Satnica HKS-a

Objavljeno: 26.9.2019.

Satnicu za zimski semstar akad.godine 2019./2020. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 1. godina preuzmite na linku (osvježeno 30.10.2019.)

Satnicu za zimski semstar akad. godine 2019./2020. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 2. godina preuzmite na linku (osvježeno 30.10.2019.)

Satnicu za zimski semstar akad. godine 2019./2020. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 3. godina preuzmite na linku (osvježeno 30.10.2019.)

Satnicu za zimski semestar akademske godine 2019./2020. za diplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo preuzmite na linku (osvježeno 30.10.2019.)

Objavljeno 24.9.2019.

Satnicu za zimski semestar akademske godine 2019./2020. preuzmite na linku.

Hrvatsko katoličko sveučilište