • prosječne ocjene iz Kliničke medicine u svim razredima srednje škole, odnosno prosječne ocjene predmeta ekvivalentnih predmetu Klinička medicina (Interna medicina, Neurologija, Infektologija, Kirurgija, Dermatologija, Ginekologija i porodništvo, Pedijatrija, Anesteziologija, Reanimatologija, Ortopedija, Traumatologija, Oftamologija, Otorinolaringologija, Psihijatrija, Urologija i Fizikalna medicina) ili Fizike za gimnaziju i ostale srednje četverogodišnje škole navedene u općim uvjetima koje u programu nemaju predmete Kliničke medicine – vrjednovanje 20,00 %
 • pristupnog intervjua – vrjednovanje 20,00 %

 

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: 25

Upisna kvota za strane državljane: 0

Pristupnik s pravom prednosti: 0

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 0

Kapacitet: 25

U slučaju nepopunjavanja upisne kvote koja je unutar kvote za EU državljane rezervirana za pristupnike starije od 24 godine (Kvota 24+), Sveučilište će povećati utvrđenu upisnu kvotu za broj upisnih mjesta koja su ostala nepopunjena unutar kvote rezervirane za pristupnike starije od 24 godine.

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/sestrinstvo

KLIKNI i Postani student sestrinstva!

 

Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Sociologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (10,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (25,00%) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (25,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00%)
 • pristupni intervju – HKS – Sociologija (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 30

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 33

 

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Sociologija možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/sociologija

KLIKNI i Postani student sociologije!

Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija - dvopredmetni
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (10,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (25,00 %) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (25,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00 %)
 • pristupni intervjuu – HKS – Sociologija (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00 %)

UPISNA KVOTA:

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 25

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 28

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Sociologija možete pročitati na:

https://www.unicath.hr/sociologija

KLIKNI i Postani student sociologije!

Preddiplomski sveučilišni studij Teološko-religijske znanosti (dvopredmetni) (KBF) i Sociologija (dvopredmetni) (HKS)

Od akademske godine 2022./2023.  počinje s izvođenjem preddiplomski sveučilišni studij Teološko-religijske znanosti (dvopredmetni) i Sociologija (dvopredmetni) u suradnji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.

Vrsta studija: Dvopredmetni studij

Izvođenje studija: Preddiplomski sveučilišni studij (dvopredmetni), izvodi se kao redoviti.

Trajanje: Studij traje 3 godine (ukupno 6 semestara).

ECTS bodovi: najmanje 180 (ukupno na oba dvopredmetna studija)

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) teološko-religijskih znanosti (univ. bacc.theol.-relig.) i Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sociologije (univ. bacc. soc.)

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

Studij osposobljava za suradnike u nastavi vjeronauka u osnovnoj i srednjoj školi, za pastoralno-katehetsko djelovanje u župi, za rad u socijalnim i humanitarnim ustanovama  te za rad u sredstvima  društvenog priopćavanja.

Preddiplomskim sveučilišnim studijem sociologije student/ica stječe osnovna znanja u

različitim područjima sociologije te osnovne kompetencije i vještine za sociološki rad.

Istodobno dobiva uvid u posebnosti i doprinos drugih znanstvenih disciplina. Preddiplomski

studij sastoji se od nekoliko skupina predmeta, tj. od temeljnih socioloških disciplina,

pomoćnih i srodnih disciplina. Predmeti su obvezni i izborni.

 Opći uvjeti 

 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura

Dodatni uvjeti

 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu
 • prijeđen prag na testu motivacije

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrjednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (30,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (20,00%) ( kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjskog vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (5,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (10,00%)
 • izborni dio državne mature: Bilo koji izborni predmet –  obvezan (5,00 %)
 • razredbeni ispit na Katoličkom bogoslovnom fakultetu za kandidate koji su završili četverogodišnje obrazovanje prije 2010. ili su završili izvan RH – obvezno (40,00 %)
 • pristupni intervju – HKS – Sociologija (15,00 %)
 • test motivacije – pismeni dio (pismeni i usmeni dio vrednuje se kumulativno) (15,00 %)
 • test motivacije – usmeni dio (pismeni i usmeni dio vrednuje se kumulativno); obavezan: ne; ne vrjednuje se
 • državno natjecanje bilo koja disciplina (razred 1. -4.; plasman 1. – 3.), (3,00 %)
 • državno natjecanje, bilo koja disciplina (razred 1. – 4.); (2,00 %)
 • kategorija sportaša (I. -II.); (2,00 %)
 • završena još jedna srednja škola (4,00 %)
 • znanje stranog jezika kojeg kandidat nije učio u srednjoj školi (2,00 %)
 • Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 10,00 %

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 10

Kapacitet: 10

Prijave putem KBF-a! https://www.kbf.unizg.hr/prijave-i-upisi-trz-dvopredmetni-i-sociologija/

Više o upisu na studij i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na: https://www.kbf.unizg.hr/prijave-trz-dvopredmetni/

O studiju sociologije  na Hrvatskom katoličkom sveučilištu: https://www.unicath.hr/sociologija/preddiplomski-studij

Pristupnici za upis na dvopredmetni studij  informacije mogu dobiti na: tajnistvo.studija@kbf.unizg.hr  i na broj telefona: 01/4890 437

KLIKNI i Postani student

 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Opći uvjeti 
 • svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • pohađanje Biologije, Fizike i Kemije najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja
 • prilikom upisa pristupnik je dužan dostaviti dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci
 • potpisana izjava pristupnika da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine. Izjava je objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta https://www.unicath.hr/upisi/medicina
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

  • prosjek svih ocjena iz srednje škole (10,00 %)
  • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (0,00 %) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
  • obvezni dio državne mature: Matematika – A (0,00 %)
  • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (0,00%)
  • izborni dio državne mature:
  • Kemija (25,00%)
  • Fizika (25,00%)
  • Biologija (25,00%)
  • pristupni intervju – HKS – Medicina (15,00 %)

 

UPISNA KVOTA:

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 40

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 43

Više o integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina možete pročitati na: www.unicath.hr/medicina

KLIKNI i postani student medicine!

 

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske

UVJETI UPISA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA KOMUNIKOLOGIJA, POVIJEST, POVIJEST (DVOPREDMETNI), PSIHOLOGIJA, SESTRINSTVO (redovni), SOCIOLOGIJA I SOCIOLOGIJA (DVOPREDMETNI) TE INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA MEDICINA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

 1. Opći uvjeti
 • završena srednja škola (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
 • pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske nisu obavezni polagati ispite državne mature u Republici Hrvatskoj
 • poznavanje hrvatskog jezika
 1. Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu
 • prijeđen prag na testu apstraktnog mišljenja (TAM) – samo za studij psihologije

Ocjene iz srednje škole: 35 %

Pristupni intervju: 35 %

Druga postignuća (10 % za svako drugo postignuće: još jedna srednja škola, državna matura, test apstraktnog mišljenja i/ili drugo): 30 %

 Prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostavljaju se putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja  u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb od 1. veljače 2022. do 24. lipnja 2022. do 23:59 sati.

Pristupnici unutar upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske su (sukladno čl. 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/11, 16/12):

 • pripadnici hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 • hrvatski iseljenici u prekomorskim i europskim državama i njihovi potomci.

Razredbeni postupak za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni) te u I. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina u akademskoj godini 2022./2023. provodi se u ljetnom upisnom roku te u jesenskom upisnom roku, ukoliko nakon završenih upisa u ljetnom upisnom roku ostane slobodnih upisnih mjesta. Razredbeni postupak za upis studenata u jesenskom upisnom roku bit će objavljen pod istim ili novim uvjetima koje će Odlukom utvrditi Senat Sveučilišta.

Pristupnici za upis na preddiplomske sveučilišne studije dužni su dostaviti Sveučilištu dokaz o uplati administrativnog troška prijave studija.

 Dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa pristupnici mogu dostaviti putem:

 • e-pošte na: dodatne.provjere@unicath.hr – u obliku dokumenta u pdf ili jpg formatu;
 • Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice), 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
 • uplatom na blagajni Sveučilišta radnim danom od 8:30 do 14:30 sati

 Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu  koji se  može preuzeti OVDJE ili u Službi za studentska pitanja Sveučilišta. Prijave za upis  razmatrat će se uz priloženu potrebnu dokumentaciju i to:

   1. potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske;
   2. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
   3. dokaz o završetku svih razreda srednje škole;
   4. završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
   5. potvrdu o položenom ispitu na državnoj maturi u domicilnoj državi (ako je ima);
   6. potvrdu o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje RH ili potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave na studij);
   7. potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
   8. motivacijskog pisma na hrvatskom jeziku;
   9. životopis na hrvatskom jeziku.

Napomena: priloženi dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili crnogorskoj latinici).

Upisna kvota predviđa po jedno (1) upisno mjesto u ljetnom upisnom roku  na svaki preddiplomski sveučilišni studij (izuzev izvanrednog studija Sestrinstvo ) te na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina.

Više o kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

https://hrvatiizvanrh.gov.hr/

Razredbeni postupak

Prijavite studij!  (prijava će biti uvažena ako ste ispunili uvjete navedene pod točkama 1. i 2.):

  1. KORAK – prijavite se putem aplikacije Postani student. Pazite na datume krajnjeg roka prijava! Pazite da prilikom prijave upišete ISPRAVNU adresu e-pošte!

Rok za prijavu studija putem Postani student: od 1. veljače 2022. do 24. lipnja 2022. do 23:59 sati.

Sestrinstvo 24+  rok za prijavu studija (putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr ili u Službi za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta):  od 4. travnja do 24. lipnja 2022. godine!

Kvota Hrvati izvan RH rok za prijavu studija (putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr ili u Službi za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta): od 1. veljače do 24. lipnja 2022. godine!

 1. KORAK – uplatite i dostavite dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa putem e-pošte na dodatne.provjere@unicath.hr ili putem Službe za  studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, radnim danom od 8 do 16 sati (ulaz s dvorišne strane zgrade) najkasnije do 24. lipnja 2022. godine do 23:59 sati!

Dostava dokaza o uplati administrativnog troška prijave upisa je obavezna i nakon 24. lipnja 2022. iza 23:59 sati  NEĆE biti uvažena!

Administrativni trošak prijave upisa

 • preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija – 150,00 kuna,
 • preddiplomski sveučilišni studij Povijest, Povijest (dvopredmetni) – 150,00 kuna,
 • preddiplomski sveučilišni studij Psihologija – 250,00 kuna,
 • preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (redoviti i izvanredni) – 150,00 kuna,
 • preddiplomski sveučilišni studij Sociologija, Sociologija (dvopredmetni) – 150,00 kuna,
 • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina – 250,00 kuna

Za prijavu na više od jednog studija plaća se na način da prijava na prvi studij iznosi 150,00 kuna (odnosno 250,00 kuna za studij psihologije i medicine), prijava na dvopredmetni studij Povijest i dvopredmetni studij Sociologija iznosi ukupno 150,00 kuna, a za svaku dodatnu prijavu uplaćuje se 50,00 kuna. Primjerice: Povijest (dvopredmetni) + Sociologija (dvopredmetni) = 150,00 kuna + Povijest (jednopredmetni) = 50,00 kuna.

 • Prijava na studij Psihologija = 250,00 kuna
 • Prijava na studij Medicina = 250,00 kuna
 • Prijava na samo jedan studij Komunikologija, Sociologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni) uz Sociologija (dvopredmetni), Sestrinstvo (izvaredni i/ili redoviti) = 150,00 kuna
 • Prijava na studij Psihologija + jedan ili više drugih studija Komunikologija, Sociologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni) uz Sociologija (dvopredmetni), Sestrinstvo (izvaredni i/ili redoviti) = 250,00 + 150,00 + 50,00  + 50,00 kuna
 • Prijava na studij Medicina + jedan ili više drugih studija Komunikologija, Sociologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni) uz Sociologija (dvopredmetni), Sestrinstvo (izvaredni i/ili redoviti) = 250,00 + 150,00 + 50,00  + 50,00 kuna
 • Prijava na studij Medicina + Psihologija + jedan ili više drugih studija Komunikologija, Sociologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni) uz Sociologija (dvopredmetni), Sestrinstvo (izvaredni i/ili redoviti) = 250,00 + 250,00 + 150,00 + 50,00 kuna
 • Prijava na dva ili više studija Komunikologija, Sociologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni) uz Sociologija (dvopredmetni), Sestrinstvo= 150, + 50,00 + 50,00 kuna
 • Prijava samo na studij Sestrinstvo (izvaredni i/ili redoviti) = 150,00 kuna
 • Prijava na studij Psihologija i Medicina = 500,00 kuna

Primjere ispunjenih uplatnica za pojedini studij možete pronaći na mrežnoj poveznici: Predlošci uplatnica

Administrativni trošak prijave upisa moguće je platiti: u pošti, općom uplatnicom, Internet bankarstvom, u banci ili drugdje.

Dokaz o uplati  moguće je dostaviti:

 1. Putem e-pošte na dodatne.provjere@unicath.hr
  Prilikom slanja putem e-pošte, molimo Vas u naslov  upišite ime i prezime pristupnika.
  Dokaz o uplati (u pdf, jpg ili nekom sličnom formatu) dodajte u privitak.

Nakon što zaprimimo Vašu poruku dobit ćete automatski odgovor o tome da je e-pošta zaprimljena. Obavezno provjerite jeste li uspješno dostavili dokaz sukladno uvjetima Natječaja.

Molimo Vas da na dodatne.provjere@unicath.hr ne šaljete upite o upisima jer na njih neće biti odgovoreno.
Sve upite vezane uz upise molimo šaljite na: studentska.sluzba@unicath.hr

 1. U Službi za studentska pitanja, u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske), Zagreb, radnim danom od 8 do 16 sati

Pristupnici koji se za upis natječu unutar Kvote 24+ prijavu za upis podnose na Prijavnom obrascu od 4. travnja do 24. lipnja 2022. godine. Prijavni obrazac preuzima se u Službi za studentska pitanja ili OVDJE  Prijave bez svih dostavljenih dokumenata neće se razmatrati.

Uz Prijavni obrazac prilažu se sljedeći dokumenti (izvorni dokumenti ili ovjerene preslike):

 1. svjedodžbe svih razreda srednje škole. Pristupnici koji su srednje obrazovanje završili u obrazovnom sustavu bivše SFRJ i ne posjeduju svjedodžbu za svaki razred zasebno, za svaki razred za koji ne posjeduju svjedodžbu imaju mogućnost prilaganja indeksa
 2. svjedodžba o položenoj maturi/završnom radu
 3. pristupnici koji su srednje obrazovanje završili izvan RH prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
 4. potvrda o plaćenom administrativnom trošku prijave upisa u iznosu od 150,00 kuna
 5. potvrda o psihofizičkim sposobnostima za studij  (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada) – ako nije moguće dostaviti prilikom prijave, obavezno ponijeti na pristupni intervju!

Dokaz o uplati  – dostaviti uz prijavu  do 24. lipnja 2022. godine putem Službe za studentska pitanja radnim danom od 8 do 16 sati ili putem e-pošte na dodatne.provjere@unicath.hr

Prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostavljaju se na: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti uz popunjeni Prijavni obrazac) ili putem Službe za studentska pitanja na Sveučilištu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb, od 1. veljače do 24. lipnja 2022. godine.

Prijave za upis razmatrat će se samo ako je priložena sva potrebna dokumentacija, i to:

  1. prijavni obrazac
  2. potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu izdana od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike;
  3. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
  4. dokaz o završetku svih razreda srednje škole;
  5. završna svjedodžba srednjeg obrazovanja (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
  6. potvrda o položenom ispitu na državnoj maturi u domicilnoj državi (ako je ima);
  7. potvrda o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje RH ili potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave na studij);
  8. potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
  9. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku;
  10. životopis na hrvatskom jeziku;
  11. dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa
 • Napomena: dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili bosanskoj latinici).

Primjere ispunjenih uplatnica za pojedini studij možete pronaći na mrežnoj poveznici: Predlošci uplatnica

Važno: ako ste se prijavili za upis na dvopredmetni studij Povijest ili Sociologija, ne zaboravite se prijaviti u aplikaciji Postani student i na drugi dvopredmetni studij!  Potrebno je zadovoljiti uvjete upisa na oba studija – odabrati kombinaciju –  kako biste postali naš student! 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Prijavom na Natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka upisa, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika te sukladno uvjetima Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 • pristupni intervjui održat će se prema rasporedu koji će biti objavljen naknadno za sve pristupnike koji su ispunili oba koraka:
 • izvršili prijavu na željeni studij putem aplikacije Postani student  – od 1. veljače 2022., a najkasnije do 24. lipnja 2022. godine 
 • izvršili prijavu na željeni studij putem studentska.sluzba@unicath.hr ili osobno, najkasnije do 24. lipnja 2022. godine (Kvota 24+ i Kvota Hrvati izvan RH)
 • do 24. lipnja 2022. do 23:59 sati! – dostavili dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa  putem dodatne.provjere@unicath.hr 
 • PSIHOLOGIJA
 •  TAM_ RASPORED (test apstraktnog mišljenja)za pristupnike koji namjeravaju upisati preddiplomski sveučilišni studij Psihologija  (i koji su ispunili oba koraka navedena niže) održat će se u srijedu 29. 6. 2022. u 9 sati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske) u Zagrebu. Molimo obavezno ponijeti osobnu iskaznicu! Raspored predavaonica!
 • Pristupni intervju
  1.7.2022. od 8 sati
  4.7.2022. od 8 sati
  5.7.2022. od 8 sati
 • SESTRINSTVO 24 + Pristupni intervju
  29.6.2022. od 9 sati
  30.6.2022. od 9 sati
 • SESTRINSTVO PUTEM POSTANI STUDENT Pristupni intervju
  29.6.2022. od 9 sati
  30.6.2022. od 9 sati
 • SOCIOLOGIJA I SOCIOLOGIJA DVOPREDMETNI Pristupni intervju
  29.6.2022. od 9 sati
  30.6.2022. od 9 sati
 • POVIJEST I POVIJEST DVOPREDMETNI Pristupni intervju
  29.6.2022. od 9 sati
  30.6.2022. od 9 sati
 • KOMUNIKOLOGIJA Pristupni intervju
  29. 6. 2022. od 9 sati
  30.6.2022. od 9 sati
 • MEDICINA Pristupni intervju
  29.6.2022. od 9 sati
  30.6. 2022. od 9 sati
 • U rasporedu dolaska na pristupni intervju: oznaka pristupnika sadržava prva tri slova prezimena i prva tri slova imena. Molimo ponesite osobnu iskaznicu!
 • pristupnici za upis na preddiplomski sveučilišni  studij Sestrinstvo obavezno ponijeti potvrdu o psihofizičkim sposobnostima za studij  (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)
 • rezultati razredbenog postupka (pristupni intervju) bit će objavljeni u aplikaciji  Postani student sukladno kalendaru, a za pristupnike za upis u Kvoti 24+ (Sestrinstvo izvanredni) i u Kvoti za Hrvate izvan RH – OVDJE

Rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (pristupnog intervjua) – podnosi se osobno Sveučilišnom povjerenstvu za upise u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska u roku 24 sata nakon objavljivanja rezultata u aplikaciji Postani student  i objave na mrežnoj stranici Sveučilišta (kvota 24+ i kvota Hrvati izvan RH).

 

 

 

UPISI na preddiplomske sveučilišne studije i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina bit će 20. srpnja 2022. godine od 8 do 12 sati NA DALJINU!

Molimo Vas da pripremite sve potrebne dokumente u pdf. formatu.

Korisničke podatke zaprimit ćete na adresu e-pošte koju ste ostavili u Postani student-u!

Upis ćete moći izvršiti putem računala ili mobitela.

Pristupnik koji ne pristupi upisu na daljinu u naznačenom roku, odnosno ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao (20. srpnja 2022. od 8 do 12 sati), gubi pravo upisa.

Za upis na daljinu molimo pripremite sljedeće dokumente u pdf. formatu (iste će biti potrebno učitati):
1. fotografiju u digitalnom obliku (za izradu studentske iskaznice)
2.vlastoručni potpis u digitalnom obliku (detaljnje upute bit će objašnjene tijekom postupka upisa)
3. dokaz o uplati troškova upisa i participacije u troškovima studiranja (uplatnicu za podmirivanje troškova upisnine zaprimit ćete putem adrese e-pošte koju ste ostavili u Postani student-u nakon objave konačne rang-liste u Postani student-u)
4.  dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci. Obrazac možete preuzeti  ovdje (odnosi se na pristupnike za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina)
5. potpisanu izjavu pristupnika da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine. Izjavu možete pronaći ovdje (odnosi se na pristupnike za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina)
6. pristupnici koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije; inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole

Primjere uplatnica možete pronaći niže.

 • Dokaz o uplati troškova upisa i participacije u troškovima studiranja:
  • pristupnici redoviti studenti od 1. do 40. upisnog mjesta, pristupnici unutar kvote za strane državljane, kvote Hrvati izvan Republike Hrvatske ili kao pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti  (preddiplomski sveučilišni studiji) uplaćuju upisninu u iznosu od 700,00 kn
  • prilikom uplaćivanja troška upisa i participacije uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku:

 • pristupnici redoviti studenti od 41. do 45. upisnog mjesta (preddiplomski sveučilišni studiji) uplaćuju upisninu u iznosu od 300,00 kn i najmanje 1.  ratu pune participacije u troškovima studiranja
 •  
 • pristupnici redoviti studenti od 1. do 40. upisnog mjesta i pristupnici unutar kvote za strane državljane, kvote Hrvati izvan Republike hrvatske ili kao pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti (integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina) uplaćuju upisninu u iznosu od 300,00 kn i najmanje 1.  ratu djelomične participacije u troškovima studiranja
 • pristupnici izvanredni studenti uplaćuju upisninu u iznosu od 300,00 kn i najmanje 1.  ratu pune participacije u troškovima studiranja

 

Troškovi studiranja

Troškovi studiranja redovnih i izvanrednih studenata

Troškovi redovito upisanih studenata na Hrvatskom katoličkom sveučilištu financiraju se iz Državnog proračuna RH, Osnivača – Zagrebačke nadbiskupije, donatora, ostalih izvora i participacije studenata u troškovima studiranja (puna ili djelomična participacija) sukladno Odluci o uvjetima upisa, objavljenog Natječaja te Odluke o visini participacije studenata u troškovima studiranja. Studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i Izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Trošak izvanrednog studija studenti snose sami iz vlastitih ili drugih sredstava ili participiraju u troškovima studiranja sukladno odluci Senata o visini participacije studenata u troškovima studiranja koju snose izvanredni studenti. Izvanredni studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Mogućnost kreditiranja studenata: POSEBNA PONUDA PBZ namijenjena je plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.). PBZ Educa kredit može se realizirati u kunama ili eurima te bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Više informacija o troškovima studiranja možete pronaći ovdje:

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 1. do 40. mjesta plaćaju djelomičnu participaciju u troškovima studiranja prema linearnom modelu.

 • pri upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju samo 700,00 kn za troškove upisa
 • pri upisu u II. i III. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju 300,00 kn troškova upisa te djelomičnu participaciju u troškovima studiranja koja ovisi o akademskom uspjehu u prošloj akademskoj godini. Djelomična participacija kreće se od 0,00 kn  (za 10% najboljih studenata na godini) do otprilike  3.000,00 kn za studente na posljednjem mjestu rang-liste
 • pri ponovnom upisu iste godine studija, studenti plaćaju prema broju ECTS bodova koje su stekli prethodne godine studija (od 4.100,00 kn do 9.000,00 kn) te 300,00 kn troškove upisa.

Za studente koji redovito upisuju višu godinu studija, a slabijeg su socioekonomskog statusa ili dolaze iz sustava alternativne skrbi ili iz mnogobrojnih obitelji te sukladno utvrđenim drugim kriterijima, Sveučilište može podmiriti iznos djelomične participacije u troškovima studiranja.

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINA

 • pri upisu u svaku godinu studija upisnina u visini od 300,00 kn i djelomična participacija u troškovima studiranja u visini 38.000,00 kuna po jednoj (1) godini studija, uključujući i ponavljanje godine studija
 • djelomičnu participaciju u troškovima studiranja moguće je podmirivati: jednokratno ili obročno

Više o načinu podmirivanja troškova studiranja možete pročitati u Odluci o visini participacije studenata u troškovima studiranja:

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

PonudaPOSEBNA PONUDA PBZ namijenjena plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.).

 

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman  od 1. do 25. i od 1. do 30. mjesta plaćaju djelomičnu participaciju u troškovima studiranja prema linearnom modelu.

 • pri upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju samo 700,00 kn za troškove upisa
 • pri upisu u II. i III. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju 300,00 kn troškova upisa te djelomičnu participaciju u troškovima studiranja koja ovisi o akademskom uspjehu u prošloj akademskoj godini. Djelomična participacija kreće se od 0,00 kn  (za 10% najboljih studenata na godini) do otprilike  1.700,00 kn za studente na posljednjem mjestu rang-liste
 • pri ponovnom upisu iste godine studija, studenti plaćaju prema broju ECTS bodova koje su stekli prethodne godine studija (od 4.100,00 kn do 9.000,00 kn) te 300,00 kn troškove upisa.

Za studente koji redovito upisuju višu godinu studija, a slabijeg su socioekonomskog statusa ili dolaze iz sustava alternativne skrbi ili iz mnogobrojnih obitelji te sukladno utvrđenim drugim kriterijima, Sveučilište može podmiriti iznos djelomične participacije u troškovima studiranja.

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ponuda POSEBNA PONUDA PBZ namijenjena plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.).

 

 

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 41. do 45. mjesta plaćaju puni iznos participacije u troškovima studiranja.

Pri upisu svake godine studija studenti plaćaju 300,00 kn za troškove upisa te iznos pune participacije u troškovima studiranja.

Za redovite studente koji će se na preddiplomske sveučilišne studije upisati u ak. god. 2020./2021. puna participacija u troškovima studiranja iznosi:

 • Preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija: 14.000,00 kn
 • Preddiplomski sveučilišni studij Psihologija: 14.000,00 kn

Punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija studenti mogu platiti odjednom ili obročno.

a)      Jednokratno – iznos od 14.000,00 kn po godini studija prilikom upisa u svaku godinu studija.

b)      Obročno 
Redoviti studenti koji plaćaju iznos pune participacije u troškovima studiranja, a rangirani su unutar 10% najboljih studenata na svojoj studijskoj godini mogu biti oslobođeni plaćanja troškova pune participacije u cijelosti za tekuću akademsku godinu.

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ponuda POSEBNA PONUDA PBZ namijenjena plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.).

 

Izvanredni studenti preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo pri upisu svake godine studija plaćaju 300,00 kn za troškove upisa te 9.000,00 kn pune participacije u troškovima studiranja za svaku godinu studija.

Punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija studenti mogu platiti:

a)      Jednokratno – iznos od 9.000,00 kn po godini studija prilikom upisa u svaku godinu studija.

b)      Obročno 

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ponuda POSEBNA PONUDA PBZ namijenjena plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.).

 

Ovisno o potrebama i dinamici studiranja uz plaćanje upisa u godinu studija i participacije ili plaćanja troškova studiranja studenti plaćaju razne studentske naknade.

Odluka o visini troškova i naknada

Letak participacija za redovite studente

 

 

Niste pronašli sve informacije koje ste tražili?

Obratite nam se osobno u Službi za studentska pitanja na adresi Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb

ili telefonom na broj 01/3706-610

ili pošaljite svoj upit na e-mail adresu studentska.sluzba@unicath.hr

Kontakti

Služba za studentska pitanja
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Centrala
tel: + 385 (0)1 3706 600

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr