Select Page

Preddiplomski sveučilišni studiji

Natječaj i uvjeti upisa

Svi studijski programi Hrvatskog katoličkog sveučilišta izvode se na temelju Dopusnica izdanih od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Za upis na preddiplomske sveučilišne studije HKS-a potrebno je zadovoljiti niže navedene uvjete koje možete pročitati u Natječaju za upis u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija u drugom jesenskom upisnom roku u akademskoj godini 2021./2022. 

Na raspolaganju smo za sva vaša pitanja na  studentska.sluzba@unicath.hr

Sretno! Želimo Vam puno uspjeha!

 

 

Opći i posebni uvjeti ovisno o studiju
Preddiplomski sveučilišni studij Povijest
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj ili priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Povijest sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (20,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (25,00%) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (10,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00%)
 • izborrni dio državne mature: Povijest – nije obvezan (5,00 %)
 • pristupni intervju – HKS – Povijest (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

UPISNA KVOTA

Kvota za EU državljane: ukupno 9 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Povijest na:

https://www.unicath.hr/povijest

KLIKNI i Postani student povijesti!

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest - dvopredmetni
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj ili priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Povijest sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (20,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (25,00%) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (10,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00%)
 • izborrni dio državne mature: Povijest – nije obvezan (5,00 %)
 • pristupni intervju – HKS – Povijest (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

UPISNA KVOTA

Kvota za EU državljane: ukupno 18  mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Povijest na:

https://www.unicath.hr/povijest

KLIKNI i Postani student povijesti!

Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija - dvopredmetni
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj ili priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (10,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (25,00 %) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (25,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00 %)
 • pristupni intervjuu – HKS – Sociologija (15,00 %)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00 %)

UPISNA KVOTA:

Kvota za EU državljane: ukupno 18  mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Sociologija na:

https://www.unicath.hr/sociologija

KLIKNI i Postani student sociologije!

Razredbeni postupak

Prijavite studij!  (prijava će biti uvažena ako ste ispunili uvjete navedene pod točkama 1. i 2. i 3.):

1. KORAK – prijavite se putem  e-pošte na: studentska.sluzba@unicath.hr ili osobno u Službi za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta do 22. do 27. rujna 2021. godine

2. KORAK –  uz prijavu  dostavite dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa putem  e-pošte na: studentska.sluzba@unicath.hr ili osobno u Službi za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta do 22. do 27. rujna 2021. godine

3. Uz prijavni obrazac ne zaboravite priložiti i propisanu dokuemntaciju!

Administrativni trošak prijave upisa za prijavu na više od jednog studija plaća se na način da prijava na prvi studij iznosi 150,00 kuna, prijava na dvopredmetni studij Povijest i dvopredmetni studij Sociologija iznosi 150,00 kuna, a za svaku dodatnu prijavu uplaćuje se 50,00 kuna. Primjerice: Povijest (dvopredmetni) + Sociologija (dvopredmetni) = 150,00 kuna + Povijest (jednopredmetni) = 50,00 kuna, ukupno = 200,00 kuna.

Primjere ispunjenih uplatnica za pojedini studij možete pronaći na mrežnoj poveznici: Predlošci uplatnica

Administrativni trošak prijave upisa moguće je platiti: u pošti, općom uplatnicom, Internet bankarstvom, u banci ili drugdje.

Dokaz o uplati  administrativnog troška prijave upisa dostavljate zajedno s prijavnim obrascem i drugom propisanom dokumentacijom na način:

1. Putem e-pošte na studentska.sluzba@unicath.hr

2. Putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske), Zagreb, radnim danom od 8 do 16 sati  od srijede 22. rujna 2021. do ponedjeljka 27. rujna 2021. godine

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Prijavom na Natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka upisa, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika te sukladno uvjetima Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 

 

Klikom na naziv studija otvaraju se raspisani koraci s datumima i uputama.

[/learn_more]

Povijest/Povijest dvopredmetni

 • prijave na preddiplomske sveučilišne studije obavljaju se putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr ili putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta od 22. rujna 2021. do 27. rujna 2021. godine
 • Prijava je valjana uz dostavljanje dokumenata:
 • Prijavni obrazac (preuzeti lijevo ili u Službi za studentska pitanja)
 • Svjedodžbe svih završenih razreda srednje škole
 • Svjedodžba/potvrda o položenim ispitima državne mature
 • Dokaz o drugim posebnim postignućima (ako ih ima)
 • Dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa
 • S pristupnicima za upis na studij obavljat će se pristupni intervju. Raspored će biti objavljen OVDJE.
 • Pristupnik može na rezultate pristupnog intervjua uložiti prigovor Sveučilišnom povjerenstvu za upis na preddiplomski i diplomski studij u akademskoj godini 2021./2022. u roku 24 sata od objave rezultata, osobno, u pisanom obliku, putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta.

 

 

Sociologija dvopredmetni

 • prijave na preddiplomske sveučilišne studije obavljaju se putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr ili putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta od 22. rujna 2021. do 27. rujna 2021. godine
 • Prijava je valjana uz dostavljanje dokumenata:
 • Prijavni obrazac (preuzeti lijevo ili u Službi za studentska pitanja)
 • Svjedodžbe svih završenih razreda srednje škole
 • Svjedodžba/potvrda o položenim ispitima državne mature
 • Dokaz o drugim posebnim postignućima (ako ih ima)
 • Dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa
 • S pristupnicima za upis na studij obavljat će se pristupni intervju. Raspored će biti objavljen OVDJE.
 • Pristupnik može na rezultate pristupnog intervjua uložiti prigovor Sveučilišnom povjerenstvu za upis na preddiplomski i diplomski studij u akademskoj godini 2021./2022. u roku 24 sata od objave rezultata, osobno, u pisanom obliku, putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta.
 

Upisi na preddiplomske sveučilišne studije u drugom jesenskom upisnom roku bit će 1. listopada 2021. godine u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske) u Zagrebu

Pristupnik koji ne pristupi upisima prema rasporedu, gubi pravo upisa! 

Na upis treba ponijeti:

1. osobnu iskaznicu (na uvid)
2. fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm ili manju)
3. dokaz o uplati troškova upisa 
4. masku i vlastitu kemijsku olovku

Troškovi – primjere uplatnica možete pronaći niže.

 1. Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na preddiplomske sveučilišne studije od  1. do 25. upisnog mjesta donose dokaz o uplati troškova upisa u visini od 700,00 kn

Ljubazno Vas molimo, ako ste u mogućnosti, a zbog zaštite svojeg i tuđeg zdravlja, da uplatu izvršite PRIJE dolaska na upise, te prilikom upisa donesete potvrdu o plaćenim troškovima.

Pristupnici koji nisu u mogućnosti sami pristupiti upisu, mogu za upis putem punomoći ovlastiti i drugu osobu. Punomoć za upis mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a nositelj punomoći mora biti punoljetna osoba.
Sastavni dio upisnog postupka je i potpisivanje ugovora između pristupnika – budućeg studenta i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. U skladu s time, svi pristupnici koji u trenutku upisa na Hrvatsko katoličko sveučilište nisu punoljetni, upisu moraju pristupiti u pratnji jednog od roditelja ili zakonskog skrbnika.

 • Dokaz o uplati troškova upisa
  • pristupnici redoviti studenti od 1. do 25. upisnog mjesta u iznosu od 700,00 kn
  • prilikom uplaćivanja troška upisa uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku:

 •  

 

 

Troškovi studiranja

Troškovi studiranja redovnih i izvanrednih studenata

Troškovi redovito upisanih studenata na Hrvatskom katoličkom sveučilištu financiraju se iz Državnog proračuna RH, Osnivača – Zagrebačke nadbiskupije, donatora, ostalih izvora i participacije studenata u troškovima studiranja (puna ili djelomična participacija) sukladno Odluci o uvjetima upisa, objavljenog Natječaja te Odluke o visini participacije studenata u troškovima studiranja. Studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i Izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Trošak izvanrednog studija studenti snose sami iz vlastitih ili drugih sredstava ili participiraju u troškovima studiranja sukladno odluci Senata o visini participacije studenata u troškovima studiranja koju snose izvanredni studenti. Izvanredni studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Mogućnost kreditiranja studenata: posebna ponuda PBZ Educa krediti *za studente HKS-a namijenjena je plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.). PBZ Educa kredit može se realizirati u kunama ili eurima te bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Više informacija o troškovima studiranja možete pronaći ovdje:

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 1. do 40. mjesta plaćaju djelomičnu participaciju u troškovima studiranja prema linearnom modelu.

 • pri upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju samo 700,00 kn za troškove upisa
 • pri upisu u II. i III. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju 300,00 kn troškova upisa te djelomičnu participaciju u troškovima studiranja koja ovisi o akademskom uspjehu u prošloj akademskoj godini. Djelomična participacija kreće se od 0,00 kn  (za 10% najboljih studenata na godini) do otprilike  3.000,00 kn za studente na posljednjem mjestu rang-liste
 • pri ponovnom upisu iste godine studija, studenti plaćaju prema broju ECTS bodova koje su stekli prethodne godine studija (od 4.100,00 kn do 9.000,00 kn) te 300,00 kn troškove upisa.

Za studente koji redovito upisuju višu godinu studija, a slabijeg su socioekonomskog statusa ili dolaze iz sustava alternativne skrbi ili iz mnogobrojnih obitelji te sukladno utvrđenim drugim kriterijima, Sveučilište može podmiriti iznos djelomične participacije u troškovima studiranja.

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ponuda PBZ_Educa kredita za studente HKS-a namijenjene plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.).

 

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman  od 1. do 25. i od 1. do 30. mjesta plaćaju djelomičnu participaciju u troškovima studiranja prema linearnom modelu.

 • pri upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju samo 700,00 kn za troškove upisa
 • pri upisu u II. i III. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju 300,00 kn troškova upisa te djelomičnu participaciju u troškovima studiranja koja ovisi o akademskom uspjehu u prošloj akademskoj godini. Djelomična participacija kreće se od 0,00 kn  (za 10% najboljih studenata na godini) do otprilike  1.700,00 kn za studente na posljednjem mjestu rang-liste
 • pri ponovnom upisu iste godine studija, studenti plaćaju prema broju ECTS bodova koje su stekli prethodne godine studija (od 4.100,00 kn do 9.000,00 kn) te 300,00 kn troškove upisa.

Za studente koji redovito upisuju višu godinu studija, a slabijeg su socioekonomskog statusa ili dolaze iz sustava alternativne skrbi ili iz mnogobrojnih obitelji te sukladno utvrđenim drugim kriterijima, Sveučilište može podmiriti iznos djelomične participacije u troškovima studiranja.

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ponuda PBZ Educa kredita za studente HKS -a namijenjene plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.).

 

 

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 41. do 45. mjesta plaćaju puni iznos participacije u troškovima studiranja.

Pri upisu svake godine studija studenti plaćaju 300,00 kn za troškove upisa te iznos pune participacije u troškovima studiranja.

Za redovite studente koji će se na preddiplomske sveučilišne studije upisati u ak. god. 2020./2021. puna participacija u troškovima studiranja iznosi:

 • Preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija: 14.000,00 kn
 • Preddiplomski sveučilišni studij Psihologija: 14.000,00 kn

Punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija studenti mogu platiti odjednom ili obročno.

a)      Jednokratno – iznos od 14.000,00 kn po godini studija prilikom upisa u svaku godinu studija.

b)      Obročno 
Redoviti studenti koji plaćaju iznos pune participacije u troškovima studiranja, a rangirani su unutar 10% najboljih studenata na svojoj studijskoj godini mogu biti oslobođeni plaćanja troškova pune participacije u cijelosti za tekuću akademsku godinu.

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ponuda PBZ Educa kredita za studente HKS -a namijenjene plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.).

 

Izvanredni studenti preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo pri upisu svake godine studija plaćaju 300,00 kn za troškove upisa te 9.000,00 kn pune participacije u troškovima studiranja za svaku godinu studija.

Punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija studenti mogu platiti:

a)      Jednokratno – iznos od 9.000,00 kn po godini studija prilikom upisa u svaku godinu studija.

b)      Obročno 

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ponuda PBZ Educa kredita za studente HKS -a namijenjene plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.).

 

Ovisno o potrebama i dinamici studiranja uz plaćanje upisa u godinu studija i participacije ili plaćanja troškova studiranja studenti plaćaju razne studentske naknade.

Odluka o visini troškova i naknada

Letak participacija za redovite studente 

 

 

Niste pronašli sve informacije koje ste tražili?

Obratite nam se osobno u Službi za studentska pitanja na adresi Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb

ili telefonom na broj 01/3706-610

ili pošaljite svoj upit na e-mail adresu studentska.sluzba@unicath.hr

Kontakti

Služba za studentska pitanja
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Centrala
tel: + 385 (0)1 3706 600

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr